Stadiul punctual al Programului in valori totale:

 

31.08.2020

Numar  Valoare FEDR (EUR)   Observații 
Numar de proiecte depuse 260 331.177.874,87
Numar de proiecte in evaluare 0 0.00
Numarul si valoarea proiectelor selectate 113 194.747.405,74 Un numar  de 10 proiecte strategice se implementeaza in 2 faze, faza Concept Note (CN) si respectiv faza Aplicatie Finala (FAF). La calcularea numarului de proiecte selectate, CN și FAF au fost luate în considerare o singură dată, reprezentând faze ale aceluiași proiect strategic (chiar daca se semneaza contract de finantare distinct pentru fiecare din aceste doua faze). 
Numarul si valoarea proiectelor  contractate    109 153.700.675,43 In cazul celor 10 proiecte strategice care se implementeaza in 2 faze, faza Concept Note si respectiv faza Aplicatie Finala, a fost luată în considerare doar de faza CN, si nu s-au mai numarat si cele 7 FAF contractate.
Numarul si valoarea proiectelor in implementare
75 143.070.177,44
Numarul si valoarea cererilor de rambursare depuse 20 21.796.202,78
Rata de absorbtie (procent) 11,52%
Numar de proiecte finalizate 31 10.630.497,98 Numărul indicat de proiecte finalizate nu include și cele 10 CN incheiate,  deoarece fiecare dintre acestea reprezintă doar o prima faza a unui proiect strategic.
Numar de proiecte reziliate 0