Harmadik Stratégiai projektjavaslatokra vonatkozó pályázati felhívás az Interreg V-A Románia-Magyarország program keretén belül

Pályázási időszak: 2017.11.03 - 2018.01.08

2017. november 3.

A Romániai Regionális Fejlesztési Közigazgatási és Európai Források Minisztériuma, mint az Interreg V-A Románia-Magyarország Program Irányító Hatósága, illetve Nemzeti Hatósága – Magyarország Miniszterelnöki Hivatala – meghirdeti a 3. Stratégiai projektjavaslatok benyújtására vonatkozó pályázati felhívását.

Mennyi támogatás áll rendelkezésre?

A Stratégiai pályázati felhívás keretén belül rendelkezésre álló finanszírozás összege 39.699.253,00 euró ERFA, amely kiegészül a román és magyar állami társfinanszírozással.

Melyek a támogatott területek?

A jelen pályázati kiírásban megnyitott Beruházási prioritások a következők:

6/c – A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, támogatása és fejlesztése – 1. Prioritási tengely: Közös védekezés valamint a közös értékek és források hatékony felhasználása;

  • a teljes támogatás keretösszege ebben a felhívásban 977.417,00 euró ERFA;

7/c – Környezetbarát (ezzel együtt alacsony zajszintű) és alacsony széndioxid-kibocsátású közlekedési rendszerek kialakítása és fejlesztése - 2. Prioritási tengely: A fenntartható határon átnyúló mobilitás fejlesztése és a szűk keresztmetszetek megszüntetése;

  • a teljes támogatás keretösszege ebben a felhívásban 360.918,00 euró ERFA;

8/b - Foglalkoztatás-barát növekedés támogatása a belső potenciál fejlesztésén keresztül - 3. Prioritási tengely: A foglalkoztatás fejlesztése és a határon átnyúló munkaerő-mobilitás támogatása;

  • a teljes támogatás keretösszege ebben a felhívásban 360.918,00 euró ERFA;

A kiemelt projektek megvalósítására vonatkozó ajánlattételi felhívás a stratégiai értékkel rendelkező pályázatokat célozza meg, amelyek a román-magyar határtérség legfontosabb szükségleteire összpontosítanak és összhangban vannak a releváns nemzeti, regionális vagy megyei stratégiákkal, valamint amelyek képesek javítani az életminőség színvonalán és jelentős hatást kifejteni a határmenti jogosult területen.

Kik pályázhatnak?

A pályázókra, tevékenységekre és költségekre vonatkozó jogosultsági feltételeket a Pályázati Útmutató szabályozza. A potenciális kedvezményezettek lehetnek állami szervek (nemzeti, regionális és helyi önkormányzatok/hivatalok), közjogi szervezetek, nonprofit szervezetek (pl. egyesületek) és Európai Területi Együttműködési Csoportosulások. A pályázók kizárólag határon átnyúló partnerség keretén belül juthatnak támogatáshoz.

A támogatásra jogosult területek Arad, Bihor, Satu Mare és Timiş megyék Romániában, valamint Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék Magyarországon.

Melyek a társfinanszírozási arányok?

A társfinanszírozás aránya (ERFA és nemzeti társfinanszírozások összesen) a teljes támogatható költség 98% a romániai partnerek és 95% a magyarországi pályázók esetén. A támogatás elérheti akár 100% is a romániai központi közigazgatási intézmények és a magyarországi központi költségvetési szervek esetében.

 Hogyan lehet pályázni?

A pályázatokat az eMS elektronikus rendszeren keresztül kell benyújtani, 2017.11.03 12:00 órától egészen 2018.01.08, 16:00 óráig (EET - Kelet Európai idő szerint).

A felhíváshoz kapcsolódó tudnivalók és részletes információk az innen letölthető Pályázati útmutatóban találhatók.

A pályázási szakaszban, a Program a Közös Titkárságon keresztül nyújt segítséget a pályázóknak. A pályázók, az ajánlattételi felhívás szabályaival kapcsolatos kérdéseiket a joint.secretariat@brecoradea.ro email címen, legkésőbb 21 munkanappal a benyújtási határidőt megelőzően tehetik fel. A válaszok legkésőbb a pályázatok benyújtási határidejét megelőző 11. munkanapon megküldésre (közzétételre) kerülnek.

 november 6-10 között Románia és Magyarország jogosult megyéiben Információs napok, valamint egy Partner kereső fórum is megrendezésre kerül. A rendezvények helyszíneivel kapcsolatos információk a program honlapján itt találnak.

SOK SIKERT KÍVÁNUNK ÖNÖKNEK!

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Monitoring Systems

Newsletter

Subscribe to our Newsletter, in order to know the lattest news about the Programme.

DISCLAIMER: The content of this website does not necessarily represent the official position of the European Union.
Copyright © BRECO. All rights reserved.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram