1. A Program pontos stádiuma, összértékekben:

Frissitve 2022.04.30

Szám  ERFA (EUR)   Prioritási tengely  Szám  ERFA (EUR) 
 Program szintű allokáció 189 138 672,00  AP 1-6  177 790 352,00
 AT  11 348 320,00
Benyújtott projekt javaslatok 262 332 295 572,36  AP 1-6  246 319 930 477,37
 AT  16 12 365 094,99
Finanszirozásra kiválasztott projektek
116 184 449 9224,16
 AP 1-6  100 173 466 948,26
 AT  16 10 982 973,9
Szerződött projektek 115 183 667 068,79  AP 1-6  100 173 466 948,26
 AT  15 10 200 120,53
ERFA felhasználatlan 5 471 603,21 AP 1-6  4 325 403,74
 AT  1 148 199,47
ERFA szerződési ráta  AP 1-6  97,57%
AP 1-6 and AT 97,11%
Végrehajtás alatt álló projektek 51 144 488 707,36
 AP 1-6  44 140 850 742,27
 AT  7 3 637 965,09
Befejezett projektek 64 39 178 361,43
 AP 1-6  56 32 616 205,99
 AT 8 6 562 155,44
a COM-hoz benyújtott kifizetési kérelmek 32 84 824 233,05
Abszorbciós ráta 0 44,85%
Megszűnt projektek 0  –  

 

2. Programszintű mutatók

Frissitve 2022.04.30

Prioritási tengely Azonositó Mutatók Mértékegység, adott esetben Célkitűzés (2023)
Várhatóan elérik*
Teljesített** Ebből jóváhagyott ***
PA1 – A közös értékek és erőforrások együttes védelme és hatékony felhasználása  (Együttműködés a közös értékek és erőforrások terén) CO09 Fenntartható Turizmus: A kulturális és természeti örökség és  látnivalók támogatott helyszínein várható látogatások számának növekedése Látogatások száma/év 61 000,00 159 723 77 267 77 267
PA1 – A közös értékek és erőforrások együttes védelme és hatékony felhasználása  (Együttműködés a közös értékek és erőforrások terén) C023 CO23 Természet és biodiverzitás: A jobb védettségi állapot elérése érdekében támogatott élőhelyek területe ha 6 000,00 108 791,44 27 492,00
26 049,00
PA1 – A közös értékek és erőforrások együttes védelme és hatékony felhasználása  (Együttműködés a közös értékek és erőforrások terén) 6/b 1 A beavatkozások által pozitívan befolyásolt mérési pontok száma (a projekt befejezése után) Szám 7 9
PA2 – A fenntartható, határon átnyúló mobilitás fejlesztése és a szűk keresztmetszetek megszüntetése (Együttműködés a hozzáférhetőséget illetően) CO13a Utak: Az újonnan épített utak teljes hossza, ebből: TEN-T utak km 12 12,14
PA2 – A fenntartható, határon átnyúló mobilitás fejlesztése és a szűk keresztmetszetek megszüntetése (Együttműködés a hozzáférhetőséget illetően) CO14 Utak: Újjáépített vagy korszerűsített utak teljes hossza km 18 20,06
PA2 – A fenntartható határon átnyúló mobilitás fejlesztése és a szűk keresztmetszetek megszüntetése (Együttműködés a hozzáférhetőséget illetően) 7/c 1 Korszerűsitett határokon átnyúló tömegközlekedési szolgáltatások száma Szám 5  17 12
PA2 – A fenntartható határon átnyúló mobilitás fejlesztése és a szűk keresztmetszetek megszüntetése (Együttműködés a hozzáférhetőséget illetően) 7/c 2 Az újonnan épített kerékpárút teljes hossza km 17  20,44 7,29
PA3 – A foglalkoztatás fejlesztése és a határon átnyúló munkaerő-mobilitás támogatása  (Együttműködés a foglalkoztatás terén) CO44 Munkaerőpiac és képzések: A közös helyi foglalkoztatási kezdeményezésekben és a közös képzésekben résztvevők száma 10 000,00 31 595,00
13 975,00
102,00
PA4 – Az egészségügyi szolgáltatások fejlesztése (Együttműködés az egészségügy és a megelőzés terén) 9/a 1 Korszerűbb egészségügyi szolgáltatásokhoz hozzáférő lakosság Szám 3 911 505,00 3 911 505,00 370 007
PA4 – Az egészségügyi szolgáltatások fejlesztése (Együttműködés az egészségügy és a megelőzés terén) 9/a 2 Korszerűsített
berendezések/eszközök által érintett egészségügyi osztályok
Szám  58  175 13
PA5 – Kockázat-megelőzés és katasztrófaelhárítás (Együttműködés a kockázatmegelőzés és katasztrófaelhárítás terén) 5/b 1 Fejlettebb vészhelyzet-elháritási rendszerrel védett lakosság Személyek száma 970 000,00  2 588 361,00
1 418 41,00
1 217 988,00
PA6 – Határon átnyúló együttműködés támogatása intézmények és állampolgárok között (Intézmények és közösségek együttműködése) 11/b1 A határokon átnyúló együttműködési kezdeményezésekben közvetlenül részt vevő intézmények száma Szám 36 38 30 28
PA6 – Határon átnyúló együttműködés támogatása intézmények és állampolgárok között (Intézmények és közösségek együttműködése) 11/b2 A határokon átnyúló együttműködési kezdeményezésekben résztvevő személyek száma Szám 2 000,00  18 445,00 29 665,00
28 160,00

*Összeadott érték – a kiválasztott műveletek által teljesítendő mutatók [a Kedvezményezettek előrejelzése alapján]

**A megvalósítás alatt álló projektek által elértként lejelentett eredménymutatók

***az Irányító Hatóság által jóváhagyott Teljesitmény Mutatók, a projektek Zárójelentései alapján