Stadiul punctual al Programului in valori totale:

Actualizat la 31.12.2020

Număr  FEDR (EUR)   Axa Prioritară  Număr  FEDR (EUR) 
Alocarea la nivelul programului 189,138,672.00  AP 1-6  177,790,352.00
 AT  11,348,320.00
Propuneri de proiecte depuse 260 331,177,874.87  AP 1-6  246 319,930,477.37
 AT  14 11,247,397.50
Proiecte în curs de evaluare 0 0
Proiecte selectate pentru finanțare * 124 195,167,916.06  AP 1-6  110 184,925,159.05
 AT  14 10,242,757.32
Proiecte contractate** 119 175.787.291,57  AP 1-6  105 165.544.534,25
 AT  14 10,242,757.32
Rata de contractare FEDR
PA 1-6   Noiembrie 93,11%
PA 1-6 and TA Noiembrie 92,94%
Proiecte în curs de implementare 69 162.671.857,95  AP 1-6  60 154.687.936,85
 AT  9 7,983,921.10
Proiecte finalizate 50 13.115.433,.62  AP 1-6  45 10.856.597,40
 AT  5 2,258,836.22
Aplicațiii de plată depuse la COM 23 47.770.102,90
Rata de absorbție 0 25.26%
Proiecte reziliate 0  –  

*În cazul AP 1-6, suma totală FEDR include valoarea de 7.140.139,52 EUR reprezentând FEDR care urmează să fie contractat în condiții de supra-contractare.

** Valoarea totală contractată a FEDR include suma de 2.455.170,01 EUR reprezentând FEDR contractat în condiții de supra-contratarare.