Az Interreg V-A Románia-Magyarország Program újraindítja az első Stratégiai projektjavaslatokra vonatkozó pályázati felhívását

A Románia Regionális Fejlesztési Közigazgatási és Európai Források Minisztériuma, mint az Interreg V-A Románia-Magyarország Program Irányító Hatósága, illetve a Nemzeti Hatóság – Magyarország Miniszterelnöki Hivatala – újraindítja az első Stratégiai projektjavaslatok benyújtására vonatkozó pályázati felhívását.

Pályázási időszak: 2017.10.09-2017.12.05

Mennyi támogatás áll rendelkezésre?

Jelen újraindított pályázati felhívás keretében rendelkezésre álló finanszírozás keretösszege 13.925.083 EUR (ERFA), amely kiegészül a román és magyar állami társfinanszírozással.

Melyek a támogatott területek?

A pályázati kiírásban újra megnyitott beruházási prioritás a 7/b – A regionális mobilitás elősegítése a másodrangú és harmadrangú csomópontok TEN-T infrastruktúrához – többek között a multimodális csomópontokhoz – történő kapcsolásával (2. Prioritási Tengely - A fenntartható határon átnyúló mobilitás fejlesztése és a szűk keresztmetszetek megszüntetése - keretében).

A kiemelt projektek megvalósítására vonatkozó ajánlattételi felhívás a stratégiai értékkel rendelkező pályázatokat célozza meg, amelyek a román-magyar határtérség legfontosabb szükségleteire összpontosítanak és összhangban vannak a releváns nemzeti, regionális vagy megyei stratégiákkal, valamint amelyek képesek javítani az életminőség színvonalán és jelentős hatást kifejteni a határmenti jogosult területen.

 Kik pályázhatnak?

A pályázókra, tevékenységekre és költségekre vonatkozó jogosultsági feltételeket a Pályázati Útmutató szabályozza.

A potenciális kedvezményezettek a helyi és megyei önkormányzatok/hivatalok és ezek intézményei, közlekedési infrastruktúra fejlesztéséért felelős országos/nemzeti szervezetek, stb. A pályázók kizárólag határon átnyúló partnerség keretén belül juthatnak támogatáshoz.

A támogatásra jogosult területek Arad, Bihor, Satu Mare és Timiş megyék Romániában, valamint Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék Magyarországon.

Melyek a társfinanszírozási arányok?

A társfinanszírozás aránya (ERFA és nemzeti társfinanszírozások összesen) a teljes támogatható költség 98% a román partnerek és 95%, bizonyos esetekben akár 100%, a magyar pályázók esetében.

Hogyan lehet pályázni?

A pályázatokat az eMS elektronikus rendszeren keresztül kell benyújtani, 2017.10.09, 08:00 órától egészen 2017.12.05, 16:00 óráig (EET – Kelet Európai idő szerint).

A felhíváshoz kapcsolódó tudnivalók és részletes információk az innen letölthető Pályázati csomagban találhatók.

A pályázási szakaszban, a Program a Közös Titkárságon keresztül nyújt segítséget a pályázóknak. A pályázók, az ajánlattételi felhívás szabályaival kapcsolatos kérdéseiket a joint.secretariat@brecoradea.ro email címen, legkésőbb 21 munkanappal a benyújtási határidőt megelőzően tehetik fel. A válaszok legkésőbb a pályázatok benyújtási határidejét megelőző 11. munkanapon megküldésre (közzétételre) kerülnek.

Románia és Magyarország jogosult megyéiben Információs napok kerülnek majd megrendezésre. A rendezvények helyszíneivel kapcsolatos információk a Program honlapján kerülnek majd megosztásra.

SOK SIKERT KÍVÁNUNK ÖNÖKNEK!

2017.10.06

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Monitoring Systems

Newsletter

Subscribe to our Newsletter, in order to know the lattest news about the Programme.

DISCLAIMER: The content of this website does not necessarily represent the official position of the European Union.
Copyright © BRECO. All rights reserved.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram