A második Monitoring Bizottsági ülés összefoglalója

A program Monitoring Bizottsága (MB) 2016. november 24-én tartotta második ülését, Temesváron, Romániában.
Az ülés fő témája bizonyos beruházási prioritások, 2016 végéig történő kiírásának feltételekhez kötött jóváhagyása volt. Hosszadalmas egyeztetések után, a MB tagjai a következő befektetési prioritások, egyes esetekben a keretösszeg részleges, más esetekben a teljes összeg meghirdetését hagyták jóvá, a következőek szerint:
6/b – befektetés a vízügyi ágazatba –7 millió euró a teljes keretösszegből nyílt pályázati felhíváson kerül kiírásra;
6/c – természeti örökség megőrzése – 7,5 millió euró a teljes keretösszegből nyílt pályázati felhíváson kerül kiírásra;
7/b – TEN-T törzshálózatba kapcsolódó és határon átnyúló hatással bíró utak építése – a rendelkezésre álló teljes keretösszeg, 13.925.083 euró, kiemelt projektek számára kiírt pályázati felhíváson kerül meghirdetésre;
5/b – kockázat-megelőzés és a katasztrófakezelés – a rendelkezésre álló teljes keretösszeg, 8.115.835 euró, nyílt pályázati felhíváson kerül kiírásra;
A MB ülésrendje a következő témákat is tartalmazta:
- A 2016-os év során megvalósult kommunikációs tevékenységek bemutatója, és a 2017-es Kommunikációs Tevékenységi terv jóváhagyása, amely tartalmazza következő évre tervezett főbb kommunikációs tevékenységek leírását;
- A program Értékelési tervének jóváhagyása, amely fontos eszközként szolgál a programvégrehajtás hatékonyságának és eredményességének javításában, és hozzájárul a döntéshozók munkájához;
- A Csalás elleni Stratégia jóváhagyása, amely tartalmazza a csalás megelőzési, felderítési és kivizsgálási módszerek leírását.
- A MB Eljárási Szabályzatában felfedezett szerkesztési hibák korrekciójának jóváhagyása, ez a dokumentum tartalmazza a bizottság működésének alapvető szabályait.
A bizottság, a fentebb említett dokumentumokat konszenzus alapján hagyta jóvá.
Az Irányító Hatóság meghívásának eleget téve, a Romániai Integritási Ügynökség képviselője rövid bemutatót tartott az érdekellentétekről.

29.11.2016

Monitoring Systems

Newsletter

Subscribe to our Newsletter, in order to know the lattest news about the Programme.

DISCLAIMER: The content of this website does not necessarily represent the official position of the European Union.
Copyright © BRECO. All rights reserved.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram