1.Stadiul punctual al Programului in valori totale:

Actualizat la 31.03.2024

Număr Total
 FEDR (EUR)   Axa Prioritară  Număr (AP)
 FEDR (EUR) 
Alocarea la nivelul programului 189.138.672,00  AP 1-6  177.790.352,00
 AT  11.348.320,00
Propuneri de proiecte depuse 263 332.295.572,36  AP 1-6  246 319.930.477,37
 AT  17 12.365.094,99
Proiecte selectate pentru finanțare
116 188.956.822,82  AP 1-6  99 177.780.282,55
 AT  17 11.176.540,27
Proiecte contractate 116 193.114.982,06  AP 1-6  99 181.938.441,79
 AT  17 11.176.540,27
Proiecte reziliate 2
2.522.609,06 AP 1-6 2
2.522.609,06
Economii din proiecte finalizate (rapoart final aprobat de AM)   2.498.830,39
AP 1-6   2.498.830,39
FEDR neutilizat 1.045.129,40  AP 1-6 873.349,66
AT 171.779,73
Rata de contractare FEDR
AP 1-6  99,51%
AP 1-6 and AT 99,45%
Proiecte în curs de implementare 12  -
 AP 1-6  12*  -
 AT  0  -
Proiecte finalizate 103 188.093.542,61  AP 1-6  86 176.917.002,34
 AT  17 11.176.540,27
Aplicațiii de plată depuse la COM 49 160.612.809,08
Rata de absorbție   84,92%

* 11 proiecte finanțate în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria au fost declarate ca fiind proiecte nefinalizate, așa cum sunt definite la art. 3, lit. j) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României 36/2023 și 1 proiect ca fiind nefuncțional, așa cum sunt definite la art. 3, lit. i) din aceeași Ordonanță de Urgență a Guvernului.

2. Indicatorii stabiliți la nivel de program

Actualizat la 30.11.2023

Axa prioritară
ID Indicator  Unitate de măsură, unde e cazul
Ținta finală (2023) Estimat ca va fi atins * Realizat ** Din care aprobate***
PA1-Protejarea în comun şi utilizarea eficientă a valorilor comune şi resurselor (Cooperarea privind valorile comune si resursele) CO09 Turism durabil: Creșterea numărului preconizat de vizite la siturile finanțate de patrimoniu cultural și natural și alte atracții Visite/an 61.000,00 159.723,00 77.267,00 77.267,00
PA1-Protejarea în comun şi utilizarea eficientă a valorilor comune şi resurselor (Cooperarea privind valorile comune si resursele) C023 CO23 Natura și biodiversitatea: Suprafața habitatelor finanțate care obțin o stare mai bună de conservare ha 105.000,00 108.791,44 63.352,00 62.1112,00
PA1-Protejarea în comun şi utilizarea eficientă a valorilor comune şi resurselor (Cooperarea privind valorile comune si resursele) 6/b 1 Numărul de puncte de măsurare afectate pozitiv de intervenții (după finalizarea proiectului) Număr 7 9 - 0

PA2-Îmbunătățirea mobilității transfrontaliere durabile și eliminarea blocajelor (cooperarea în domeniul accesibilității)

CO13a Drumuri: Lungimea totală a drumurilor nou construite, dintre care: TEN-T km 12 12,14 - 0

PA2-Îmbunătățirea mobilității transfrontaliere durabile și eliminarea blocajelor (cooperarea în domeniul accesibilității)

CO14 Drumuri: Lungimea totală a drumurilor reconstruite sau modernizate km 18 20,06 - 0
PA2-Îmbunătățirea mobilității transfrontaliere durabile și eliminarea blocajelor (cooperarea în domeniul accesibilității) 7/c 1 Numărul serviciilor de transport public transfrontalier dezvoltate / îmbunătățite Număr 17 17 16 16
PA2-Îmbunătățirea mobilității transfrontaliere durabile și eliminarea blocajelor (cooperarea în domeniul accesibilității) 7/c 2 Lungimea totală a drumului pentru biciclete nou construit km 17 20,44 20,44 20,44

PA3-Îmbunătățirea ocupării forței de muncă și promovarea mobilității forței de muncă transfrontaliere (cooperarea în domeniul ocupării forței de muncă)

CO44 Piața muncii și formarea profesională: numărul de participanți la inițiativele locale comune de ocupare a forței de muncă și instruire comună Persoane 26.000,00 31.595,00 28.605,00 5.569,00

PA4-Îmbunătățirea serviciilor de îngrijire a sănătății (Cooperarea în domeniul asistenței medicale și prevenției) 

9/a 1 Populația care are acces la servicii de sănătate îmbunătățite Număr 3.724.226,00 3.911.505,00 2.656.887,00 2.656.887,00
PA4-Îmbunătățirea serviciilor de îngrijire a sănătății (Cooperarea în domeniul asistenței medicale și prevenției)  9/a 2 Numărul de departamente de îngrijire a sănătății care beneficiază de echipament modernizat Număr 73 163 79 74

PA5-Îmbunătățirea prevenirii riscurilor și gestionării dezastrelor (Cooperarea în prevenirea riscurilor și gestionarea dezastrelor) 

5/b 1 Populația protejată prin servicii de intervenție în caz de urgență îmbunătățite Număr de persoane 2,100.000,00 2.588.361,00 1.721.735,00 1.721.230,00

P-Promovarea cooperării transfrontaliere între instituții și cetățeni (Cooperarea între instituții și cetățeni)

11/b1 Numărul de instituții implicate direct în inițiative de cooperare transfrontalieră Număr 36 38 32 32
PA6-Promovarea cooperării transfrontaliere între instituții și cetățeni (Cooperarea între instituții și cetățeni) 11/b2 Numărul de persoane care participă la inițiative de cooperare transfrontalieră Număr 30,000,00 18,445,00 30.583,00 30.583,00

* Valoare cumulativă - rezultate care urmează să fie livrate de operațiunile selectate [prognoză furnizată de beneficiari]

**Indicatorii de realizare raportați ca fiind atinși de proiectele în curs de implementare

*** Indicatori de realizare (output) aprobați de AM pe baza RAPOARTELOR FINALE ALE PROIECTELOR

Monitoring Systems

Newsletter

Subscribe to our Newsletter, in order to know the lattest news about the Programme.

DISCLAIMER: The content of this website does not necessarily represent the official position of the European Union.
Copyright © BRECO. All rights reserved.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram