Axa prioritară 3: Îmbunătățirea ocupării forței de muncă și promovarea mobilității forței de muncă transfrontaliere

Obiectiv specific 3.1: Creșterea ocupării forței de muncă în cadrul zonei eligibile

ALTERAGRI

(ROHU-426)

BRIDGE

(ROHU-348)

CAREER

(ROHU-331)

CBC-EMPLOYMENT

(ROHU-421)

CDDL

(ROHU-388)

CO-LABOUR

(ROHU-395)

Create2Gather

(ROHU-420)

CROSSGROWING

(ROHU-406)

CROSSLOCALDEV

(ROHU-359)

ENCOCH

(ROHU-370)

ForTour BHHB

(ROHU-398)

GREENSEED

(ROHU-399)

HEY!

(ROHU-385)

HRArea

(ROHU-425)

INTERLOGISTICS

(ROHU-391)

JEDI

(ROHU-452)

TwinS

(ROHU-374)

Verba Docent

(ROHU-380)

YES

(ROHU-382)