Menedzsment struktúra

Interreg V-A Románia-Magyarország Programot az alábbi menedzsment struktúra irányítja, a pénzügyi források minél hatékonyabb felhasználása érdekében. A Program megvalósítása során a Közös Titkárság és a magyarországi Információs Pontok közvetlenül közreműködnek a pályázókkal és kedvezményezettekkel.

Az Irányító Hatóság (IH) a két partner ország nevében irányítja az Együttműködési Programot. Az IH kompetenciákkal és felelősségi körrel rendelkezik a műveletek kiválasztásával, a Program pénzügyi irányításával és ellenőrzésével, valamint a kiadások tanúsításával kapcsolatban. A Program szintjén az Irányító Hatóság szerepét Románia Fejlesztési, Közmunkaügyi és Közigazgatási Minisztériuma, látja el.

A Nemzeti Hatóság (NH) szerepét a magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium látja el. Együttműködve az IH-val, a NH a program hatékony és tényleges megvalósításához szükséges feladatokat látja el Magyarország területén. A NH határozza meg a program megvalósításához szükséges követelményeket és feltételeket nemzeti szinten, valamint megbizonyosodik arról, hogy ezek összhangban vannak a Program előírásaival és elveivel.

A Monitoring Bizottság (MB) a Programban résztvevő mindkét ország képviselőit magában foglalja, hatáskörébe tartozik a Program végrehajtásának áttekintése és a támogatásban részesülő projektek kiválasztása. Fő feladata, hogy biztosítsa a Program megvalósításának minőségét és hatékonyságát, a Közös Titkárság támogatásával. A bizottság tagjainak listáját letölthető itt.  A MB döntéseinek összefoglaló listáját innen tölthető le.

Az Ellenőrző Hatóság (EH) felelős annak biztosításáért, hogy az ellenőrzéseket az irányítási és ellenőrzési rendszereken végzik el, a műveletek egy megfelelő mintáján és az éves beszámolókon. Az EH-ot auditorok csoportja (GoA) segíti, amely az együttműködési programban résztvevő egyes Partner Államok felelős szervezeteinek képviselőiből áll. Az EH feladatait program szinten Románia Számvevőszéke látja el.

A Közös Titkárság (KT) a Program mindennapi, gyakorlati megvalósítását szolgálja, valamint támogatja az Irányító Hatóság irányítási és végrehajtási tevékenységeit. Ugyanakkor, támogatja a Program többi menedzsment struktúráit, a Program végrehajtásához kapcsolódó feladatok ellátásával.

Az érdekeltségi nyilatkozatok itt megtekinthetők.

Az Információs Pontok (IP) a programterület valamennyi magyar megyéjében megtalálhatóak, a megyei tanácsok keretén belül működnek  mint külön struktúra. Az IP-k célja, hogy helyi szinten kiegészítsék a Közös Titkárság tevékenységeit, frissített információkat és szakmai tanácsadást nyújtsanak a pályázóknak és kedvezményezetteknek. Az IP-k hozzájárulnak a KT delegált feladatainak teljesítéséhez a Program megvalósítása érdekében.

Az érdekeltségi nyilatkozatok itt megtekinthetők.

Az Első Szintű Ellenőrzés (FLC) feladatait a Partner Államok által kinevezett szervezetek látják el. Célja az érvényben lévő közösségi és nemzeti szabályzatok betartásának biztosítása a partneri szinten felmerült kiadások igazolásának ellenőrzésével. A FLC a műveleteket adminisztratív, pénzügyi, technikai és fizikai szempontokból ellenőrzi. Az első szintű ellenőrzések elvégzéséért felelős ellenőrök a Partner Államok nemzeti jogszabályai betartásával kerülnek kinevezésre.

Monitoring Systems

Newsletter

Subscribe to our Newsletter, in order to know the lattest news about the Programme.

DISCLAIMER: The content of this website does not necessarily represent the official position of the European Union.
Copyright © BRECO. All rights reserved.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram