Sumarul celei de-a doua şedinţe a Comitetului de Monitorizare al Programului Interreg V-A România-Ungaria

În data de 24 noiembrie 2016 a avut loc la Timișoara, România cea de-a doua şedinţă a Comitetului de Monitorizare al Programului Interreg V-A România-Ungaria. Subiectul principal al şedinţei a fost de a aproba, condiţionat, lansarea unora dintre priorităţile de investiţii din cadrul Programului, până la sfârşitul anului 2016. După lungi discuţii, membrii Comitetului de Monitorizare au aprobat lansarea câtorva dintre priorităţile de investiţii în întregime, respectiv, în unele cazuri, doar parte a alocărilor financiare aferente acestora, după cum urmează:
6/b – Investiții în sectorul apelor – alocarea sumei de 7 milioane de EURO din totalul disponibil, printr-un apel de propuneri de proiecte deschis;
6/c – patrimoniu natural – a fost aprobată lansarea a 7,5 milioane de EURO din alocarea totală disponibilă, printr-un apel de propuneri de proiecte deschis.
7/b – conexiuni TNT şi construcţie de drumuri – alocarea întregii sume, adică 13,925,083 EURO, în cadrul unui apel pentru proiecte strategice;
5/b – prevenirea riscului – alocarea întregii sume, adică 8.115.835 EURO, printr-un apel de propuneri de proiecte deschis;
De asemenea, ordinea de zi a şedinţei a vizat şi următoarele subiecte:
-prezentarea activităţilor de comunicare implementate în anul 2016 şi aprobarea Planului de Comunicare pentru anul 2017, document care descrie principalele acţiuni şi instrumente de comunicare planificate pentru anul următor;
- aprobarea Planului de Evaluare a Programului, document pregătit cu scopul de a îmbunătăţi eficacitatea şi eficienţa implementării programului şi pentru a sprijini activitatea factorilor de decizie;
- aprobarea Strategiei anti-fraudă, document care descrie tehnicile de prevenire, depistare și investigare a fraudelor;
- corectarea unor erori materiale din Regulile de Procedură ale Comitetului de Monitorizare - acest document stabileşte normele de bază pentru funcționarea Comitetului de Monitorizare.
Toate documentele menţionate mai sus au fost adoptate prin consens.
La invitaţia Autorităţii de Management, un reprezentant al Agenţiei Naţionale de Integritate din România a susţinut o prezentare, având ca temă conflictul de interese.

29.11.2016

Monitoring Systems

Newsletter

Subscribe to our Newsletter, in order to know the lattest news about the Programme.

DISCLAIMER: The content of this website does not necessarily represent the official position of the European Union.
Copyright © BRECO. All rights reserved.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram