2.PRIORITÁS: EGYÜTTMŰKÖDÉS EGY SZOCIÁLISABB ÉS ÖSSZETARTÓBB HATÁRMENTI TÉRSÉGÉRT ROMÁNIA ÉS MAGYARORSZÁG KÖZÖTT

4.5 Egyedi célkitűzés (EC)
Az egészségügyi ellátáshoz való egyenlő hozzáférés és az egészségügyi rendszerek ellenállóképességének biztosítása, ideértve az egészségügyi alapellátást is, továbbá az intézményi ellátásról a családi és közösségi ellátásra való áttérés elősegítése
Támogatható tevékenységtípusok (a teljesség igénye nélkül):
 - Az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos tendenciák, igények, normák és az együttműködést akadályozó tényezők felmérése és elemzése (ideértve a lakosság egészségi állapotát is) a támogatott területen;
 - Transznacionális/határon átnyúló egészségügyi cselekvési tervek és fejlesztési stratégiák kidolgozása (ideértve a közös fellépést és a polgári védelem mozgósítását is);
- Egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos közös kapacitásépítés és tapasztalatcsere a közszféra alkalmazottai és a civil szféra számára;
- Jól bevált gyakorlatok megosztására irányuló hálózatok létrehozása, tudásmegosztás jellegű (peer-to-peer) tanulás az egészségügyi szolgáltatások terén;
- Beruházás egészségügyi infrastruktúrába, berendezésekbe, informatikai szoftverekbe/hardverekbe, valamint az e-kormányzás támogatása;
- Közös demonstratív/innovatív projektek az egészségügy terén, ideértve a határon átnyúló kezelések lehetőségeinek feltárását, és (amennyiben lehetséges) hozzájárulás az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos határon átnyúló akadályok csökkentéséhez (adminisztratív eljárások egyszerűsítése).
Célzott változás:
Az egészségügy ellenállóképességének növelése, valamint az egészségügyi szolgáltatások minőségének javítása és személyre szabottabbá tétele az együttműködésnek köszönhetően.
4.6 Egyedi célkitűzés (EC)
A kultúra és a fenntartható turizmus szerepének erősítése a gazdasági fejlődésben, társadalmi integráció és szociális innováció
Támogatható tevékenységtípusok (a teljesség igénye nélkül):
- A természeti és kulturális örökség beazonosítása és feltérképezése, és/vagy az örökség megóvására, népszerűsítésére és digitalizálására irányuló közös stratégiák kidolgozása (az EU által finanszírozott, a kulturális örökségre esetlegesen hatást gyakorló beavatkozásokra vonatkozó európai minőségi elvekkel összhangban);
- Helyi forrásokkal és hagyományokkal kapcsolatos területi marketing kezdeményezések;
 Kapacitásépítés és tapasztalatcsere a határmenti szereplők közt, többek között a környezetbarát és digitális átállás támogatása az ellenállóképesség és fenntarthatóság érdekében;
- A helyi hatóságok és közösségek bevonása kultúrák közötti és kultúrákon átívelő kapcsolatok kiépítésébe a partnerekkel (készségfejlesztés, oktatási tartalmak, kulturális kezdeményezések, közös rendezvények stb.);
- Jobb előadásmód és innovatív közös területmarketing módszerek alkalmazása, történetmesélési modellek alapján (pl. "Élő történelem" és "Élő történelemi örökség")
- Fenntartható közös turisztikai ajánlatok és termékek fejlesztése, ideértve a közös turisztikai stratégiákba foglalt beruházásokat is,
- Innovatív megoldások létrehozását célzó közös intézkedések (pl. tematikus utak), valamint a kulturális/vidéki/természeti/vallási örökség és ökoturizmus védelmét és hasznosítását célzó intézkedések
- Az új európai Bauhaushoz kapcsolódó közös kezdeményezések (pl. a művészetek és a kultúra felhasználása a társadalmi integráció elősegítésében, a terek digitalizált kulturális örökséggel való gazdagítása, alulról építkező társadalmi innovációs kezdeményezések stb.).
Célzott változás:
Közös jövőkép kialakítása a közös kulturális és természeti örökség együttes népszerűsítésére, ideértve a kulturális kezdeményezéseket, valamint a turisztikai látványosságok és a turisztikai piaci rések fejlesztését.

Monitoring Systems

Newsletter

Subscribe to our Newsletter, in order to know the lattest news about the Programme.

DISCLAIMER: The content of this website does not necessarily represent the official position of the European Union.
Copyright © BRECO. All rights reserved.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram