1. A Program pontos stádiuma, összértékekben:

Frissitve 2021.07.31

Szám  ERFA (EUR)   Prioritási tengely  Szám  ERFA (EUR) 
 Program szintű allokáció 189 138 672,00  AP 1-6  177 790 352,00
 AT  11 348 320,00
Benyújtott projekt javaslatok 260 331 177 874,87  AP 1-6  246 319 930 477,37
 AT  14 11 247 397,50
Kiértékelés alatt álló projektek 1 11 435 175,79  AP 1-6 1 11 435 175,79
 AT 0 0
Finanszirozásra kiválasztott projektek * 113 183 732 740,58
 AP 1-6  99 173 489 983,26
 AT  14 10 242 757,32
Szerződött projektek** 113 183 732 740,58  AP 1-6  99 173 489 983,26
 AT  14 10 242 757,32
ERFA szerződési ráta  AP 1-6  97,58%
AP 1-6 and AT 97,14%
Végrehajtás alatt álló projektek 68 165 080 790,26  AP 1-6  59 157 096 869,16
 AT  9 7 983 921,10
Befejezett projektek 45 18 651 950,32  AP 1-6  40 16 393 114.10
 AT 5 2 258 836,22
a COM-hoz benyújtott kifizetési kérelmek 26 57 499 092,23
Abszorbciós ráta 0 30,40%
Megszűnt projektek 0  –  

*Az AP 1-6 esetében, az ERFA teljes összege , magába foglalja azt a 7 140 139,52 EURót, mely a felül-szerződések eurót,mely a túlszerződések ERFA-ját képezi ződéses keretek közt szerződött ERFA-t jelenti

** A szerződött ERFA összege magában foglalja azt a 7 140 139,52 eurót, mely a túlszerződéses keretek közt szerződött ERFA.

 

2. Programszintű mutatók

Frissitve 2021.07.31

Prioritási tengely Azonositó Mutatók Mértékegység, adott esetben Célkitűzés (2023)
Folyamatban levő*
Teljesített**
PA1 – A közös értékek és erőforrások együttes védelme és hatékony felhasználása  (Együttműködés a közös értékek és erőforrások terén) CO09 Fenntartható Turizmus: A kulturális és természeti örökség és  látnivalók támogatott helyszínein várható látogatások számának növekedése Látogatások száma/év 61 000,00 159 723 77 267
PA1 – A közös értékek és erőforrások együttes védelme és hatékony felhasználása  (Együttműködés a közös értékek és erőforrások terén) C023 CO23 Természet és biodiverzitás: A jobb védettségi állapot elérése érdekében támogatott élőhelyek területe ha 6 000,00 108 791,44 25 086,19
PA1 – A közös értékek és erőforrások együttes védelme és hatékony felhasználása  (Együttműködés a közös értékek és erőforrások terén) 6/b 1 A beavatkozások által pozitívan befolyásolt mérési pontok száma (a projekt befejezése után) Szám 7 9 0
PA2 – A fenntartható, határon átnyúló mobilitás fejlesztése és a szűk keresztmetszetek megszüntetése (Együttműködés a hozzáférhetőséget illetően) CO13a Utak: Az újonnan épített utak teljes hossza, ebből: TEN-T utak km 12 12,14 0
PA2 – A fenntartható, határon átnyúló mobilitás fejlesztése és a szűk keresztmetszetek megszüntetése (Együttműködés a hozzáférhetőséget illetően) CO14 Utak: Újjáépített vagy korszerűsített utak teljes hossza km 18 20,06 0
PA2 – A fenntartható határon átnyúló mobilitás fejlesztése és a szűk keresztmetszetek megszüntetése (Együttműködés a hozzáférhetőséget illetően) 7/c 1 Korszerűsitett határokon átnyúló tömegközlekedési szolgáltatások száma Szám 5  16 0
PA2 – A fenntartható határon átnyúló mobilitás fejlesztése és a szűk keresztmetszetek megszüntetése (Együttműködés a hozzáférhetőséget illetően) 7/c 2 Az újonnan épített kerékpárút teljes hossza km 17  19,8 0
PA3 – A foglalkoztatás fejlesztése és a határon átnyúló munkaerő-mobilitás támogatása  (Együttműködés a foglalkoztatás terén) CO44 Munkaerőpiac és képzések: A közös helyi foglalkoztatási kezdeményezésekben és a közös képzésekben résztvevők száma 10 000,00 31 577,00
0
PA4 – Az egészségügyi szolgáltatások fejlesztése (Együttműködés az egészségügy és a megelőzés terén) 9/a 1 Korszerűbb egészségügyi szolgáltatásokhoz hozzáférő lakosság Szám 3 911 505,00 3 911 505,00 0
PA4 – Az egészségügyi szolgáltatások fejlesztése (Együttműködés az egészségügy és a megelőzés terén) 9/a 2 Korszerűsített
berendezések/eszközök által érintett egészségügyi osztályok
Szám  58  175 0
PA5 – Kockázat-megelőzés és katasztrófaelhárítás (Együttműködés a kockázatmegelőzés és katasztrófaelhárítás terén) 5/b 1 Fejlettebb vészhelyzet-elháritási rendszerrel védett lakosság Személyek száma 970 000,00  2 588 361,00
36 749,00
PA6 – Határon átnyúló együttműködés támogatása intézmények és állampolgárok között (Intézmények és közösségek együttműködése) 11/b1 A határokon átnyúló együttműködési kezdeményezésekben közvetlenül részt vevő intézmények száma Szám 36 39 22
PA6 – Határon átnyúló együttműködés támogatása intézmények és állampolgárok között (Intézmények és közösségek együttműködése) 11/b2 A határokon átnyúló együttműködési kezdeményezésekben résztvevő személyek száma Szám 2 000,00  18 445,00 24 067,00

*Összeadott érték – a kiválasztott műveletek által teljesítendő mutatók [a Kedvezményezettek előrejelzése alapján]

**az Irányító Hatóság által jóváhagyott Teljesitmény Mutatók, a projektek Zárójelentései alapján