Primul Apel restrâns, pentru propuneri de proiecte strategice, relansat în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria

Ministerul Dezvoltării Regionale Administrației Publice şi Fondurilor Europene din România, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Interreg V-A România-Ungaria şi Autoritatea Națională – Biroul Primului Ministru din Ungaria – anunță relansarea primului Apel restrâns, pentru propuneri de proiecte strategice.

Depunerea proiectelor: 09.10.2017 – 05.12.2017

Care este bugetul alocat?

Valoarea totală a fondurilor disponibile pentru acest Apel restrâns de propuneri de proiecte strategice relansat este 13,925,083 EURO (FEDR), completată de cofinanțarea națională a celor două state membre participante în program, România şi Ungaria.

Care sunt domeniile în care se pot depune proiecte?

Prioritatea de investiții (Pi) relansată prin Apelul restrâns de propuneri de proiecte strategice este următoarea:

7/b – Îmbunătățirea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv nodurile multimodale (în cadrul Axei prioritare 2, Îmbunătățirea mobilității transfrontaliere durabile și eliminarea blocajelor).

Apelul restrâns pentru propuneri de proiecte este adresat proiectelor cu valoare strategică, care abordează cele mai importante nevoi ale regiunii de graniță româno-maghiare, proiecte care sunt aliniate strategiilor naționale, regionale, sau județene relevante şi care au capacitatea de a produce un impact sporit şi de a îmbunătăți calitatea vieții în zona de graniță.

 Cine poate solicita finanțare?

Pot beneficia de proiecte finanțate prin program autorități/administrații locale şi județene şi instituții subordonate acestora, autorități în domeniul administrării drumurilor, organizațiile naționale responsabile pentru dezvoltarea infrastructurii de transport etc. Se poate aplica pentru finanțare doar în parteneriat transfrontalier. Aria eligibilă a programului cuprinde județele Arad, Bihor, Satu Mare și Timiș în România, respectiv, Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar şi Szabolcs-Szatmár-Bereg, în Ungaria.

 Care este rata de cofinanțare?

Ratele de cofinanțare sunt de până la 98 % din costurile totale eligibile pentru partenerii romani şi până la 95 % în unele cazuri, chiar 100 %, pentru solicitanții maghiari, totalizând atât FEDR  cât şi co-finanţarea națională.

Care este procedura de aplicare?

Aplicațiile trebuie depuse online, prin intermediul sistemului eMS, începând cu data de 09 octombrie 2017 ora 8:00, până în data de 05 decembrie 2017 ora 16:00 (EET).

Pentru descrierea detaliată a Apelului de propuneri de proiecte strategice, inclusiv regulile de eligibilitate şi depunere, precum şi pentru mai multe informații privind procesul de selecție, vă rugăm să consultați Ghidul Solicitantului, aici.

În timpul fazei de aplicare, programul va oferi asistență solicitanților prin intermediul Secretariatului Comun (SC). Solicitanții pot adresa SC întrebări cu privire la regulile acestui Apel de propuneri de proiecte cu cel târziu 21 de zile lucrătoare înaintea închiderii Apelului, la adresa de e-mail: joint.secretariat@brecoradea.ro. Răspunsurile finale la întrebări vor fi transmise (publicate) cu cel puțin 11 zile lucrătoare înainte de data limită de depunere.

Sesiuni de informare vor fi organizate atât în România cât şi în Ungaria. Vom reveni cu detalii privind locul de desfășurare a evenimentelor, în timp util, pe pagina web a programului.

VĂ DORIM SUCCES!

06.10.2017

 COMUNICAT DE PRESĂ

Monitoring Systems

Newsletter

Subscribe to our Newsletter, in order to know the lattest news about the Programme.

DISCLAIMER: The content of this website does not necessarily represent the official position of the European Union.
Copyright © BRECO. All rights reserved.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram