NOUTĂȚI

Noul pachet legislativ privind politica de coeziune pentru perioada 2021-2027 a fost publicat ...

Noul pachet legislativ privind politica de coeziune pentru perioada 2021-2027, adoptat la 24.06.2021, a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. „Pachetul de coeziune” include trei fonduri UE pentru consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale a UE, cu un total de 243 miliarde de euro, și anume: • Regulamentul (UE) 2021/1058 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune • Regulamentul (UE) 2021/1059 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021privind dispoziții specifice pentru obiectivul Cooperare teritorială europeană (Interreg) sprijinit de Fondul european de dezvoltare regională și de instrumentele de finanțare externă • Regulamentul (UE) 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize Mai multe informații găsiți aici.

Ordinul 578/20.04.2021 al Ministrului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației ...

Ordinul 578/20.04.2021 al Ministrului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, privind oprirea și/sau recuperarea ajutorului de stat sau al ajutoarelor de minimis acordate prin intermediul celor 2 scheme de ajutor (GBER și De minimis) aprobate la nivel de Program, a fost publicat.

Analiza Teritorială a fost aprobată de către Comitetul de Programare ...

Analiza Teritorială (AT) este documentul strategic în baza căruia este elaborat viitorul Program Interreg dintre România și Ungaria, pentru perioada 2021-2027.

Evenimente

Au fost selectate obiectivele de politică ale viitorului Program Interreg dintre România și Ungaria ...

Luni, 14 iunie 2021, Comitetul de Programare (CP) al Programului Interreg dintre România și Ungaria, pentru perioada 2021-2027, a aprobat selectarea obiectivelor de politică (PO) și a obiectivului specific Interreg (ISO), care urmează să fie finanțate în următoarea perioadă de programare.

Cea de-a opta reuniune a Comitetului de Monitorizare al Programului Interreg V-A România-Ungaria ...

În data de 17 decembrie 2020 s-a desfășurat cea de-a opta reuniune a Comitetului de Monitorizare al Programului Interreg V-A România-Ungaria. Întâlnirea Comitetului de Monitorizare a avut loc, în mod excepțional, în format online, din cauza condițiilor restrictive impuse de situația epidemiologică actuală Covid-19.

Programul Interreg dintre România și Ungaria (2021-2027) Ateliere de consultare on-line 19-23.10.2020 ...

O serie de 6 ateliere de consultare on-line au fost organizate în perioada 19 – 23 octombrie 2020, în contextul finalizării Analizei Teritoriale, document strategic elaborat în cadrul procesului de Programare aferent viitorului Program Interreg dintre România și Ungaria (2021-2027).

NOUTĂȚI PROIECTE

Sunteți siguri că mâinile dumneavoastră sunt curate? Însușirea tehnicii corecte a spălării și dezinfectării mâinilor în școlile din Hódmezővásárhely și Makó, în cadrul proiectului ROHU-361 ...

Începând cu luna noiembrie 2019, Consiliul Județean Arad, împreună cu Centrul de Sănătate Județean Csongrád-Csanád – Hódmezővásárhely – Makó, implementează proiectul ROHU-361 „Prevenirea și supravegherea comună a bolilor infecțioase și a infecțiilor dobândite în spitale în Arad, Makó și Hódmezővásárhely”.

HEARTS & LIVES: Mai sănătoși împreună ...

Prin natura lor, problemele de sănătate depășesc limitele frontierelor dintre state. Proiectul ROHU 401 HEAR TS & LIVES creează toate condițiile pentru abordarea comună a nevoilor de ordin medical prezente pe ambele laturi ale graniței.

Telemedicina este viitorul ...

Îmbunătățirea serviciilor medicale este o preocupare constantă a județelor din zona de graniță dintre România și Ungaria. Munca specialiștilor de aici este susținută prin Programul Interreg V-A România-Ungaria, care pune la dispoziția acestora oportunități pentru a putea conlucra în interesul comunităților locale.

Calendar

Loading… Loading…