RO Jogszabályok

Törvények:
 • 315/2004. sz. törvény a romániai regionális fejlesztésről, a későbbi kiegészítésekkel és módosításokkal együtt
 • 500/2002. sz. törvény az államháztartásról, a későbbi kiegészítésekkel és módosításokkal együtt
 • 273/2006. sz. törvény a helyi költségvetésről, a későbbi kiegészítésekkel és módosításokkal együtt
 • 215/2001. sz. törvény a helyi közigazgatásról, a későbbi kiegészítésekkel és módosításokkal együtt
 • 335/2007. sz. törvény a kereskedelmi kamarákról
 • 202/2002. sz. törvény a férfiak és a nők esélyegyenlőségéről, további módosításokkal
 • 7/1996. sz. törvény az ingatlan-nyilvántartásról és az ingatlanreklámozásról, a későbbi kiegészítésekkel és módosításokkal együtt
 • 10/1995. sz. törvény az építmények minőségéről, további módosításokkal
 • 50/1991. sz. törvény az építési kivitelezés engedélyezéséről, a későbbi kiegészítésekkel és módosításokkal együtt
 • 350/2001. sz. törvény a területrendezésről és a várostervezésről, a későbbi kiegészítésekkel és módosításokkal együtt
 • 213/1998. sz. törvény az állami tulajdonról és jogrendjéről
 • 445/2009 sz. kormányhatározat bizonyos köz- és magánprojektek környezeti hatásainak értékeléséről, további módosításokkal
 • 278/2013 sz. törvény az ipari kibocsátásokról
 • 22/2001. sz. törvény az 1991. február 25-én Espooban elfogadott „Egyezmény a határmenti területekre kiterjedő környezeti hatástanulmányokról” ratifikálásáról
 • 86/2000. sz. törvény a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, Aarhusban, 1998. június 25-én elfogadott Egyezmény ratifikálásáról, további módosításokkal
 • 5/2000. sz. törvény a nemzeti terület kezeléséről; III. rész: Védett területek

Kormányzati döntések:

 • 1072/2003. sz. kormányhatározat a közpénzből finanszírozott létesítményi beruházások műszaki-gazdasági dokumentumainak az Állami Építési Felügyelet általi engedélyezéséről, további módosításokkal
 • 28/2008. sz. kormányhatározat a közpénzekből finanszírozott beruházások műszaki-gazdasági dokumentációja általános tartalmának, illetőleg a beruházási célkitűzések és a beavatkozási műveletek költségbecslésének kidolgozására szolgáló struktúra és módszertan jóváhagyásáról
 • 1865/2006. sz. kormányhatározat az új beruházási célkitűzések műszaki-gazdasági dokumentációjának jóváhagyásához előírt minimumkompetenciák módosításáról
 • 445/2009 sz. kormányhatározat bizonyos köz- és magánprojektek környezeti hatásainak értékeléséről, további módosításokkal
 • 564/2006. sz. kormányhatározat a környezetet érintő egyes tervek és programok kidolgozásához nyújtott állami hozzájárulás kereteiről
 • 1076/2004. sz. kormányhatározat a tervek és programok kidolgozására szolgáló eljárás létrehozásáról, további módosításokkal
 • 878/2005. sz. kormányhatározat a környezetet érintő információk nyilvános hozzáférhetőségéről, további módosításokkal
 • 210/2007. sz. kormányhatározat a környezetvédelem területét érintő közösségi jogot átültető számos jogi aktus kiegészítéséről és módosításáról, további módosításokkal
 • 518/1995. sz. kormányhatározat ideiglenes külföldi küldetésben részt vevő román polgárok egyes jogairól és kötelezettségeiről, a későbbi kiegészítésekkel és módosításokkal együtt
 • 1860/2006. sz. kormányhatározat a közhatóságok és közintézmények munkatársainak jogairól és kötelezettségeiről a kiküldetés és a máshol végzett munka, illetve az ilyen munkavégzés helyére való utazás ideje alatt, további módosításokkal
Kormányrendelet:
 • 64/2022 Sürgősségi Kormányrendelet, a vissza nem térítendő külső forrásból finanszírozott projektek keretében meghatározott árak és a beruházások általános becslési értékének módosításáról
 • 15/2021. sz. kormányrendelet a folyamatban lévő építési szerződések árának kiigazításáról szóló
 • 26/2000. sz. kormányrendelet az egyesületekről és alapítványokról
 • 34/2006. sz. kormányrendelet a közbeszerzésről, a későbbi kiegészítésekkel és módosításokkal együtt
 • 77/2014 sz. kormányrendelet az állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a 21/1996 sz. versenytörvény kiegészítéséről
 • 195/2005. sz. sürgősségi kormányrendelet a környezetvédelemről, további módosításokkal
 • 137/2000. sz. kormányrendelet a diszkrimináció minden formájának megelőzéséről és büntetéséről, további módosításokkal
 • 43/1997. sz. rendelet a közutakról, a későbbi kiegészítésekkel és módosításokkal együtt
 • 68/2007. sz. sürgősségi kormányrendelet a környezeti károk megelőzésére és kármentesítésére vonatkozó környezetvédelmi felelősségről, további módosításokkal
 • 12/2007. sz. sürgősségi kormányrendelet a környezetvédelem területét érintő közösségi jogot átültető számos jogi aktus módosításáról és kiegészítéséről
 • 85/2008. sz. sürgősségi kormányrendelet a beruházások ösztönzéséről, további módosításokkal
 • 29/2015 sz. kormányrendelet a külső támogatás és állami társfinanszírozás kezeléséről és felhasználásáról az Európai Területi Együttműködés
 • 129/2000. sz. kormányrendelet a felsőfokú szakképzésről, a későbbi kiegészítésekkel és módosításokkal együtt
 • 57/2007. sz. sürgősségi kormányrendelet a védett természeti területek rendszeréről, a természetes élőhelyek, vadon élő állatok és növények megőrzéséről, további kiegészítésekkel

Szabályok:

Monitoring Systems

Newsletter

Subscribe to our Newsletter, in order to know the lattest news about the Programme.

DISCLAIMER: The content of this website does not necessarily represent the official position of the European Union.
Copyright © BRECO. All rights reserved.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram