Descoperă Programul ROHU

Afla cum ajutăm autoritatile regionale și locale să se perfectioneze și să furnizeze politici locale mai eficiente.

Informații generale despre Programul ROHU

Ce este Programul ROHU

Cine suntem
Programul Interreg VI-A România-Ungaria (Programul ROHU) este un program de cooperare teritorială între două state membre, România și Ungaria, finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), cu o alocare totală de 175.940.025,00 EUR (din care 80 % FEDR, în valoare de 140.752.020,00 EUR).
Viziunea noastră
Viziunea Programului ROHU este crearea unei regiuni transfrontaliere între România și Ungaria mai verde, mai rezilientă și mai coezivă, cu o mai bună înțelegere a oportunităților de cooperare, încredere sporită și reducerea barierelor în calea cooperării, spre obiectivele comune ale Agendei 2030, într-un cadru de cooperare sustenabil.
Prioritățile noastre
Programul ROHU contribuie la 3 obiective ale UE, o Europă mai ecologică, rezilientă, cu emisii reduse de dioxid de carbon, o Europă mai socială și mai favorabilă incluziunii, respectiv la obiectivul specific Interreg care vizează o mai bună guvernanță în materie de cooperare, prin consolidarea capacității instituționale și acțiuni de tip people-to-people (click pe imagine).
Cine poate solicita

Principalele categorii de solicitanți:

  • Autorități publice
  • Organisme de drept public
  • Organizații non-profit de drept privat
  • GECT-uri
Programul anterior - Interreg V-A Romania-Hungary

Cifre și fapte

Țări/regiuni partenere
Județele eligibile
Aria eligibilă a Programului este formată din 8 județe, 4 din România (Arad, Bihor, Satu Mare și Timiș) și 4 din Ungaria (Békés, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar și Szabolcs-Szatmár-Bereg).
Bugetul disponibil
Bugetul programului
Programul este finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), cu o alocare totală de 175.940.025,00 EUR (din care 80% FEDR, în valoare de 140.752.020,00 EUR).
Prioritățile

Obiectivele tematice
Cele 3 obiective tematice selectate pentru finanțare sunt: o Europă mai verde, o Europă mai socială și o guvernanță mai bună în materie de cooperare.

 

Rata de co-finanțare
Rata de co-finanțare pentru partenerii de proiect
Uniunea Europeană asigură până la 80% din fondurile necesare pentru cooperare.
Tipul proiectului si durata

2 tipuri de Apeluri și proiecte: Apeluri deschise și Apeluri restricționate
- Proiecte normale
Durata proiectului: 12-30 luni;
- Proiecte Operațiuni de importanță strategică (OSI).
Durata proiectului: până la 36 de luni;

Arhitectura instituțională

Prezentarea generală
Arhitectura instituțională a Programului responsabilă cu gestionarea și implementarea Programului include următoarele organisme:
Organizațiile interne

Comitetul de Monitorizare
Comitetul de Monitorizare (CM) – format din reprezentanți ai fiecărui stat membru – supraveghează implementarea Programului și selectează proiectele care urmează să fie finanțate. Sarcina sa generală este de a asigura calitatea și eficacitatea implementării Programului.

Autotitatea de Management
Autoritatea de Management (AM) desemnată pentru gestionarea Programului ROHU este Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației din România.

Autoritatea Națională
Autoritatea Națională (AN) a Programului ROHU este Ministerul Afacerilor Externe și Comerțului din Ungaria. AN în cooperare cu Autoritatea de Management desfășoară activitățile necesare pentru a asigura implementarea efectivă și eficientă a programului în Ungaria.

Autoritatea de Audit
Autoritatea de Audit (AA) desemnată la nivelul Programului ROHU este Autoritatea de Audit din cadrul Curții de Conturi a României. Rolul său este de a efectua misiuni de audit asupra sistemelor de gestiune și control. AA este asistată de un Grup de Auditori (GA) înființat în cadrul Direcției Generale de Audit al Fondurilor Europene din Ungaria.

Organizațiile în relație cu publicul

Secretariatul Comun
Secretariatul Comun (JS) este înființat în cadrul Oficiului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea (BRECO), și asistă AM și MC în îndeplinirea funcțiilor lor.

Punctele de Informare
Punctele de informare (IP) sunt găzduite în Ungaria, de către Biroul de Programe Széchenyi (SzPO).

Altele

Controlul de Prim Nivel 
Unitățile de control de prim nivel (FLC) sunt desemnate de fiecare stat partener pentru a asigura conformitatea cheltuielilor efectuate de partenerii de proiect naționali cu normele comunitare și naționale, prin efectuarea de verificări adecvate, care acoperă aspectele administrative, financiare, tehnice și fizice ale operațiunilor. Unitatea de Control de Primul Nivel din România este găzduită de Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră Oradea (BRECO), în timp ce Unitatea de Control de Primul Nivel din Ungaria este găzduită de Biroul de Programe Széchenyi (SzPO)

Proiecte de cooperare transfrontalieră

Căutare proiecte


Explorați proiectele pe care le finanțăm în fiecare dintre cele 3 priorități ale noastre. Aflați ce probleme abordează și ce schimbări au loc în regiuni din Europa.

Vă rugăm să fiți conștienți de faptul că, deoarece Programul tocmai a început, unele priorități vor avea rezultate puține sau deloc.

Europa mai verde: Energie regenerabilă / Schimbări climatice și prevenirea riscului de dezastre / Biodiversitate
O Europă mai socială: Sănătate
/ Cultură și turism
O mai bună guvernanță în materie de cooperare: Consolidarea capacității instituționale / Consolidarea eficacității administrației publice / Acțiuni interpersonale
Rezultatele proiectelor
Aveți aici o perspectivă asupra rezultatelor obținute de proiectele noastre transfrontaliere din perioada 2014-2020:
Rezultate 2014-2020Biblioteca proiectelor 2014-2020
Obțineți ajutor și sprijin

Suntem aici pentru a vă ajuta și a vă sprijini în implementarea proiectului. Ne puteți găsi la Contacte - Secretariatul Comun

Știri și evenimente

Mai jos găsiți ultimele noastre știri

 

Știri și evenimente 2021-2027

Documente de program

Pentru a înțelege mai bine Programul ROHU puteți descărca documentele de mai jos.

Documentul Programului Interreg VI-A România-Ungaria conturează strategia Programului și prioritățile acestuia.

Documente program 2021-2027

Monitoring Systems

Newsletter

Suscribe to our Newsletter, in order to know the lattest news about the Programme.

DISCLAIMER: The content of this website does not necessarily represent the official position of the European Union.
Copyright © BRECO. All rights reserved.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram