1. A Program pontos stádiuma, összértékekben:

Frissitve 2024.04.30

Összes  ERFA (EUR)   Prioritási tengely  Szám (PT)
 ERFA (EUR) 
 Program szintű allokáció 189 138 672,00  AP 1-6  177 790 352,00
 AT  11 348 320,00
Benyújtott projekt javaslatok 263 332 295 572,36  AP 1-6  246 319 930 477,37
 AT  17 12 365 094,99
Finanszirozásra kiválasztott projektek
116 188 956 822,82  AP 1-6  99 177 780 282,55
 AT  17 11 176 540,27
Szerződött projektek 116 193 114 982,06  AP 1-6  99 181 938 441,79
 AT  17 11 176 540,27
Beszűntetett projektek
2
2 564 186,16 AP 1-6  2
2 564 186,16
Projektekből származó megtakarítások (Irányító Hatósága által jóváhagyott zárójelentés)   2 606 229,72
    2 606 229,72
Felhasználatlan ERFA
1 194 105,83
AP 1-6  1 022 326,09
 AT  171 779,73
ERFA szerződési arány
 AP 1-6  99,42%
AP 1-6 and AT 99,37%
Végrehajtás alatt álló projektek 12  -  AP 1-6  12*  -
 AT  0  -
Befejezett projektek 103 187 944 566,18  AP 1-6  86 176 768 025,91
 AT 17 11 176 540,27
A Bizottsághoz benyújtott kifizetési kérelmek 49 165 849 250,79
Abszorbciós arány
0 87,69%

* 11, az Interreg V-A Románia-Magyarország program keretében finanszírozott projektet a román kormány 36/2023. sz. sürgősségi rendelete 3. cikkének j) pontja értelmében nem véglegesített projektnek, 1 projektet pedig ugyanezen sürgősségi rendelet 3. cikkének i) pontja értelmében nem működőképesnek nyilvánítottak.

2. Programszintű mutatók

Frissítve 2023.11.30

Prioritási tengely Azonositó Mutatók Mértékegység, adott esetben Célkitűzés (2023)
Előrejelzett  teljesítés*
Teljesített** Ebből jóváhagyott ***
PA1 - A közös értékek és erőforrások együttes védelme és hatékony felhasználása  (Együttműködés a közös értékek és erőforrások terén) CO09 Fenntartható Turizmus: A kulturális és természeti örökség és  látnivalók támogatott helyszínein várható látogatások számának növekedése Látogatások száma/év 61 000 159 723 77 267 77 267
PA1 - A közös értékek és erőforrások együttes védelme és hatékony felhasználása  (Együttműködés a közös értékek és erőforrások terén) C023 CO23 Természet és biodiverzitás: A jobb védettségi állapot elérése érdekében támogatott élőhelyek területe ha 105 000,00 108 791,44 63 352,00
62 112,00
PA1 - A közös értékek és erőforrások együttes védelme és hatékony felhasználása  (Együttműködés a közös értékek és erőforrások terén) 6/b 1 A beavatkozások által pozitívan befolyásolt mérési pontok száma (a projekt befejezése után) Szám 7 9 - 0
PA2 - A fenntartható, határon átnyúló mobilitás fejlesztése és a szűk keresztmetszetek megszüntetése (Együttműködés a hozzáférhetőséget illetően) CO13a Utak: Az újonnan épített utak teljes hossza, ebből: TEN-T utak km 12 12,14 - 0
PA2 - A fenntartható, határon átnyúló mobilitás fejlesztése és a szűk keresztmetszetek megszüntetése (Együttműködés a hozzáférhetőséget illetően) CO14 Utak: Újjáépített vagy korszerűsített utak teljes hossza km 18 20,06 - 0
PA2 - A fenntartható határon átnyúló mobilitás fejlesztése és a szűk keresztmetszetek megszüntetése (Együttműködés a hozzáférhetőséget illetően) 7/c 1 Korszerűsitett határokon átnyúló tömegközlekedési szolgáltatások száma Szám 17  17 16 16
PA2 - A fenntartható határon átnyúló mobilitás fejlesztése és a szűk keresztmetszetek megszüntetése (Együttműködés a hozzáférhetőséget illetően) 7/c 2 Az újonnan épített kerékpárút teljes hossza km 17  20,44  20,44  20,44
PA3 - A foglalkoztatás fejlesztése és a határon átnyúló munkaerő-mobilitás támogatása  (Együttműködés a foglalkoztatás terén) CO44 Munkaerőpiac és képzések: A közös helyi foglalkoztatási kezdeményezésekben és a közös képzésekben résztvevők száma 26 000,00 31 595,00
28 605,00
5 569,00
PA4 - Az egészségügyi szolgáltatások fejlesztése (Együttműködés az egészségügy és a megelőzés terén) 9/a 1 Korszerűbb egészségügyi szolgáltatásokhoz hozzáférő lakosság Szám 3 724 226,00 3 911 505,00 2 656 887,00
2 656 887,00
PA4 - Az egészségügyi szolgáltatások fejlesztése (Együttműködés az egészségügy és a megelőzés terén) 9/a 2 Korszerűsített
berendezések/eszközök által érintett egészségügyi osztályok
Szám  73  163 79 74
PA5 - Kockázat-megelőzés és katasztrófaelhárítás (Együttműködés a kockázatmegelőzés és katasztrófaelhárítás terén) 5/b 1 Fejlettebb vészhelyzet-elháritási rendszerrel védett lakosság Személyek száma 2 100 000,00  2 588 361,00
1 721 735,00
1 721 230,00
PA6 - Határon átnyúló együttműködés támogatása intézmények és állampolgárok között (Intézmények és közösségek együttműködése) 11/b1 A határokon átnyúló együttműködési kezdeményezésekben közvetlenül részt vevő intézmények száma Szám 36 38 32 32
PA6 - Határon átnyúló együttműködés támogatása intézmények és állampolgárok között (Intézmények és közösségek együttműködése) 11/b2 A határokon átnyúló együttműködési kezdeményezésekben résztvevő személyek száma Szám 30 000,00  18 445,00 30 583,00
30 583,00

*Összesített érték - a kiválasztott műveletek által teljesítendő mutatók [a Kedvezményezettek előrejelzése alapján]

**A megvalósítás alatt álló projektek által elértként lejelentett eredménymutatók

***az Irányító Hatóság által jóváhagyott Teljesitmény Mutatók, a projektek Zárójelentései alapján

Monitoring Systems

Newsletter

Subscribe to our Newsletter, in order to know the lattest news about the Programme.

DISCLAIMER: The content of this website does not necessarily represent the official position of the European Union.
Copyright © BRECO. All rights reserved.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram