Al treilea Apel restrâns, pentru propuneri de proiecte strategice, lansat în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria

Depunerea proiectelor: 03.11.2017 - 08.01.2018

03 noiembrie  2017

 Ministerul Dezvoltării Regionale Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene din România, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Interreg V-A România-Ungaria şi Autoritatea Naţională – Biroul Primului Ministru din Ungaria - anunţă lansarea în cadrul programului, a celui de-al treilea Apel restrâns, pentru propuneri de proiecte strategice.

Care este bugetul alocat?

 Valoarea fondurilor disponibile pentru acest Apel restrâns de propuneri de proiecte strategice este de 39.699.253,00 EURO (FEDR), completată de cofinanțarea națională a celor două state membre participante în program, România şi Ungaria.

Care sunt domeniile în care se pot depune proiecte?

 Priorități de investiții (Pi) lansate prin acest Apel restrâns de propuneri de proiecte strategice sunt următoarele:

6/c - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural - în cadrul Axei prioritare 1, Protejarea în comun şi utilizarea eficientă a valorilor comune şi resurselor

  - 22.977.417,00 EURO(FEDR) din alocarea totală a Pi sunt puși la dispoziție prin acest Apel.

7/c – Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport ecologice (inclusiv cu nivel redus de zgomot și cu emisii reduse de carbon) - în cadrul Axei prioritare 2, Îmbunătățirea mobilității transfrontaliere durabile și eliminarea blocajelor

8.360.918,00 EURO (FEDR) din alocarea totală a Pi sunt puși la dispoziție prin acest Apel.

 8/b - Susținerea creșterii eficiente a ocupării forței de muncă prin dezvoltarea potențialului endogen - în cadrul Axei prioritare 3,  Îmbunătățirea ocupării forței de muncă și promovarea mobilității forței de muncă transfrontaliere

 8.360.918,00 EURO (FEDR) din alocarea totală a Pi sunt puși la dispoziție prin acest Apel.

Apelul restrâns pentru propuneri de proiecte este adresat proiectelor cu valoare strategică, care abordează cele mai importante nevoi ale regiunii de graniţă româno-maghiare, proiecte care sunt aliniate strategiilor naţionale, regionale, sau judeţene relevante şi care au capacitatea de a produce un impact sporit şi de a îmbunătăţi calitatea vieţii în zona de graniţă.

 Cine poate solicita finanţare?

 Criteriile de eligibilitate pentru aplicanţi, acțiuni și cheltuieli sunt stabilite in Ghidul Solicitantului. Pot beneficia de proiecte finanțate prin program organizațiile publice (autoritățile naționale, regionale sau locale), organizațiile echivalente celor de drept public, organizații non-profit (de exemplu asociații) şi grupările europene de cooperare teritorială (GECT). Se poate aplica pentru finanțare doar în parteneriat transfrontalier.

Aria eligibilă a programului cuprinde județele Arad, Bihor, Satu Mare și Timiș în România, respectiv, Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar şi Szabolcs-Szatmár-Bereg, în Ungaria.

 Care este rata de cofinanțare?

 Ratele de cofinanțare sunt de până la 98 % din costurile totale eligibile pentru partenerii romani şi până la 95 % pentru solicitanţii maghiari, totalizând atât FEDR cât şi co-finanţarea naţională. Finanțarea poate ajunge până la 100% pentru aplicanții români care sunt autorități publice centrale, ca și pentru aplicanții maghiari care sunt organe bugetare centrale.

Care este procedura de aplicare?

 Aplicaţiile trebuie depuse online, prin intermediul sistemului eMS, începând cu data de 03.11.2017 ora 12:00, până în data de 08.01.2018 ora 16:00 (EET).

Pentru descrierea detaliată a Apelului de propuneri de proiecte strategice, inclusiv regulile de eligibilitate şi depunere, precum şi pentru mai multe informaţii privind procesul de selecţie, vă rugăm să consultaţi Ghidul Solicitantului, aici.

În timpul fazei de aplicare, programul va oferi asistenţă solicitanţilor prin intermediul Secretariatului Comun (SC). Solicitanţii pot adresa SC întrebări cu privire la regulile acestui Apel de propuneri de proiecte cu cel târziu 21 de zile lucrătoare înaintea închiderii Apelului, la adresa de e-mail: joint.secretariat@brecoradea.ro. Răspunsurile finale la întrebări vor fi transmise (publicate) cu cel puţin 11 zile lucrătoare înainte de data limită de depunere.

Sesiuni de informare vor fi organizate atât în România cât şi în Ungaria, în săptămâna 06.11.2017–09.11.2017, iar un Forum pentru identificare de parteneri va avea loc la Oradea, în data de 10.11.2017. Detalii privind evenimentele sunt disponibile aici.

VĂ DORIM SUCCES!

COMUNICAT DE PRESĂ

Monitoring Systems

Newsletter

Subscribe to our Newsletter, in order to know the lattest news about the Programme.

DISCLAIMER: The content of this website does not necessarily represent the official position of the European Union.
Copyright © BRECO. All rights reserved.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram