4. Monitoring Bizottsági Ülés (MC)

Az Interreg V-A Románia-Magyarország Program örömmel jelenti be, hogy a 2018. június 28-29-én, Aradon tartott 4. Monitoring Bizottsági Ülés (MC) alkalmával nagyon fontos döntés született, a progam költségvetésének 50%-át érintő, Flag Ship felhívásokra benyújtott 10 Concept Note finanszírozására, ami több mint 94,5 mil. EUR ERFA támogtást jelent.

A támogatási összegek a 7/b (TEN-T infrastruktúra), a 9/a (egészségügyi infrastruktúra), a 8/b (foglalkoztatás) és a 6/c (kulturális örökség) beruházási prioritásokra lettek előirányozva.

A független értékelők által végzett minőségértékelés eredményeivel és az Európai Bizottság álláspontjával összhangban - miszerint erőteljes hatással bíró és konkrét eredményekkel rendelkező projektek kerüljenek megvalósításra -, a döntés biztosítja az erőforrások kiegyensúlyozott elosztását, ezáltal hatékonyan hozzájárul a határmenti régió fejlesztéséhez és az életminőség javításához.

A Concept Note fázisra benyújtott és jóváhagyott kiemelt projektek listája a program weboldalán kerül közzétételre, amint az MC jóváhagyja az üléshez kapcsolódó dokumentumokat.

A Concept Note-ok kiválasztása mellett a találkozó alkalmával egyéb fontos témák is megvitatásra kerültek, mint például az MC eljárási szabályzatának módosítása, a program végrehajtásának státusza, a Program Bizottságtól kapott előfinanszírozásával kapcsolatos kérdések, az együttműködési program módosításai és végül, de nem utolsó sorban a program végrehajtásának ütemezése, beleértve a következő MC ülés összehívását.

Az első Concept Note-ok kiválasztása, amelyeket a következő hónapokban teljes zászlóshajó projektekké kell fejleszteni, nagyon fontos lépés a program számára. Örülünk, hogy elérjük ezt a pontot, és minden pályázónak jó szerencsét kívánunk a projektjeik megvalósításához.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

02.07.2018

Monitoring Systems

Newsletter

Subscribe to our Newsletter, in order to know the lattest news about the Programme.

DISCLAIMER: The content of this website does not necessarily represent the official position of the European Union.
Copyright © BRECO. All rights reserved.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram