A PROJEKTEK MEGVALÓSITÁSÁNAK GYORSÍTÁSÁRA ÉS EGYSZERŰSÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK

A PROJEKTEK MEGVALÓSITÁSÁNAK GYORSÍTÁSÁRA ÉS EGYSZERŰSÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK

- HATÁLYBAN 2018 Július 24-től -

 

A 4. Monitoring Bizottság találkozó jegyzőkönyvének jóváhagyásával, valamint a 49. számú határozat elfogadásával, kedvezményezettek javára kidolgozott gyorsító és egyszerűsítési intézkedések sorozata lépett hatályba, amelyeket az Interreg V-A Románia-Magyarország Program keretén belül a megvalósitási időszakban lévő pályázatok esetében szükséges alkalmazni..

Az Aradon (RO), 2018. június 28-29 között megtartott Monitoring Bizottság találkozó alkalmával, az Irányító Hatóság és a Nemzeti Hatóság abban állapodott meg, hogy a már végrehajtott intézkedések mellett, számos egyéb intézkedés is alkalmazható, amelyek elősegítik a pályázatok végrehajtási folyamatát.

A projektek kedvezményezettjeitől kapott visszajelzések alapján, valamint egy nyitotabb megközelítés céljából, az IH és NH úgy döntöttek, hogy elfogadják a következő témákra vonatkozó intézkedéseket:

  1. A projekt-megvalósítási kézikönyv (PIM) alkalmazhatósága - figyelembe véve, hogy a PIM több felülvizsgálati fordulóját tervezik, annak érdekében, hogy megakadályozzák a pénzeszközök elvesztését (ESZE levonások, stb.), a végrehajtás/első szintű ellenőrzés/validálás/ellenőrzési folyamat alkalmával, az akkor hatályos projekt-megvalósítási kézikönyv előirásainak kell megfelelni. Az elv minden műveletre és szintre vonatkozik.
  2. Előkészítési költségek elszámolhatósága- kizárólag az előkészítés során felmerült költségek tartoznak ebbe a kategóriába, a teljesítés igazolása pedig magának az pályázati formanyomtatványnak (AF) az eMS rendszerbe történő feltöltése.
  3. A végrehajtási költségek jelentése – a pénzeszközök lehívásának fokozása érdekében, a kedvezményezettek belefoglalhatják a partnerjelentésekbe, mind a jelentési időszakokban kifizetett kiadásokat, mind pedig az azt követő 15 naptári nap alatt kifizetett kiadásokat is (időszak, amely alatt az ESZE kérelem előkészítése és benyújtása történik). Az intézkedés jelentősen felgyorsítja a visszatérítési folyamatot.
  4. A kommunikációs és információs anyagok támogathatósága és azok kapcsolódó költségei - abban az esetben, ha a kedvezményezettek nem kérték a kommunikációs anyagok KT által történő előzetes jóváhagyását (a támogatási szerződésben és a PIM-ben előirtak szerint), a kedvezményezettnek igényelnie kell a jóváhagyást a kapcsolódó kiadások jóváirása előtt, feltéve, hogy megfelelnek a program vonatkozó szabályainak.

Sok sikert kívánunk minden kedvezményezettnek, remélve, hogy az új elfogadott intézkedések segítenek nekik a sikeres projektmegvalósításban, és továbbra is biztosítjuk őket teljes támogatásunk felől.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Monitoring Systems

Newsletter

Subscribe to our Newsletter, in order to know the lattest news about the Programme.

DISCLAIMER: The content of this website does not necessarily represent the official position of the European Union.
Copyright © BRECO. All rights reserved.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram