Stadiul punctual al Programului in valori totale:

Actualizat la 31.03.2021

Număr  FEDR (EUR)   Axa Prioritară  Număr  FEDR (EUR) 
Alocarea la nivelul programului 189.138.672,00  AP 1-6  177.790.352,00
 AT  11.348.320,00
Propuneri de proiecte depuse 260 331.177.874,87  AP 1-6  246 319.930.477,37
 AT  14 11.247.397,50
Proiecte în curs de evaluare 1 11.435.175,79 AP 1-6  1 11.435.175,79
AT  0 0,00
Proiecte selectate pentru finanțare * 123 183.732.740,58  AP 1-6  109 173.489.983,26
 AT  14 10.242.757,32
Proiecte contractate** 119 175.787.291,57  AP 1-6  105 165.544.534,25
 AT  14 10.242.757,32
Rata de contractare FEDR
AP 1-6  93,11%
AP 1-6 and AT 92,94%
Proiecte în curs de implementare 67 160.500.719,49  AP 1-6  58 152.516.798,39
 AT  9 7.983.921,10
Proiecte finalizate 52 15.286.572,08  AP 1-6  47 13.027.735,86
 AT  5 2.258.836,22
Aplicațiii de plată depuse la COM 24 49.020.789,46
Rata de absorbție 0 25,92%
Proiecte reziliate 0  –  

*În cazul AP 1-6, suma totală FEDR include valoarea de 7.140.139,52 EUR reprezentând FEDR care urmează să fie contractat în condiții de supra-contractare.

** Valoarea totală contractată a FEDR include suma de 2.625.680,01 EUR reprezentând FEDR contractat în condiții de supra-contractare.

 

2. Indicatorii stabiliți la nivel de program

Actualizat la 31.03.2021

Axa prioritară
ID Indicator  Unitate de măsură, unde e cazul
Ținta finală (2023) În lucru * Realizat **
PA1-Protejarea în comun şi utilizarea eficientă a valorilor comune şi resurselor (Cooperarea privind valorile comune si resursele) CO09 Turism durabil: Creșterea numărului preconizat de vizite la siturile finanțate de patrimoniu cultural și natural și alte atracții Visite/an 61.000,00 159.723,00 77.267
PA1-Protejarea în comun şi utilizarea eficientă a valorilor comune şi resurselor (Cooperarea privind valorile comune si resursele) C023 CO23 Natura și biodiversitatea: Suprafața habitatelor finanțate care obțin o stare mai bună de conservare ha 6.000,00 108.791,44 25.086,19
PA1-Protejarea în comun şi utilizarea eficientă a valorilor comune şi resurselor (Cooperarea privind valorile comune si resursele) 6/b 1 Numărul de puncte de măsurare afectate pozitiv de intervenții (după finalizarea proiectului) Număr 7 9 0

PA2-Îmbunătățirea mobilității transfrontaliere durabile și eliminarea blocajelor (cooperarea în domeniul accesibilității)

CO13a Drumuri: Lungimea totală a drumurilor nou construite, dintre care: TEN-T km 12 12,17 0

PA2-Îmbunătățirea mobilității transfrontaliere durabile și eliminarea blocajelor (cooperarea în domeniul accesibilității)

CO14 Drumuri: Lungimea totală a drumurilor reconstruite sau modernizate km 18 20,06 0
PA2-Îmbunătățirea mobilității transfrontaliere durabile și eliminarea blocajelor (cooperarea în domeniul accesibilității) 7/c 1 Numărul serviciilor de transport public transfrontalier dezvoltate / îmbunătățite Număr 5 16 0
PA2-Îmbunătățirea mobilității transfrontaliere durabile și eliminarea blocajelor (cooperarea în domeniul accesibilității) 7/c 2 Lungimea totală a drumului pentru biciclete nou construit km 17 19,72 0

PA3-Îmbunătățirea ocupării forței de muncă și promovarea mobilității forței de muncă transfrontaliere (cooperarea în domeniul ocupării forței de muncă)

CO44 Piața muncii și formarea profesională: numărul de participanți la inițiativele locale comune de ocupare a forței de muncă și instruire comună Persoane 10.000,00 30.427,00 0

PA4-Îmbunătățirea serviciilor de îngrijire a sănătății (Cooperarea în domeniul asistenței medicale și prevenției) 

9/a 1 Populația care are acces la servicii de sănătate îmbunătățite Număr 3.911.505,00 3.911.505,00 0
PA4-Îmbunătățirea serviciilor de îngrijire a sănătății (Cooperarea în domeniul asistenței medicale și prevenției)  9/a 2 Numărul de departamente de îngrijire a sănătății care beneficiază de echipament modernizat Număr 58 135 0

PA5-Îmbunătățirea prevenirii riscurilor și gestionării dezastrelor (Cooperarea în prevenirea riscurilor și gestionarea dezastrelor) 

5/b 1 Populația protejată prin servicii de intervenție în caz de urgență îmbunătățite Număr de persoane 970.000,00 2.588.361,00 36.749

PA6-Promovarea cooperării transfrontaliere între instituții și cetățeni (Cooperarea între instituții și cetățeni)

11/b1 Numărul de instituții implicate direct în inițiative de cooperare transfrontalieră Număr 36 39 14
PA6-Promovarea cooperării transfrontaliere între instituții și cetățeni (Cooperarea între instituții și cetățeni) 11/b2 Numărul de persoane care participă la inițiative de cooperare transfrontalieră Număr 2.000,00 18,445,00 14.045

* Valoare cumulativă – rezultate care urmează să fie livrate de operațiunile selectate [prognoză furnizată de beneficiari]

** Indicatori de realizare (output) aprobați de AM pe baza RAPOARTELOR FINALE ALE PROIECTELOR