A program nyitókonferenciája

Az Interreg V-A Románia-Magyarország Program „FOLYTASSUK AZ EGYÜTTMŰKÖDÉST!” című nyitókonferenciája 2016. november 10-én került megszervezésre Nagyváradon, Romániában.

Az eseményt számos fontos vendég megtisztelte részvételével, többek között Románia magyarországi nagykövete, Őexc. Marius Gabriel LAZURCA; Magyarország kolozsvári főkonzulja, MILE Lajos; Magyarország bukaresti nagykövetségének kereskedelmi attaséja, SZABÓ Miklós; valamint az Európai Bizottság Regionális Politikai Főigazgatóság képviselői: Agnès MONFRET és Iva GAILLY. A Program Irányító Hatóságát a további személyek képviselték: Mihai BUSUIOC – Románia Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Minisztérium főtitkára, Camelia COPORAN – Európai Programok Főigazgatóság vezérigazgató-helyettese és Roxana RACOVIŢĂ – a Program Irányító Hatóságának vezetője. Magyarországról a Miniszterelnöki Hivatal nemzetközi helyettes államtitkára - Zsigmond PERÉNYI és kollégája, Adrián SAVANYÚ – a Nemzetközi Együttműködési Programok Főosztályvezetője vettek részt a rendezvényen.

A Program hivatalos megnyitóján a meghívottakat Claudiu POP, a Bihar Megyei Kormányhivatal vezetője, továbbá Sándor PÁSZTOR, a Bihar Megyei Tanács elnöke és Mircea MĂLAN, Nagyvárad alpolgármestere üdvözölte.

A rendezvény célja a Program előrehaladásának jelenlegi státuszának, az elérni kívánt eredményeknek és jövőbeli perspektíváknak a bemutatása volt, valamint sikeres határmenti kezdeményezések történeteinek megtekintése, melyek a régiónkban vagy Európa-szerte kerültek megvalósításra.

A konferencia több mint 150 résztvevőt gyűjtött egybe a két országból: a programhoz hozzájárulni kívánó érdekelt felek, potenciális pályázók, valamint a területi együttműködés és/vagy regionális fejlesztés szakemberei.

Ugyanakkor a konferencia célja volt egy közös platform megteremtése, a közös szakismeretek megosztására, a projekt kidolgozás és pályázási folyamattal kapcsolatos információ cserére, valamint hálózatépítésre.

Az Európai Bizottság elvárásait szem előtt tartva, mely szerint erős hatású és eredményorientált projekteket követel, az Irányító Hatóság információkat nyújtott a pályázati kiírások ütemezéséről. A két ország elkötelezte magát, hogy 2016 végéig a program egyes beruházási prioritásai kiírásra kerüljenek, majd ezt követően, a jövő év első harmadában további beruházási prioritások kerülnek meghirdetésre.

A rendezvény egy kulturális eseménnyel zárult, Dr. Oana Lianu kiváló énekes és hangszeres pánsíp és egyéb népi fúvós hangszereken játszott a közönségnek. A koncert repertoárja román és magyar dalokat foglalt magába. Az esemény időtartama alatt a résztvevőknek lehetőségük nyílt a program által támogatott területeken készített fotókból összeállított kiállítás megtekintésére, melyet a jól ismert nagyváradi Ovi D. Pop fotóművész készített.

Az Interreg V-A Románia-Magyarország Program közös román-magyar projektek finanszírozását támogatja, amelyek a határ mindkét oldalán felbukkanó szükségletek közös megközelítését, valamint innovatív megoldásokat céloznak meg, hozzájárulva ezáltal a támogatható terület fenntartható fejlődéséhez. A program a régióban már megvalósított határmenti programok folytatását képviseli, teljes költségvetése kb. 232 millió euró, amelyből 189 millió euró az Európai Regionális Fejlesztési Alapból származó vissza nem térítendő támogatás. A program támogatható területe a következő megyékből tevődik össze: a román oldalon Satu Mare, Bihor, Arad és Timiş ill. a magyar oldalon Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Békés és Csongrád.

 A következő honlapon bővebb információt találhatnak a programmal kapcsolatosan: https://interreg-rohu.eu/ro/home.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Monitoring Systems

Newsletter

Subscribe to our Newsletter, in order to know the lattest news about the Programme.

DISCLAIMER: The content of this website does not necessarily represent the official position of the European Union.
Copyright © BRECO. All rights reserved.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram