Második Nyílt pályázati felhívás az Interreg V-A Románia-Magyarország program keretén belül

Pályázási időszak: 2017.05.22-2017.08.31

2017. április 27

 

A Romániai Regionális Fejlesztési Közigazgatási és Európai Források Minisztériuma, mint az Interreg V-A Románia-Magyarország Irányító Hatósága, illetve a Nemzeti Hatóság – Magyarország Miniszterelnöki Hivatala – meghirdeti a második Nyílt pályázati felhívást a program keretén belül.

Mennyi támogatás áll rendelkezésre?

A Nyílt pályázati felhívás keretén belül rendelkezésre álló finanszírozási összeg 9.711.372 euró (EFRA), amely kiegészül a román és magyar állami társfinanszírozással.

Melyek a támogatott területek?

A beruházási prioritások nyílt pályázati felhíváson belül a következők:

6/b - Befektetés a vízügyi ágazatba, az Unió környezetvédelmi közösségi vívmányai által támasztott követelményeknek való megfelelés érdekében, és eme követelményeken túlmutató befektetésekhez szükséges, a tagállamok által azonosított szükségletek meghatározása érdekében (1. Prioritási tengely keretein belül, Közös védekezés valamint a közös értékek és források hatékony felhasználása).

  • Rendelkezésre álló finanszírozás: 3.750.000 euró (EFRA)

7/c – Környezetbarát (ezzel együtt alacsony zajszintű) és alacsony széndioxid-kibocsátású közlekedési rendszerek kialakítása és fejlesztése, ideértve a belvízi utakat, a tengeri közlekedést, a kikötőket, multimodális összeköttetéseket és repülőtéri infrastruktúrát, a fenntartható regionális is helyi mobilitás támogatása érdekében (2. Prioritási tengely keretein belül, A fenntartható határon átnyúló mobilitás fejlesztése és a szűk keresztmetszetek megszüntetése)

            - Rendelkezésre álló finanszírozás: 2.550.000 euró (EFRA)

11/b - A hatóságok és résztvevők intézményi kapacitásának, valamint a hatékony közigazgatás előmozdítása a törvényi és adminisztratív együttműködés, valamint az állampolgárok és az intézmények közötti együttműködés támogatásával (6. Prioritási tengely keretein belül, Határon átnyúló együttműködés támogatása intézmények és állampolgárok között)

  • Rendelkezésre álló finanszírozás: 3.411.372 euró (EFRA)

 Kik pályázhatnak?

A pályázókkal, a tevékenységekkel és a költségekkel kapcsolatos jogosultsági feltételek a pályázati útmutatóban vannak meghatározva. A program keretén belül pályázhatnak közintézmények (állami, regionális illetve helyi/ állami szervezetek), szervezetek melyek egyenértékűek közintézményekkel, non-profit szervezetek (pl. egyesületek), európai területi együttműködési csoportosulások (EGTC) és egyebek. A pályázók kizárólag határon átnyúló partnerség keretén belül juthatnak támogatáshoz.

A támogatásra jogosult területek Arad, Bihor, Satu Mare és Timiş megyék Romániában, valamint Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék Magyarországon.

A társfinanszírozás aránya

A társfinanszírozás aránya a teljes támogatható költség 98% a román partnerek és 95%, bizonyos esetekben akár 100%, a magyar pályázók esetében.

Hogyan kell pályázni?

A pályázatokat az eMS elektronikus rendszeren keresztül kell benyújtani, 2017. május 22, 08:00 óra és 2017. augusztus 31, 16:00 óra között (EET).

Az eMS elektronikus rendszer az alábbi linken érhető el: http://ems-rohu.mdrap.ro.

A felhíváshoz kapcsolódó tudnivalók és részletes információk az innen letölthető Pályázati útmutatóban találhatók.

A pályázási szakaszban, a Program a Közös Titkárságon keresztül nyújt segítséget a pályázóknak. A pályázók, a pályázati felhívás szabályaival kapcsolatos kérdéseiket a joint.secretariat@brecoradea.ro email címen, legkésőbb 21 munkanappal a benyújtási határidőt megelőzően tehetik fel. A válaszok legkésőbb a pályázatok benyújtási határidejét megelőző 11. munkanapon megküldésre (közzétételre) kerülnek.

A jogosult területen Információs napok kerülnek majd megrendezésre. A rendezvények helyszíneivel kapcsolatos információk a Program honlapján (https://interreg-rohu.eu/en/home-en/) kerülnek majd megosztásra.              

SOK SIKERT KÍVÁNUNK ÖNÖKNEK!

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Monitoring Systems

Newsletter

Subscribe to our Newsletter, in order to know the lattest news about the Programme.

DISCLAIMER: The content of this website does not necessarily represent the official position of the European Union.
Copyright © BRECO. All rights reserved.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram