2. Stratégiai Pályázati felhívás meghírdetésre került

Második Stratégiai projektjavaslatokra vonatkozó pályázati felhívás az Interreg V-A Románia-Magyarország program keretén belül

Pályázási időszak: 2017.06.21-2017.09.20

A Romániai Regionális Fejlesztési Közigazgatási és Európai Források Minisztériuma, mint az Interreg V-A Románia-Magyarország Program Irányító Hatósága, illetve a Nemzeti Hatóság – Magyarország Miniszterelnöki Hivatala – meghirdeti a második Stratégiai projektjavaslatok benyújtására vonatkozó pályázati felhívását.

Mennyi támogatás áll rendelkezésre?

A stratégiai pályázati felhívás keretén belül rendelkezésre álló finanszírozás összege 40.945.000,00 euro (ERFA), amely kiegészül a román és magyar állami társfinanszírozással.

Melyek a támogatott területek?

A jelen pályázati kiírásban megnyitott beruházási prioritás (Ip) a 9/a – Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése (4. prioritási tengely keretében: Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése).

A kiemelt projektek megvalósítására vonatkozó ajánlattételi felhívás a stratégiai értékkel rendelkező pályázatokat célozza meg, amelyek a román-magyar határtérség legfontosabb szükségleteire összpontosítanak és összhangban vannak a releváns nemzeti, regionális vagy megyei stratégiákkal, valamint amelyek képesek javítani az életminőség színvonalán és jelentős hatást kifejteni a határmenti jogosult területen.

 Kik pályázhatnak?

A pályázókra, tevékenységekre és költségekre vonatkozó jogosultsági feltételeket a Pályázati Útmutató szabályozza. A potenciális kedvezményezettek lehetnek állami szervek (nemzeti, regionális és helyi önkormányzatok/hivatalok), közjogi szervezetek, nonprofit szervezetek (pl. egyesületek) és Európai Területi Együttműködési Csoportosulások. A pályázók kizárólag határon átnyúló partnerség keretén belül juthatnak támogatáshoz.

A támogatásra jogosult területek Arad, Bihor, Satu Mare és Timiş megyék Romániában, valamint Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék Magyarországon.

Melyek a társfinanszírozási arányok?

A társfinanszírozás aránya (ERFA és nemzeti társfinanszírozások összesen) a teljes támogatható költség 98% a román partnerek és 95%, bizonyos esetekben akár 100%, a magyar pályázók esetében.

 Hogyan lehet pályázni?

A pályázatokat az eMS elektronikus rendszeren keresztül kell benyújtani, 2017.06.21. 08:00 órától egészen 2017.09.20, 16:00 óráig (EET - Kelet Európai idő szerint).

A felhíváshoz kapcsolódó tudnivalók és részletes információk az innen letölthető Pályázati útmutatóban találhatók.

A pályázási szakaszban, a Program a Közös Titkárságon keresztül nyújt segítséget a pályázóknak. A pályázók, az ajánlattételi felhívás szabályaival kapcsolatos kérdéseiket a joint.secretariat@brecoradea.ro email címen, legkésőbb 21 munkanappal a benyújtási határidőt megelőzően tehetik fel. A válaszok legkésőbb a pályázatok benyújtási határidejét megelőző 11. munkanapon megküldésre (közzétételre) kerülnek.

 Románia és Magyarország jogosult megyéiben Információs napok kerülnek majd megrendezésre. A rendezvények helyszíneivel kapcsolatos információk a Program honlapján kerülnek majd megosztásra.

SOK SIKERT KÍVÁNUNK ÖNÖKNEK!

 május 31

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Monitoring Systems

Newsletter

Subscribe to our Newsletter, in order to know the lattest news about the Programme.

DISCLAIMER: The content of this website does not necessarily represent the official position of the European Union.
Copyright © BRECO. All rights reserved.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram