MĂSURI DE ACCELERARE ȘI SIMPLIFICARE PENTRU PROIECTE

MĂSURI DE ACCELERARE ȘI SIMPLIFICARE PENTRU PROIECTE  

- ÎN VIGOARE DIN 24 IULIE 2018 -

 

Odată cu închiderea  Procedurii scrise 24, de aprobare a procesului verbal a celei de-a 4-a  întâlniri a Comitetului de Monitorizare (CM),  prin adoptarea Deciziei nr. 49 din 24 iulie 2018, intră în vigoare și sunt aplicate proiectelor implementate în cadrul Programului, o serie de acțiuni de accelerare și simplificare, gândite pentru a veni in sprijinul beneficiarilor.

Cu ocazia  celei mai recente  întâlniri a CM, desfășurată la Arad (RO) în perioada 28-29 iunie 2018, Autoritatea de Management (AM) și Autoritatea Națională (AN) au identificat, pe lângă acțiunile de remediere aflate deja în implementare o serie de noi măsuri care trebuie luate, astfel încât procesul de implementare a proiectelor să fie mai simplu și mai rapid.

In baza feedback-ului primit de la beneficiari și având o abordare deschisă, AM și AN au decis să pună în aplicare următoarele acțiuni,  privind:

  1. Aplicabilitatea Manualului de Implementare a Proiectului (PIM) - luând în considerare faptul că PIM poate suferi mai multe revizuiri , pentru a preveni pierderea de fonduri (nevalidarea cheltuielilor de către CPN, etc.), în timpul implementării / controlului de prim nivel / validării / procesului de verificare, se va aplica Manualul de implementare a proiectului în vigoare la momentul respectiv. Principiul se aplică tuturor operațiunilor, la toate nivelurile.
  2. Eligibilitatea cheltuielilor de pregătire a proiectului - exclusiv pentru activitățile care au generat costuri de pregătire, dovada furnizării / recepționării lor va fi depunerea Aplicației în sistemul electronic eMS.
  3. Raportarea cheltuielilor de implementare - pentru a crește absorbția fondurilor, beneficiarii vor putea include în rapoartele la nivel de partener toate cheltuielile plătite în perioadele de raportare, plus cele plătite intr-o perioadă suplimentară de 15 zile calendaristice (altfel, zile dedicate pregătirii și depunerii solicitării de efectuare a controlului de prim nivel). Măsura va accelera semnificativ fluxul de rambursare.
  4. Eligibilitatea materialelor de promovare și informare și a costurilor aferente acestora - în cazul în care nu a fost obținută aprobarea ex-ante a materialelor de comunicare de la SC (așa cum prevede Contractul de finanțare și PIM), beneficiarul va fi obligat să solicite o astfel de aprobare înainte de validarea cheltuielilor aferente materialelor realizate, condiționată, bineînțeles, de respectarea regulilor relevante ale Programului.

In speranța că noile măsuri adoptate vor facilita implementarea proiectelor si atingerea obiectivelor stabilite, dorim succes tuturor beneficiarilor și ii asigurăm de sprijinul deplin al structurilor responsabile cu implementarea programului.

COMUNICAT DE PRESĂ

Monitoring Systems

Newsletter

Subscribe to our Newsletter, in order to know the lattest news about the Programme.

DISCLAIMER: The content of this website does not necessarily represent the official position of the European Union.
Copyright © BRECO. All rights reserved.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram