Javult a ROHU határon átnyúló kockázatkezelési hálózat vészhelyzeti beavatkozási kapacitása

A CBN|ROHU72 projekt fő célja a határon átnyúló intézményi együttműködési hálózat és az interoperabilitás fejlesztése, valamint vészhelyzetekben a megelőzési és enyhítési kapacitás növelése a konkrét kockázatok kezelése révén, az ellenálló képesség biztosítása érdekében és a katasztrófavédelmi rendszerek fejlesztése révén.

Ennek megvalósítása érdekében 3 megye 5 intézménye egyesítette erőit ebben a projektpartnerségben, amelynek teljes költségvetése 2 682 782,50 euró, amelyből az ERFA társfinanszírozás 2 280 365,12 euró.

A végrehajtás 55 hónapja alatt (2019. május – 2023. november) a partnerek arra törekednek, hogy hozzájáruljanak a közös kockázatkezelés minőségének javításához azáltal, hogy növelik a beavatkozási kapacitást (1. egyedi célkitűzés), fokozzák az intézmények, a polgárok, a szakemberek és az önkéntesek felkészültségét a különböző típusú kockázatok közös megközelítésében (2. egyedi célkitűzés) és fejlesztik a határokon átnyúló terület katasztrófákkal szembeni ellenálló képességét (3. egyedi célkitűzés).

Az öt partner, a Vészhelyzetkezelési Interkomunitáris Fejlesztési Társulás (Vezető kedvezményezett/VK), az Arad Megyei Önkormányzat (PP2), a Timiș Megyei Önkormányzat (PP3), a DKMT Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség (PP4) és a Mórahalom Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület (PP5) közötti hatékony együttműködés eredményeként a projektben előirányzott tevékenységek nagy része megvalósult, ennek köszönhetően a következő eredmények születtek:

 • speciális felszerelések beszerzése: 1 operatív jármű (VK), 3 sürgősségi mentőautó és 1 vízzel és habbal oltó tűzoltóautó (PP2), 3 komplex operatív beavatkozási jármű (PP3);
 • a COVID-19 járvány által okozott egészségügyi válságra válaszul a projekt módosítását követően vásárolt orvostechnikai eszközök: 19 intenzív terápiás ágy; 50 befecskendező; 35 infúziós gép; 2 hordozható lélegeztetőgép; 8 életjelző monitor; 3 központi megfigyelőállomás; 5 hordozható monitor; 2 hordágy és 2 prémium hordágy a betegszállításhoz; 2 defibrillátor; 1 nyákelszívó és intubációs készülék; 1 hordozható EKG; 5 infúziós állvány; 2 orvosi szekrény;
 • 2 közös taktikai gyakorlat megszervezése: egy 1 napos gyakorlat Nădlac-on (összefoglaló videó itt megtekinthető) és egy 3 napos gyakorlat Periamban (összefoglaló videó itt megtekinthető);
 • 2 közös képzés megszervezése a mentőszolgálatok szakemberei és önkéntesei számára a következő témákban: vonat- és autóbalesetek esetén beavatkozás, valamint beavatkozás-irányítás (mindkettőt Temesváron tartották, egyenként 5 napos képzések);
 • Kockázatkezelési stratégia kidolgozása a katasztrófavédelmi reziliencia javítására a határvidéken, valamint szakmai találkozók sorozata Arad, Timiș és Csongrád-Csanád megye katasztrófavédelemben részt vevő különböző struktúrái számára: rendőrség, vízkészlet-gazdálkodás, mentőszolgálatok, közegészség és járványügy, környezetvédelem, vészhelyzetek kezelése a DKMT Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség keretében.

A projekt befejezéséig a partnerek a következő tevékenységeket fogják még megvalósítani:

 • berendezések beszerzése: 1 autóbusz (33 férőhelyes) a beavatkozási személyzet szállítására alkalmas pótkocsival ellátva (PP2), 1 speciális szállítójármű fertőző betegek és több áldozat szállítására (PP3) és 1 univerzális jármű speciális tartozékokkal a katasztrófavédelmi feladatokban való többfunkciós támogatás biztosítására (PP5);
 • tanterv kidolgozása a különleges szükségletekkel rendelkező tanulók/gyermekek számára a vészhelyzetekkel kapcsolatban, valamint online képzés szervezése a tanárok számára a létrehozott tanterv keretében;
 • 2 online verseny és egy tábor (fizikai formában) szervezése a gyermekek számára vészhelyzetekkel kapcsolatban;
 • 2 napos szeminárium és gyakorlati tevékenységek szervezése Mórahalmon, a tűzoltó egységek számára;
 • tanulmányút szervezése Romániában (1 nap Arad megyében, 1 nap Timiș megyében) a projekt keretében beszerzett új felszerelések tesztelése és elemzése céljából;
 • figyelemfelkeltő/felkészültségnövelő kampányok szervezése a lakosság/ifjúság számára, különös tekintettel a vészhelyzetben tanúsított magatartással kapcsolatosan.

A projekt pénzügyi előrehaladása 2023.03.01-én 1 928 320,58 euró volt.

A végrehajtási időszak lezárására a ROHU-72 projekt keretében végrehajtott intézkedések eredményeként a 3 partner megyében 770 906 ember részesül fokozott védelemben vészhelyzetek esetén.

Monitoring Systems

Newsletter

Subscribe to our Newsletter, in order to know the lattest news about the Programme.

DISCLAIMER: The content of this website does not necessarily represent the official position of the European Union.
Copyright © BRECO. All rights reserved.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram