1.Stadiul punctual al Programului in valori totale:

Actualizat la 31.10.2022

Număr  FEDR (EUR)   Axa Prioritară  Număr  FEDR (EUR) 
Alocarea la nivelul programului 189.138.672,00  AP 1-6  177.790.352,00
 AT  11.348.320,00
Propuneri de proiecte depuse 262 332.295.572,36  AP 1-6  246 319.930.477,37
 AT  16 12.365.094,99
Proiecte selectate pentru finanțare
116 195.885.097,95  AP 1-6  100 184.902.124,05
 AT  16 10.982.973,90
Proiecte contractate 115 184.449.922,16  AP 1-6  100 173.466.948,26
 AT  16 10.982.973,90
FEDR neutilizat 4.688.749,84  AP 1-6 4.323.403,74
AT 365.346,10
Rata de contractare FEDR
AP 1-6  97,57%
AP 1-6 and AT 97,52%
Proiecte în curs de implementare 47 140.153.602,97  AP 1-6  39 135.397.940,39
 AT  8 4.755.662,58
Proiecte finalizate 68 44.296.319,19  AP 1-6  60 38.069.007,87
 AT  8 6.227.311,32
Aplicațiii de plată depuse la COM 35 101.951.842,31
Rata de absorbție 0 53,90%
Proiecte reziliate 0  –  

 

2. Indicatorii stabiliți la nivel de program

Actualizat la 31.10.2022

Axa prioritară
ID Indicator  Unitate de măsură, unde e cazul
Ținta finală (2023) Estimat ca va fi atins * Realizat ** Din care aprobate***
PA1-Protejarea în comun şi utilizarea eficientă a valorilor comune şi resurselor (Cooperarea privind valorile comune si resursele) CO09 Turism durabil: Creșterea numărului preconizat de vizite la siturile finanțate de patrimoniu cultural și natural și alte atracții Visite/an 61.000,00 159.723,00 77.267,00 77.267,00
PA1-Protejarea în comun şi utilizarea eficientă a valorilor comune şi resurselor (Cooperarea privind valorile comune si resursele) C023 CO23 Natura și biodiversitatea: Suprafața habitatelor finanțate care obțin o stare mai bună de conservare ha 6.000,00 108.791,44 96.784,00 95.623,00
PA1-Protejarea în comun şi utilizarea eficientă a valorilor comune şi resurselor (Cooperarea privind valorile comune si resursele) 6/b 1 Numărul de puncte de măsurare afectate pozitiv de intervenții (după finalizarea proiectului) Număr 7 9

PA2-Îmbunătățirea mobilității transfrontaliere durabile și eliminarea blocajelor (cooperarea în domeniul accesibilității)

CO13a Drumuri: Lungimea totală a drumurilor nou construite, dintre care: TEN-T km 12 12,14

PA2-Îmbunătățirea mobilității transfrontaliere durabile și eliminarea blocajelor (cooperarea în domeniul accesibilității)

CO14 Drumuri: Lungimea totală a drumurilor reconstruite sau modernizate km 18 20,06
PA2-Îmbunătățirea mobilității transfrontaliere durabile și eliminarea blocajelor (cooperarea în domeniul accesibilității) 7/c 1 Numărul serviciilor de transport public transfrontalier dezvoltate / îmbunătățite Număr 5 17 16 16
PA2-Îmbunătățirea mobilității transfrontaliere durabile și eliminarea blocajelor (cooperarea în domeniul accesibilității) 7/c 2 Lungimea totală a drumului pentru biciclete nou construit km 17 20,44 8,94

PA3-Îmbunătățirea ocupării forței de muncă și promovarea mobilității forței de muncă transfrontaliere (cooperarea în domeniul ocupării forței de muncă)

CO44 Piața muncii și formarea profesională: numărul de participanți la inițiativele locale comune de ocupare a forței de muncă și instruire comună Persoane 10.000,00 31.595,00 16.590,00 1.845.00.00

PA4-Îmbunătățirea serviciilor de îngrijire a sănătății (Cooperarea în domeniul asistenței medicale și prevenției) 

9/a 1 Populația care are acces la servicii de sănătate îmbunătățite Număr 3.911.505,00 3.911.505,00 1.971.191,00 1.600.391,00
PA4-Îmbunătățirea serviciilor de îngrijire a sănătății (Cooperarea în domeniul asistenței medicale și prevenției)  9/a 2 Numărul de departamente de îngrijire a sănătății care beneficiază de echipament modernizat Număr 58 175 18 7

PA5-Îmbunătățirea prevenirii riscurilor și gestionării dezastrelor (Cooperarea în prevenirea riscurilor și gestionarea dezastrelor) 

5/b 1 Populația protejată prin servicii de intervenție în caz de urgență îmbunătățite Număr de persoane 970.000,00 2.588.361,00 1.476.905,00 1,401.924,00

PA6-Promovarea cooperării transfrontaliere între instituții și cetățeni (Cooperarea între instituții și cetățeni)

11/b1 Numărul de instituții implicate direct în inițiative de cooperare transfrontalieră Număr 36 38 30 30
PA6-Promovarea cooperării transfrontaliere între instituții și cetățeni (Cooperarea între instituții și cetățeni) 11/b2 Numărul de persoane care participă la inițiative de cooperare transfrontalieră Număr 2.000,00 18,445,00 29.799,00 29.592,00

* Valoare cumulativă – rezultate care urmează să fie livrate de operațiunile selectate [prognoză furnizată de beneficiari]

**Indicatorii de realizare raportați ca fiind atinși de proiectele în curs de implementare

*** Indicatori de realizare (output) aprobați de AM pe baza RAPOARTELOR FINALE ALE PROIECTELOR