Gyakori kérdések


Aktuális felhívással kapcsolatos kérdések és feleletek

Q&A - state aid for 3rd Call - Ip 8/b

Q&A for 3rd Open Call (18.01.2018)

Q&A for 3rd FSP Call (22.12.2017)

 

 

Q&A for FSP Call (25.09.2017)

Q&A for Open Call (25.09.2017)

 


Válaszok a nyilvános konzultáció alatt álló dokumentumokkal kapcsolatosan feltett kérdésekre

Q&A for 3rd FSP Call (16.06.2017) NEW!

Q&A for 3rd Open Call (16.06.2017) NEW!

Q&A for 2nd Open Call (6b, Ip 7c, Ip 11b)

Q&A for FSP 9a (13.03.2017)


Általános kérdések és feleletek

1. Minden kommunikációval kapcsolatos tevékenységnek a Kommunikációs Munkacsomagban kell szerepelnie?

Minden olyan tevékenységet, ami a projekt népszerűsítésével kapcsolatos (nyitó/záró rendezvény, promo anyagok, weboldal, hirdetések) a Kommunikációs Munkacsomagban (Work Package Communication) szükséges szerepeltetni. Minden olyan tevékenységnek, amely a projekt megvalósításhoz kötődik, mint a kézikönyvek és egyéb nyomtatott anyagok készítése, amelyek a projekt szakmai tartalmával kapcsolatosak (amelyek a projekt kimeneti mutatóinak teljesítéséhez kötődnek) a Megvalósítás Munkacsomagban (Work Package Implementation) kell szerepelniük.

2. Kötelező az eMS pályázati űrlap összes mezőjének kitöltése? Mi történik, ha egyes mezők, üresek maradnak?

Abban az esetben, ha egyes mezők kitöltése nem releváns a projekt szempontjából, a mezőt kitölteni nem szükséges, de jelezni kell a mezőben, hogy „nem releváns”. A releváns mezők üresen hagyása alacsonyabb pontszám eléréséhez vagy a pályázat elutasításhoz is vezethet az értékelés során.

3. Mi a megoldás/hogyan kell eljárni, ha a pályázat benyújtását követően a pályázó módosítani kívánja a pályázatát és a benyújtási határidő még nem járt le?

Ebben az esetben, egy, a pályázat visszavonásáról szóló kérelmet kell megküldeni a joint.secretaria@brecoradea.ro email címre. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy ebben az esetben a teljes pályázatot újra be kell nyújtani az adott felhíváson nyitva álló határidőig!

4. Melyek a nettó bevételek? Elszámolhatóak?

Az EU 1303/2013 Rendeletének 61. cikkelye szerint a „nettó bevétel” a művelet keretében kínált árukért vagy szolgáltatásokért közvetlenül a felhasználók által fizetett pénzeszköz-beáramlást jelenti, például az infrastruktúra használatáért közvetlenül a felhasználókat terhelő díjakat, a föld vagy az épületek eladásából vagy bérbeadásából származó bevételeket vagy a szolgáltatásokért kapott ellentételezést a működési költségek és az adott időszakban a rövid élettartamú felszerelések cseréjére fordított költségek levonásával. A nettó bevételek nem elszámolhatóak.

5. Milyen dokumentumokat szükséges csatolni a Pályázati dossziéhoz?

A pályázónak el kell készítetnie egy eredeti Pályázati dossziét/ dokumentációt, amely tartalmazza az összes Mellékletet és az egyéb szükséges dokumentumokat. A teljes pályázati anyagot/csomagot folyamatos oldalszámozással szükséges ellátni és egy ezzel összhangban lévő tartalomjegyzéket mellékelni. A tartalomjegyzékben minden melléklet esetén szerepelnie kell az első és az utolsó oldalszámnak. Kérjük, használja az V/9. „Tartalomjegyzék” mellékletet. Az egyes partnerek mellékleteit az érintett partnernek hivatalos formában kell aláírnia. (aláírás+pecsét). Az “eredeti” dossziét a Vezető Pályázó székhelyén kell megőrizni.

6. Az Pályázati adatlapot és a csatolandó mellékletet alá kell írni?

A Pályázati adatlapot/űrlapot online formában szükséges kitölteni, ezt kinyomtatni, lepecsételni és a Vezető Partnernek aláírni, valamint ehhez kötelezően csatolni minden alátámasztó dokumentumot az eredeti Pályázati dossziéból (lsd. előző GYIK). A teljes dokumentációt beszkennelve fel kell tölteni az eMS rendszerbe. A pályázat (Application) elektronikus eMS változata kerül tartalmi szempontból figyelembevételre, amennyiben technikai hiba történik.

7. A Projekt Partner Költségvetésében kötelező kiválasztani/kipipálni a “Budget Flat Rate Office” mezőt?

Amennyiben a projekt személyi jellegű (Staff Cost) költségeket tartalmaz, igen kötelező kiválasztani a “Budget Flat Rate Office” mezőt, annak érdekében, hogy az Irodai és Adminisztrációs költségek is hozzáadásra kerüljenek a projekt költségvetéséhez, mivel a Programban ezek a költségek átalány árasan kerülnek megállapításra, a személyi jellegű költségek 15%-ának megfelelő összeggel.

8. A Projekt Koncepció (Concept Note) benyújtási fázisában, hol kell feltüntetni a Teljes Jelentkezési csomaghoz (Full Application) kapcsolódó tevékenységeket és költségvetést?

Az eMS rendszerben a Projekt Koncepció (Concept Note) kitöltése során a Munkacsomagokban (Work Packag) megjelölt tevékenységek, valamint a partner költségvetés (partner budget) tételei kizárólag a Projekt Koncepciós fázissal lehetnek kapcsolatosak. A Teljes Jelentkezési csomaghoz (Full Application) tartozó költségvetést a ”Total project estimated budget" című mellékletben kell feltüntetni.

9. Mit jelentek az „Eredmények” (Deliverables) az eMS pályázati adat/űrlapjában?

Az „Eredmények” (Deliverables) a tevékenységek azon termékeit/fizikai eredményeit/hozadékait (jelentések, tanulmányok, berendezések, beruházások, promóciós anyagok, stb.) jelentik, amelyek számszerűsíthetőek és megvalósítási dátumuk meghatározható.

10. A menedzsment költségeknek van bármilyen korlátja?

A menedzsment költségek (személyi költségek és/vagy külső szakértői szolgáltatás) nem haladhatják meg az adott projekt teljes elszámolható költségének a 10%-át.

11. A partnerségi megállapodás (Partnership Agreement) című dokumentumot mikor kell benyújtani? A támogatási kérelem benyújtásakor, vagy a támogatási szerződés megkötésének időszakában?

A partnereknek a "Partnership Agreement" című dokumentumot az előtt kell aláírniuk, mielőtt a Vezető Partner megkötné a támogatási szerződést a Program Irányító Hatóságával. Benyújtása a szerződéskötés fázisában kötelező.

12. A megvalósíthatósági tanulmányt kötelező angol nyelvre fordítani, annak érdekében, hogy jogosult legyen a benyújtott projekt?

A megvalósíthatósági tanulmány angol nyelvre történő fordítása kötelező.

13. Hogyan hozható létre az állami hozzájárulás (State contribution) mező az eMS pályázati adat/űrlapban?

A rendszerbe történő belépést követően a költségvetés „Define Contribution” című szekciójában, a “Create partner contribution” című gombra kattintva egy új mező adható hozzá az űrlaphoz, “State Contribution” címmel.

14. Közintézmények esetében a “Project (Lead) Applicant declaration” című melléklet “E. Statement on Applicant’s contribution” pontjában mit kell kitölteni a táblázat “Own private contribution' sorában? Mi a helyzet egy nem kormányzati szerv (NGO) esetén?

Amennyiben a pályázó közintézmény a “Project (Lead) Applicant declaration” című mellékletében található táblázatban kizárólag az "Own public contribution" című sort kell kitölteni. Az “Own private contribution" sort nem kell kitölteni. Amennyiben a pályázó nem kormányzati szerv (NGO) az "Own private contribution" című sort kell kitölteni, míg az "Own public contribution" című sort üresen kell hagyni. Mindkét esetben a táblázatban jelölt hozzájárulás mértékének meg kell egyeznie az eMS pályázati űrlapon, valamint a “The official statement regarding the availability of the own contribution…" című mellékletben megadott összeggel.

15. A pályázat előkészítése során kötelező beszerezni 3 árajánlatot annak érdekében, hogy alátámasztást nyerjen a költségvetésbe betervezett költségigény?

Nem, a pályázat kidolgozásának szakaszában nem kötelező árajánlatot beszerezni. A 3 árajánlat beszerzése a projekt megvalósításának időszakában válik majd szükségessé, amikor a tényleges beszerzések a Program szabályainak megfelelően megvalósulnak. (További információk elérése érdekében tekintse át a Pályázati Útmutató – III/1. mellékletét A Program általános elszámolási szabályairól).

16. Melyek a közös munkaerő/alkalmazottak jellemzői?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam eu hendrerit nunc. Proin tempus pulvinar augue, quis ultrices urna consectetur non.

17. Pályázhat-e egy ETT (EGTC) önállóan, partnerek nélkül?

Egy ETT (EGTC), amennyiben megfelel a jogosultsági kritériumoknak önállóan nyújthat be pályázatot, bármely egyéb nemzeti vagy határon átnyúló partner nélkül. Azonban, kérjük, tartsák szem előtt, hogy a Pályázati Űrlapban, az együttműködési kritériumra való utalásnak megalapozottnak kell lennie és a Projekt jelentősége C.1-es eMS mező Együttműködési kritérium pontját pontosan szükséges kitölteni.

18. Milyen esetekben kötelező előkészíteni és beadni megvalósíthatósági tanulmányt?

A Megvalósíthatósági Tanulmány egy kötelezően benyújtandó dokumentum a stratégiai projektek esetén, a teljes/részletes projekt-dokumentáció (Full Application) beadásakor. A Nyílt pályázati felhívásokra benyújtott projekt javaslatokkal nem kötelezően benyújtandó dokumentum a Megvalósíthatósági Tanulmány. Viszont, amennyiben rendelkezésre áll, benyújtható a Megvalósíthatósági Tanulmány vagy bármely egyéb dokumentum (nem kötelezőként felsorolt) amely esetlegesen alátámaszthatja a projektötletet. Mind a Stratégia és a Nyílt felhívások esetén a Megvalósíthatósági Tanulmány angol fordítását kell benyújtani.

19. Hogyan lehet több, előre nem definiált célcsoportot hozzárendelni az eMS pályázati űrlapján?

Amennyiben Ön szeretne több célcsoportot is megjelölni a listáról, kérjük, hogy tartsa lenyomva a CTRL billentyűt addig, amíg kiválasztja a megfelelő mezőket. Az eMS-ben feltüntetett célcsoportok listája a fő kategóriák mellett tartalmazza az „egyéb” lehetőséget is. Ha ezt az opciót választja, alatta lehetőség nyílik az új típusú célcsoport bemutatására és számszerűsítésére is.

20. Lehetséges-e az, hogy egy kedvezményezett átadja a projektben vásárolt eszközt egy másik szervezet részére?

Egy projekt keretén belül vásárolt bármely eszköz esetében, az eszköz tulajdonságaitól függetlenül, a beszerzést végző kedvezményezettnek (akinek a költségvetése tartalmazza az adott vásárlásra vonatkozó költségeket) egy olyan helyszínen kell majd el helyeznie az eszközt, amelyre vonatkozóan a kedvezményezett rendelkezik egy jogi dokumentummal, amely bizonyítja a tulajdonosi/adminisztratív vagy koncessziós jogait. Ebből adódóan, nem megengedett, hogy átadja a projekt keretében megvásárolt eszközt másik szervezet részére. Az eszközöket kizárólag a projekt megvalósítására lehet használni, számításba véve a Támogatási szerződésben meghatározott fenntartási időszakot is. Végül, de nem utolsó sorban nagyon fontos, hogy az eszközt megfelelő helyszínen szükséges beüzemelni, biztosítva az optimális működését, a hatályos vonatkozó szabványoknak megfelelően.

21. A partnerségen belül mennyi a maximum Partnerek száma egy projekten belül?

A maximum partnerszám nyílt (Open Call) projekt esetében hat (6). A Stratégiai (Flagship) felhívások esetében az adott projektbe nyolc (8) Partner bevonása lehetséges. Ezen felül a Stratégiai (Flagship) projektek esetében összesen 4 együttműködő partner bevonása lehetséges 2 -2 partner országonként.

22. Maximum mennyi projektben vehet részt ugyanaz a Pályázó, mint Vezető Kedvezményezett?

A humán erőforrás (menedzsment) és a pénzügyi kapacitás miatt ugyanazon Pályázó legfeljebb három (3) projektben lehet Vezető Kedvezményezett. Ugyanakkor program szinten összesen hat (6) projektben vehet részt, mint Pályázó (amelyek közül 3 projektben lehet Vezető Kedvezményezett).

23. Milyen dátumú lehet a Tulajdoni lap?

A Pályázati Útmutató 3. része szerint a Tulajdoni lap kötelezően csatolandó dokumentum és nem lehet régebbi a pályázat beadásához képest 30 naptári napnál. A Pályázat beadásakor ez a dokumentum a földterület, illetve épület tulajdonjogát igazolja.

24. Mi az az időintervallum, amely során az előkészítési költségek elszámolhatóak, és mi az a határidő, amelyen belül ezek a költségek kifizethetőek?

Az elszámolási feltétel egyrészt, hogy az előkészítési költségek 2014. január 1. és a projektjavaslat/Concept Note-t benyújtásának időpontja között merüljenek fel, és legkésőbb 60 naptári napon belül kifizetésre kerüljenek, miután a projektjavaslatot/Concept Note-t a Monitoring Bizottság jóváhagyta.

25. Az előkészítési költségek értékének van maximális korlátja?

Az előkészítési költségek az adott projekt teljes elszámolható költségének az 5%-át nem haladhatják meg.

26. Melyek az elszámolhatóság feltételei a pályázók részére olyan tevékenységek esetében, amelyek infrastrukturális munkákat tartalmaznak?

Az elszámolhatóság érdekében a pályázóknak több feltételt is teljesíteni kell, ezek közé a feltételek közé tartoznak: 1. A pályázónak igazoltan rendelkeznie kell az adott tevékenység ellátására jogosító kompetenciákkal (Pályázati Útmutató 2.2.1.1 fejezete). Minden projekt esetében kötelező, hogy a projekt partner az alapszabályának vagy a nemzeti jogszabályoknak megfelelően bizonyítsa, hogy az adott tevékenységek megvalósítása a hatáskörébe tartozik, vagy az ilyen tevékenységek végrehajtására illetékes intézményekkel partnerségi megállapodást kössön, amely intézmény az alapszabálya vagy a nemzeti jogszabályok szerint illetőséggel rendelkezik a tevékenység megvalósítására. 2. A projektben részt vevő valamennyi pályázónak be kell bizonyítania, hogy rendelkezik az adott tevékenységek megvalósítását szolgáló megfelelő szakmai, működési/igazgatási és pénzügyi kapacitással és közvetlen felelősséget kell vállalnia a benyújtott javaslatok, intézkedések előkészítéséért és azok megvalósításáért szakmai és pénzügyi szempontból egyaránt, nem közvetett módon. (Pályázati Útmutató 2.2.1.1 fejezete). 3. Az infrastrukturális beruházások esetében a pályázóknak bizonyítaniuk kell, hogy jogukban áll a projekttevékenységet az adott helyszínen végrehajtani, a következő dokumentumok benyújtásán keresztül: a jogi aktus (pl. Kormányhatározat, törvény, kormányrendelet, helyi önkormányzatok döntése stb.) vagy szerződés, arról hogy a beruházás területe és/vagy épülete/ tárgya a koncesszióban/ vagyonkezelésben/a kérelmező tulajdonában áll. A koncessziós/vagyonkezelői szerződések esetében az okmánynak a projekt pénzügyi lezárását követő 5 évnél hosszabb érvényességi időtartammal kell rendelkeznie. A földtulajdonos/épülettulajdonos írásos belegyezése szükséges arra vonatkozóan, hogy a pályázó az infrastrukturális tevékenységeket az érintett földterületen/épületen megvalósíthatja.

27. Általános projekt menedzsment csak munkaszerződés alapján lehetséges?

A projekt menedzsment költségek a Személyi Költségek költségsoron számolhatóak el (munkaszerződés esetében) vagy a Külső Szakértők és Szolgáltatások költségsoron (ebben az esetben az adott szolgáltatás megvalósítására szükséges szerződést kötni). A Külső Szakértők és Szolgáltatások költségsorra vonatkozó elszámolhatósági feltételek a Pályázati Útmutató – III/2. mellékletében kerültek felsorolásra (Általános Költség Mátrix).

28. Az elszámolhatóság érdekében a projektnek kötelező hozzájárulnia az adott beruházási prioritáshoz rendelet indikátorhoz?

Igen, valamennyi támogatott projektnek hozzá kell járulnia a program szintű indikátorok teljesítéséhez (mind a kimeneti, mind pedig az eredmény indikátor tekintetében). A projekt javaslatban, a pályázóknak csak a projektjük kimeneti indikátorának célértékét szükséges pontosan meghatározniuk.

29. Mit jelent az egészségügyi egység?

Egészségügyi egység bármilyen szervezett struktúra, egy engedélyezett egészségügyi intézmény keretében (pl. kórház) és az adott intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában vagy szervezeti ábráján meghatározott külön egység. A projekt szintű megközelítés alapján, nyilvánvalóan minden egység mérete és jellemzői figyelembe vételre kerül, a költséghatékonyság szempontjából.

30. A határon túli partner a legközelebbi, közvetlenül határos megyéből kell, hogy legyen?

Nem szükséges, hogy a partner a megyével határos programterületen tevékenykedjen, a Pályázati Útmutatókban foglaltak szerint a székhely meghatározására vonatkozóan a pályázónak bejegyzett székhellyel vagy telep-/fiókhellyel szükséges rendelkeznie a Program által kijelölt jogosultsági területen, amely magába foglalja: Románia területéről Satu Mare, Bihor, Arad és Timiș, illetve Magyarország területéről Szabolcs–Szatmár–Bereg, Hajdú-Bihar, Békés és Csongrád megyéket.

31. A 'Partnership declaration' és a 'Project (Lead) Applicant declaration' című mellékleteket a pályázatba bevont valamennyi partnernek külön-külön szükséges kitöltenie?

Igen, mindkét mellékletet minden egyes projekt partnernek külön-külön ki kell töltenie.

32. Melyik munkacsomagban szükséges feltüntetni az építkezésekhez kapcsolódó eszközöket?

Valamennyi beruházáshoz kapcsolódó tevékenységet (mint ilyenek az eszközök, kapcsolódó szoftverek, műszaki tervek, szakmai felügyelet, adók, stb.) a Beruházások munkacsomagban szükséges feltüntetni.

33. Tekintettel arra, hogy a program Irányító Hatósága Bukarestben található, a Vezető Kedvezményezettnek romániai partnernek kell lennie?

Nem. A Vezető Kedvezményezettet a projekt partnerek közül kell kiválasztani. A VK kiválasztása a partnerek által történik, erre vonatkozóan nem létezik semmilyen földrajzi elhelyezkedésre vonatkozó korlátozás. A VK kiválasztása az intézmény meglévő tapasztalatai, rendelkezésre álló pénzügyi és humánerőforrás, illetve a projekttel járó adminisztrációs feladatok ellátására vonatkozó kapacitások függvényében kell megválasztani.

34. Milyen nyelven kell a pályázatot benyújtani?

A pályázatokat csakis angol nyelven, a program hivatalos nyelvén lehet benyújtani. Felhívjuk figyelmüket, hogy a projekt megvalósítás hivatalos nyelve ugyancsak az angol nyelv.

35. A Vezető Kedvezményezett írja alá a közösségi támogatásért a szerződést. Hogyan történik a nemzeti társfinanszírozási szerződés kötése?

A Vezető Kedvezményezett és Partnerei külön szerződést írnak alá a Nemzeti Hatóságokkal. A magyarországi kedvezményezettek a Miniszterelnöki Hivatallal, míg a romániai kedvezményezettek a Regionális Fejlesztési, Közigazgatási és Európai Uniós Források Minisztériuma. A nemzeti társfinanszírozás megkötésének előfeltétele az ERFA szerződés megkötése az Irányító Hatósággal (Regionális Fejlesztési, Közigazgatási és Európai Uniós Források Minisztériuma).

36. Regionális szervezetként kívánunk pályázni, hatáskörünk nem csak a határ menti, a Programban részvételre jogosult megyékre terjed ki. Jelenthet-e ez kizáró okot?

Regionális szinten működő szervezet abban az esetben jogosult pályázó, ha a Program célterületét alkotó megyék közül legalább egy az adott regionális hatáskörű szervezet működési területére esik, és rendelkezik a célterületen bejegyzett székhellyel vagy kirendeltséggel. Ennek az adott szervezet létesítő okirataiban is rögzítve kell lennie. Ezen kritérium kívül, meg kell felelnie a kiírásban, illetve a Pályázók Kézikönyvében meghatározott többi jogosultsági kritériumoknak is.

37. Abban az esetben, ha úgy gondoljuk, hogy egy projekt két prioritási tengely feltételeinek megfelel, mi alapján döntsük el, hogy melyik prioritási tengely keretén belül pályázzunk?

A pályázati ötlet illeszkedése adott prioritási tengelyhez csak a kidolgozott teljes projekt terv alapján értékelhető, a projekt céljai és a várható eredményei alapján. Abban az esetben, ha a várható eredmények több beruházási prioritás speciális céljainak megfelelnek, akkor javasoljuk, a domináns jegyek alapján kiválasztani a megfelelő prioritást. Ha a projekt elképzelés a pályázati felhívás több területén is értékelhető eredményeket hoz, az alapvetően nem rontja a projekt szakmai megítélését.

38. A projekt tevékenységek megvalósítását szükséges-e egy résztvevő tagállam egy megyéjére korlátozni vagy ezek több megyében is megvalósulhatnak?

A projekt tevékenységeket a program jogosult területén kell kivitelezni, vagyis az alábbi megyékben:
- Timiş, Arad, Bihor, Satu Mare – Románia
- Csongrád, Békés, Hajdú-Bihar, Szabolcs – Szatmár - Bereg – Magyarország.
A tevékenységek megvalósítása a fentebb bemutatott több megyében is kivitelezhető azzal a kikötéssel, hogy a határon átnyúló jelleg teljesítéséhez legalább egy Magyarországon és egy Romániában található megye területén történjen a végrehajtás.

39. Milyen valutában kell a projekt költségvetését megtervezni és elszámolni?

A projekt költségvetését Euróban kell tervezni és elszámolni.

40. A tevékenységek megosztásának a két ország között egyenlő arányúnak, azaz 50-50%-nak kell lennie?

A pályázatok elbírálásánál nem számít a tevékenységek partnerenkénti egyenlő arányú megoszlása, hanem az, hogy valóban határon átnyúló jellegű kezdeményezésről legyen szó; olyanról, amely mindkét partner ország számára előnyös és a határ mindkét oldalán élő célcsoportok érdekeit szolgálja, illetve eredményei pozitív hatást fejtenek ki a határ mindkét oldalán.

41. A közös menedzsment kritériumának teljesítése azt jelenti, hogy minden projekt partnernél alkalmazásban kell álljon egy projekt menedzsment tag?

Nem. A közös menedzsment kritériuma arra vonatkozik, hogy a projekten belül nem kell duplikálni a projektmenedzsment tagokat. Azaz, minden projektben egy projekt, egy pénzügyi menedzsernek, stb. kell lennie, úgy, hogy a közös projekt csapatnak a projekt teljes egészére vonatkozó feladatokat kell ellátnia és az abból eredő kötelezettségeket felvállalnia a határ mindkét oldalán. A közös projekt csapatnak az egyes partnerek megvalósításában lévő tevékenységek és feladatok függvényében kell összeállnia.

42. Ki hagyja jóvá a benyújtott pályázatot?

A támogatási kérelmet a Monitoring Bizottság hagyja jóvá.

43. Mekkora a vissza nem térítendő támogatás maximális aránya?

A vissza nem térítendő ERFA támogatás maximum 85%-a lehet a teljes projekt költségvetésének. A nemzeti társfinanszírozás magába foglalja az állami közfinanszírozást, amely ugyancsak vissza nem térítendő támogatás, és a pályázók önerejét. (Lásd a 29. kérdést)

44. Csak bíróságilag bejegyzett közhasznú egyesületek pályázhatnak? Ugyanez érvényes a partnerekre is?

A pályázókkal szemben támasztott jogosultsági feltétel, hogy jogi személyiséggel rendelkező, köz- vagy magánjogi non-profit szervezetek legyenek, amelyek közcélú tevékenységet folytatnak. Tehát pályázhatnak például közintézmények, önkormányzatok, egyházak, illetve olyan non-profit egyesületek, amelyek bírósági bejegyzése már megtörtént. Ugyanakkor kereskedelmi vagy termelő jellegű tevékenységet folytató szervezetek, politikai pártok és magánszemélyek semmilyen körülmények között nem nyerhetnek támogatást a Program keretén belül. A fenti kitételek a partnerség minden tagjára, azaz mind a Vezető Kedvezményezettre, mind a Projekt Partnerekre érvényesek.

45. A 2. Prioritási Tengely keretében építhető-e körforgalom egy 10.000 lakosú településen?

Egy ilyen típusú projekt nem támogatható.

46. Milyen fajta határon átnyúló utak támogathatóak?

Csak azon közutak támogathatóak, amelyek szerepelnek a Románia és Magyarország között megkötött Kétoldalú Megállapodásban, és megfelelnek az ebben meghatározott rendelkezéseknek. Ez a Megállapodás kormányrendelettel lett jóváhagyva.

47. Meghosszabbíthatóak ez előző Program keretén belül épített kerékpáros utak?

Igen, azzal a feltétellel, hogy bizonyítható legyen határon átnyúló jellegük.

48. Lehet-e továbbfejleszteni az előző Programban megvalósított projekteket?

Igen, azzal a feltétellel, hogy az új Program keretében támogatható tevékenységekről legyen szó.

49. Lehet-e előfinanszírozást igényelni?

Előfinanszírozás csak a nemzeti társfinanszírozásból igényelhető.

50. Mennyi a kedvezményezett hozzájárulása a társfinanszírozásból?

A román fél esetében 85% az ERFA támogatás, 15% a nemzeti társfinanszírozás, amelyből 13% az állami költségvetésből származik és 2% az önrész.

A magyar fél esetében 85% az ERFA támogatás, állami hatóságok/hivatalok/intézmények esetén 15% az állami költségvetésből, a többi kedvezményezett esetén 10% származik állami költségvetésből és 5% az önrész.

51. Milyenek a kiemelt projektek (flagship project) és milyen kritériumok alapján határozzák meg a kiemelt projekteket? Milyen intézmények pályázhatnak kiemelt projektekre?

Kiemelt projekteknek a nagy költségvetésű, 5 és 11.8 millió euró közötti projektek számítanak. A kiemelt projektek, olyan kulcsfontosságú projektek, amelyek a támogatható terület legfontosabb szükségleteit célozzák meg és stratégiai fontosságú hatással bírnak. Céljuk a program várt eredményei elérésének elősegítése, miközben kézzelfogható hatást gyakorolnak a programterület jelentős részére. Ezekre a projektekre olyan közintézmények pályázhatnak, amelyek rendelkeznek a megfelelő pénzügyi kapacitással és a szükséges erőforrásokkal ilyen nagy méretű és kihatású projektek megvalósításához.

52. Milyen prioritási tengelyeken támogatottak a kiemelt projektek?

A kiemelt projektek a 1-4 tengelyeken támogathatóak, kivéve a 6b Beruházási Prioritást az 1es tengelyből.

53. Hány tengely lesz nyílt pályázati felhíváson meghirdetve?

Nyílt pályázati felhívás mindegyik Prioritási Tengelyen lesz.

54. Milyen pályázati összegek lesznek elérhetőek a kiemelt projektek és a nyílt pályázati felhívások esetében?

A kiemelt projektek számára 94.5 millió Euró és a nyílt pályázati felhívásokon 83.25 millió áll rendelkezésre az ERFA támogatásból.

55. Mi a különbség a kiemelt projektek (flagship-ek) és a klasszikus beruházási projektek között?

A flagship projektek keretén belül nagy értékű infrastrukturális beruházások fognak megvalósulni, amelyek nagy területekre gyakorolnak majd kihatást. Természetesen, lehetséges más infrastrukturális befektetések megvalósítása a nyílt pályázati felhívásokon is, az összes tengelyen, kivéve a 6. Prioritási Tengelyt, a megadott minimum és maximum határok között. Ezeket a határértékeket a Pályázók Kézikönyve fogja tartalmazni.

56. Az utólagos elszámolással támogatott projektek finanszírozása általában gondot okoz a civil szervezeteknek. Lehetséges-e, hogy ebben az esetben nagyobb előleget kapjanak?

Nem lehetséges.

57. Az előleg a ERFA-ból vagy a nemzeti társfinanszírozásból lesz folyósítva? A román–magyar közös Európai Területi Együttműködési Csoportulások (EGTC) esetén is ugyanaz az elv érvényesül?

Csak a nemzeti társfinanszírozásból nyújtható előleg. Az EGTC számára azon ország jogszabályai szerint adható az előleg, amely országban az be van jegyezve.

58. Miért van különbség a román és magyar partner önerejének mértéke között?

Az önerő mértékét mindegyik állam kormánya határozza meg.

59. A magyarországi nonprofit szervezetek (NGO) jogosultak a 15%-os nemzeti társfinanszírozásra vagy saját forrást is biztosítaniuk kell?

A magyarországi NGO-k 5%-os önrésszel kell hozzájáruljanak a határmenti együttműködési projektekhez.

60. A kis és középvállalkozások jogosultak pályázásra a Program keretén belül?

Nem, nem jogosultak.

61. Pályázhatnak olyan jogosult szervezetek, amelyeknek a székhelye nem a támogatható programterületen van?

Igen, azzal a feltétellel, hogy legyen egy a programterületen bejegyzett helyi vagy regionális szintű kirendeltsége. Kivételek lehetségesek egyes állami közintézmények esetén, amelyeknek ugyan nincs a programterületen székhelyük/kirendeltségük, de a hatáskörükbe tartozik a projekt megvalósítása a jogosult területen.

62. A Vezető Kedvezményezettnek romániai vagy magyarországi intézménynek/szervezetnek kell lennie?

A Vezető Kedvezményezett bármelyik országból származhat, kiválasztásánál egyrészről fontos figyelembe venni, hogy megfelelő tapasztalatokkal rendelkezzen, másrészről viszont fontos, hogy a VK rendelkezzen a szükséges pénzügyi és humán erőforrásokkal a projekt sikeres megvalósítása érdekében.

63. A régi Program kiemelt módon támogatta az egyetemek és kutatóintézetek együttműködését, de az új 2014-2020 időszakra vonatkozó Program nem tartalmaz ilyen célzott intézkedéseket.

A jelen Programban nincs olyan Prioritási Tengely, amely kifejezetten az egyetemeket és kutatóintézeteket célozná meg, azonban ezen intézmények szerepelnek, mint potenciális kedvezményezettek, több Prioritási Tengelyen belül, és részt vehetnek partnerként konkrét befektetési projektek megvalósításában.

64. Hogyan lettek a Program Prioritási Tengelyei és intézkedései meghatározva?

Ezek, a stratégiai tervezési folyamat során, a Közös Munkacsoport szakmai találkozóin, a programterület beazonosított szükségletei nyomán fogalmazódtak meg. A programban meghatározott intézkedések csak indikatív jellegűek. Ha bármilyen kérdésük volna egy projekt ötlettel kapcsolatban, kérjük forduljanak a BRECO munkatársaihoz.

65. Hogyan találhatunk magyar partnereket?

A program weboldalán létezik egy partnerkereső adatbázis, amelyben megoszthatják projekt ötletüket az esetlegesen határon átnyúló projektekhez partnert keresőkkel. Kérjük további információkért vegyék fel a kapcsolatot a BRECO munkatársaival.

66. Mennyi ideig fog tartani a nyílt pályázati felhívásokon benyújtott projektek elbírálása?

A becsült értékelési idő körülbelül négy hónap lesz a nyílt pályázati felhívások (open-call) esetében.

67. A KÉT ORSZÁG VONATKOZÁSÁBAN ÚGYNEVEZETT ‘TÜKÖR-FEJLESZTÉST’ KELL MEGVALÓSÍTANI? HA A HATÁR EGYIK OLDALÁN INFRASTRUKTÚRAFEJLESZTÉST TERVEZÜNK, AKKOR A HATÁR MÁSIK OLDALÁN IS SZÜKSÉGES UGYANOLYAN JELLEGŰT VÉGREHAJTANI?

„TÜKÖR-FEJLESZTÉST’” nem kötelező a programban. Amennyiben infrastruktúrafejlesztést tervez a határ egyik oldalán, nem szükséges ugyan azt a határ másik oldalára is tervezni, megvalósítani. Ugyanakkor a projekt határon átnyúló tulajdonságának alátámasztása feltétlenül szükséges.

68. HA A PÁLYÁZÓ NEM TULAJDONOSA ANNAK A TERÜLETNEK, AMELYEN A BEFEKTETÉST TERVEZI, HOGYAN VALÓSÍTHATJA MEG A BERUHÁZÁST?

A Pályázati Útmutató (GfA) alapján infrastrukturális beruházás esetén szükséges bizonyítani, hogy a pályázónak jogában áll az adott területen a beruházást megvalósítani, a következő dokumentumok benyújtásával:
- jogi aktus (például: kormány határozat/rendelet, törvény, helyi önkormányzati rendeltek) vagy szerződés, amely bizonyítja, hogy az adott terület a pályázó vagyonkezelésében van (koncesszió/adminisztráció/saját tulajdon), a szerződésnek pedig legalább 5 évig a projekt pénzügyi zárását követően érvényben kell maradnia;
- a tulajdonos írásos belegyezése, hogy a pályázónak joga van a beruházás megvalósítására az adott területen/épületen/infrastruktúrán;
- továbbá szükséges a tulajdonos írásos nyilatkozata, arról, hogy az adott terület/épület/infrastruktúra per és tehermentes, az érvényes nemzeti jogszabályoknak megfelelően. Abban az esetben, ha az adott terület/épület/infrastruktúra a pályázó koncessziójában/adminisztrációjában van, akkor a tulajdonosnak kell a szükséges nyilatkozatokat kibocsájtania.
- csatolni szükséges az adott terület/épület/infrastruktúra tulajdoni lapját is.

69. ÉPÜLET FELÚJÍTÁS ESETÉN SZÜKSÉGES-E AZ ENERGETIKAI AUDIT?

A nemzeti szabályozás szerint van szükség az energetikai tanúsítványra, függően az építési/kivitelezési munkáktól. A tanúsítványt a projekt végrehajtási szakaszában szükséges bemutatni.

70. A 2 PRIORITÁS MILYEN UTAKAT FINANSZÍROZ?

Az Együttműködési Program alapján, kizárólag olyan útfejlesztések támogathatóak, amelyek bizonyíthatóan javítják a másodlagos és tercier csomópontok közvetlen hozzáférését a TEN-T törzshálózatához vagy az átfogó hálózathoz.

Monitoring Systems

Newsletter

Subscribe to our Newsletter, in order to know the lattest news about the Programme.

DISCLAIMER: The content of this website does not necessarily represent the official position of the European Union.
Copyright © BRECO. All rights reserved.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram