Stadiul punctual al Programului in valori totale:

 

30.06.2020

Numar  Valoare FEDR (EUR)   Observații 
Numar de proiecte depuse 260 331.177.874,87
Numar de proiecte in evaluare 0 0.00
Numarul si valoarea proiectelor selectate 113 194.747.405,74 Un numar  de 10 proiecte strategice se implementeaza in 2 faze, faza Concept Note (CN) si respectiv faza Aplicatie Finala (FAF). La calcularea numarului de proiecte selectate, CN și FAF au fost luate în considerare o singură dată, reprezentând faze ale aceluiași proiect strategic (chiar daca se semneaza contract de finantare distinct pentru fiecare din aceste doua faze). 
Numarul si valoarea proiectelor  contractate    109 153.700.675,43 In cazul celor 10 proiecte strategice care se implementeaza in 2 faze, faza Concept Note si respectiv faza Aplicatie Finala, a fost luată în considerare doar de faza CN, si nu s-au mai numarat si cele 7 FAF contractate.
Numarul si valoarea proiectelor in implementare * 81 145.600.575,53
Numarul si valoarea cererilor de rambursare depuse 18 19.577.804,53
Rata de absorbtie (procent) 10,35%
Numar de proiecte finalizate 25 8.100.099,90 Numărul indicat de proiecte finalizate nu include și cele 10 CN incheiate,  deoarece fiecare dintre acestea reprezintă doar o prima faza a unui proiect strategic.
Numar de proiecte reziliate 0

*In faza de contractare au fost numarate cele 10 Concept Note, incheiate in acest moment, iar in implementare se gasesc 7 proiecte in faza de Aplicatie Finala, restul de 3 fiind in faza de contractare.