1.Stadiul punctual al Programului in valori totale:

Actualizat la 17.09.2021

Număr  FEDR (EUR)   Axa Prioritară  Număr  FEDR (EUR) 
Alocarea la nivelul programului 189.138.672,00  AP 1-6  177.790.352,00
 AT  11.348.320,00
Propuneri de proiecte depuse 260 331.177.874,87  AP 1-6  246 319.930.477,37
 AT  14 11.247.397,50
Proiecte selectate pentru finanțare
113 183.732.740,60  AP 1-6  99 173.489.983,26
 AT  14 10.242.757,34
Proiecte contractate 113 183.732.740,60  AP 1-6  99 173.489.983,26
 AT  14 10.242.757,34
FEDR neutilizat 5.428.966,40  AP 1-6 4.323.403,74
AT 1.105.562,66
Rata de contractare FEDR
AP 1-6  97,57%
AP 1-6 and AT 97,13%
Proiecte în curs de implementare 66 164.128.439,17  AP 1-6  57 156.144.518,05
 AT  9 7.983.921,10
Proiecte finalizate 47 19.581.266,43  AP 1-6  42 17.322.430,21
 AT  5 2.258.836,22
Aplicațiii de plată depuse la COM 27 59.376.146,47
Rata de absorbție 0 31,39%
Proiecte reziliate 0  –  

 

2. Indicatorii stabiliți la nivel de program

Actualizat la 31.08.2021

Axa prioritară
ID Indicator  Unitate de măsură, unde e cazul
Ținta finală (2023) În lucru * Realizat **
PA1-Protejarea în comun şi utilizarea eficientă a valorilor comune şi resurselor (Cooperarea privind valorile comune si resursele) CO09 Turism durabil: Creșterea numărului preconizat de vizite la siturile finanțate de patrimoniu cultural și natural și alte atracții Visite/an 61.000,00 159.723,00 77.267,00
PA1-Protejarea în comun şi utilizarea eficientă a valorilor comune şi resurselor (Cooperarea privind valorile comune si resursele) C023 CO23 Natura și biodiversitatea: Suprafața habitatelor finanțate care obțin o stare mai bună de conservare ha 6.000,00 108.791,44 25.392,73
PA1-Protejarea în comun şi utilizarea eficientă a valorilor comune şi resurselor (Cooperarea privind valorile comune si resursele) 6/b 1 Numărul de puncte de măsurare afectate pozitiv de intervenții (după finalizarea proiectului) Număr 7 9 0

PA2-Îmbunătățirea mobilității transfrontaliere durabile și eliminarea blocajelor (cooperarea în domeniul accesibilității)

CO13a Drumuri: Lungimea totală a drumurilor nou construite, dintre care: TEN-T km 12 12,14 0

PA2-Îmbunătățirea mobilității transfrontaliere durabile și eliminarea blocajelor (cooperarea în domeniul accesibilității)

CO14 Drumuri: Lungimea totală a drumurilor reconstruite sau modernizate km 18 20,06 0
PA2-Îmbunătățirea mobilității transfrontaliere durabile și eliminarea blocajelor (cooperarea în domeniul accesibilității) 7/c 1 Numărul serviciilor de transport public transfrontalier dezvoltate / îmbunătățite Număr 5 16 0
PA2-Îmbunătățirea mobilității transfrontaliere durabile și eliminarea blocajelor (cooperarea în domeniul accesibilității) 7/c 2 Lungimea totală a drumului pentru biciclete nou construit km 17 19,8 0

PA3-Îmbunătățirea ocupării forței de muncă și promovarea mobilității forței de muncă transfrontaliere (cooperarea în domeniul ocupării forței de muncă)

CO44 Piața muncii și formarea profesională: numărul de participanți la inițiativele locale comune de ocupare a forței de muncă și instruire comună Persoane 10.000,00 31.577,00 0

PA4-Îmbunătățirea serviciilor de îngrijire a sănătății (Cooperarea în domeniul asistenței medicale și prevenției) 

9/a 1 Populația care are acces la servicii de sănătate îmbunătățite Număr 3.911.505,00 3.911.505,00 0
PA4-Îmbunătățirea serviciilor de îngrijire a sănătății (Cooperarea în domeniul asistenței medicale și prevenției)  9/a 2 Numărul de departamente de îngrijire a sănătății care beneficiază de echipament modernizat Număr 58 175 0

PA5-Îmbunătățirea prevenirii riscurilor și gestionării dezastrelor (Cooperarea în prevenirea riscurilor și gestionarea dezastrelor) 

5/b 1 Populația protejată prin servicii de intervenție în caz de urgență îmbunătățite Număr de persoane 970.000,00 2.588.361,00 36.749,00

PA6-Promovarea cooperării transfrontaliere între instituții și cetățeni (Cooperarea între instituții și cetățeni)

11/b1 Numărul de instituții implicate direct în inițiative de cooperare transfrontalieră Număr 36 39 28
PA6-Promovarea cooperării transfrontaliere între instituții și cetățeni (Cooperarea între instituții și cetățeni) 11/b2 Numărul de persoane care participă la inițiative de cooperare transfrontalieră Număr 2.000,00 18,445,00 24.067,00

* Valoare cumulativă – rezultate care urmează să fie livrate de operațiunile selectate [prognoză furnizată de beneficiari]

** Indicatori de realizare (output) aprobați de AM pe baza RAPOARTELOR FINALE ALE PROIECTELOR