Axa prioritară 2: Îmbunătățirea mobilității transfrontaliere durabile și eliminarea blocajelor

Obiectiv specific 2.1: Accesibilitate transfrontalieră îmbunătățită prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura RTT (TEN-T)
ConCom TEN-T

(ROHU-444)

Obiectiv specific 2.2: Creșterea procentului de pasageri care folosesc forme de transport durabile – cu emisii reduse de carbon și nivel redus de zgomot –pentru deplasarea transfrontalieră
E-Transport

(ROHU-422)

WeBike

(ROHU-140)

Facebook WeBike

ETS

(ROHU-128)

TRANSBORDER

(ROHU-390)