A Program pontos stádiuma, összértékekben:

30.06.2020

Szám  ERFA összértéke (EUR)   Megjegyzés  
Benyújtott projektek száma 260  331 177 874,87
Értékelés alatt álló projektek száma 0 0
A kiválasztott projektek száma és összértéke 113 194 747 405,74 10 stratégiai projektet 2 szakaszban hajtanak végre, éspedig a Concept Note (CN) és a  FAF fázisaiban. A kiválasztott projektek számának kiszámításakor a CN-t és a FAF-t csak egyszer vették figyelembe, mert egyugyanazon stratégiai projekt fázisait képezik (még akkor is, ha mindkét szakaszra külön finanszírozási szerződést írnak alá).
A szerződött projektek száma és összértéke 109 153 700 675,43 A 2 szakaszban végrehajtott 10 stratégiai projekt   esetében csak a Concept Note szakasz lett  figyelembe véve, a 7 szerződéses  FAF-t  nem számolták bele.
A végrehajtás alatt álló projektek száma és összértéke * 77 143 647 055,31
A benyújtott visszaigénylési kérelmek száma és összértéke 19 20 973 403,23
Abszorpciós ráta (százalékban kifejezve) 11,09%
Befejezett projektek száma 29       10 053 620,12
A befejezett projektek száma nem tartalmazza a 10 befejezett Concept Note-ot, mivel ezek csak a stratégiai projektek első fázisát képezik.
Felbontott projektszerződések száma 0