1. A Program pontos stádiuma, összértékekben:

Frissitve 2023.05.31

Szám  ERFA (EUR)   Prioritási tengely  Szám  ERFA (EUR) 
 Program szintű allokáció 189 138 672,00  AP 1-6  177 790 352,00
 AT  11 348 320,00
Benyújtott projekt javaslatok 262 332 295 572,36  AP 1-6  246 319 930 477,37
 AT  16 12 365 094,99
Finanszirozásra kiválasztott projektek
116 188 890 603,89
 AP 1-6  99 177 790 352,00
 AT  17 11 100 251,89
Szerződött projektek 116 178 563 360,63  AP 1-6  99 167 463 108,74
 AT  17 11 100 251,89
Projektek megszűntek 1
2 301 825,16 AP 1-6  1
2 301 825,16
ERFA felhasználatlan 12 877 136,53
AP 1-6  12 629 068,42
 AT  248 068,11
ERFA szerződési ráta  AP 1-6  94,19%
AP 1-6 and AT 94,41%
Végrehajtás alatt álló projektek 42 124 505 431,51
 AP 1-6  34 119 722 236,96
 AT  8 4 783 194,58
Befejezett projektek 73 51 756 103,93
 AP 1-6  64 45 439 046,62
 AT 9 6 317 057,31
a COM-hoz benyújtott kifizetési kérelmek 42 123 932 062,10
Abszorbciós ráta 0 65,52%
Megszűnt projektek 0  -  

2. Programszintű mutatók

Frissitve 2023.05.31

Prioritási tengely Azonositó Mutatók Mértékegység, adott esetben Célkitűzés (2023)
Várhatóan elérik*
Teljesített** Ebből jóváhagyott ***
PA1 - A közös értékek és erőforrások együttes védelme és hatékony felhasználása  (Együttműködés a közös értékek és erőforrások terén) CO09 Fenntartható Turizmus: A kulturális és természeti örökség és  látnivalók támogatott helyszínein várható látogatások számának növekedése Látogatások száma/év 61 000,00 159 723 77 267 77 267
PA1 - A közös értékek és erőforrások együttes védelme és hatékony felhasználása  (Együttműködés a közös értékek és erőforrások terén) C023 CO23 Természet és biodiverzitás: A jobb védettségi állapot elérése érdekében támogatott élőhelyek területe ha 6 000,00 108 791,44 96 784,00
95 623,00
PA1 - A közös értékek és erőforrások együttes védelme és hatékony felhasználása  (Együttműködés a közös értékek és erőforrások terén) 6/b 1 A beavatkozások által pozitívan befolyásolt mérési pontok száma (a projekt befejezése után) Szám 7 9
PA2 - A fenntartható, határon átnyúló mobilitás fejlesztése és a szűk keresztmetszetek megszüntetése (Együttműködés a hozzáférhetőséget illetően) CO13a Utak: Az újonnan épített utak teljes hossza, ebből: TEN-T utak km 12 12,14
PA2 - A fenntartható, határon átnyúló mobilitás fejlesztése és a szűk keresztmetszetek megszüntetése (Együttműködés a hozzáférhetőséget illetően) CO14 Utak: Újjáépített vagy korszerűsített utak teljes hossza km 18 20,06
PA2 - A fenntartható határon átnyúló mobilitás fejlesztése és a szűk keresztmetszetek megszüntetése (Együttműködés a hozzáférhetőséget illetően) 7/c 1 Korszerűsitett határokon átnyúló tömegközlekedési szolgáltatások száma Szám 5  17 16 16
PA2 - A fenntartható határon átnyúló mobilitás fejlesztése és a szűk keresztmetszetek megszüntetése (Együttműködés a hozzáférhetőséget illetően) 7/c 2 Az újonnan épített kerékpárút teljes hossza km 17  20,44 8,94
PA3 - A foglalkoztatás fejlesztése és a határon átnyúló munkaerő-mobilitás támogatása  (Együttműködés a foglalkoztatás terén) CO44 Munkaerőpiac és képzések: A közös helyi foglalkoztatási kezdeményezésekben és a közös képzésekben résztvevők száma 10 000,00 31 595,00
23 020,00
1 845,00
PA4 - Az egészségügyi szolgáltatások fejlesztése (Együttműködés az egészségügy és a megelőzés terén) 9/a 1 Korszerűbb egészségügyi szolgáltatásokhoz hozzáférő lakosság Szám 3 911 505,00 3 911 505,00 2 386 976,00
2 329 252,00
PA4 - Az egészségügyi szolgáltatások fejlesztése (Együttműködés az egészségügy és a megelőzés terén) 9/a 2 Korszerűsített
berendezések/eszközök által érintett egészségügyi osztályok
Szám  58  175 33 33
PA5 - Kockázat-megelőzés és katasztrófaelhárítás (Együttműködés a kockázatmegelőzés és katasztrófaelhárítás terén) 5/b 1 Fejlettebb vészhelyzet-elháritási rendszerrel védett lakosság Személyek száma 970 000,00  2 588 361,00
1 721 301,00
1 721 230,00
PA6 - Határon átnyúló együttműködés támogatása intézmények és állampolgárok között (Intézmények és közösségek együttműködése) 11/b1 A határokon átnyúló együttműködési kezdeményezésekben közvetlenül részt vevő intézmények száma Szám 36 38 32 32
PA6 - Határon átnyúló együttműködés támogatása intézmények és állampolgárok között (Intézmények és közösségek együttműködése) 11/b2 A határokon átnyúló együttműködési kezdeményezésekben résztvevő személyek száma Szám 2 000,00  18 445,00 30 045,00
29 838,00

*Összeadott érték - a kiválasztott műveletek által teljesítendő mutatók [a Kedvezményezettek előrejelzése alapján]

**A megvalósítás alatt álló projektek által elértként lejelentett eredménymutatók

***az Irányító Hatóság által jóváhagyott Teljesitmény Mutatók, a projektek Zárójelentései alapján

Monitoring Systems

Newsletter

Suscribe to our Newsletter, in order to know the lattest news about the Programme.

DISCLAIMER: The content of this website does not necessarily represent the official position of the European Union.
Copyright © BRECO. All rights reserved.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram