Első pályázati felhívás a stratégiai projektjavaslatok esetében - 2016. December 29

A Romániai Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Minisztérium, mint az Interreg V-A Románia-Magyarország Program Irányitó Hatósága és a Nemzeti Hatóság - Miniszterelnöki Hivatal – pályázati felhívást hirdet stratégiai projekt javaslatok benyújtására a Program keretén belül.

 Mennyi támogatás áll rendelkezésre?

A rendelkezésre álló finanszírozás összege a stratégiai pályázati felhívás keretén belül 13,925,083 EUR (ERFA), kiegészítve a román és magyar állami társfinanszírozással.

Melyek a támogatott területek?

A jelen pályázati kiírásban megnyitott beruházási prioritás (Ip) a 7 / b - A regionális mobilitás elősegítése a másodrangú és harmadrangú csomópontok TEN-T infrastruktúrához – többek között a multimodális csomópontokhoz – történő kapcsolásával  (2. prioritási tengelyen belül: A fenntartható határon átnyúló mobilitás fejlesztése és a szűk keresztmetszetek megszüntetése).

A stratégiai pályázati felhívás célja a stratégiai értékkel rendelkező pályázatok támogatása, melyek a román-magyar határtérség legfontosabb igényeire összpontosítanak és összhangban vannak a megfelelő nemzeti, regionális vagy megyei stratégiákkal, és melyek jelentős életminőség javítási kapacitással bírnak.

Kik pályázhatnak?

A jogosultsági feltételeket a Pályázati Útmutató szabályozza. A potenciális kedvezményezettek a helyi és megyei önkormányzatok/hivatalok és ezek intézményei, közlekedési infrastruktúra fejlesztéséért felelős országos/nemzeti szervezetek, stb. A pályázók kizárólag határon átnyúló partnerség keretén belül juthatnak támogatáshoz.

A támogatásra jogosult területek Szatmár, Bihar, Arad és Temes megyék Romániában és Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Békés és Csongrád megyék Magyarországon.

A társfinanszírozás aránya

A társfinanszírozás aránya a teljes támogatható költség 98%-a a román partnerek és 95%-a, bizonyos esetekben akár 100%-a, a magyar pályázók esetében.

Hogyan kell jelentkezni?

A pályázatokat az eMS elektronikus rendszeren keresztül kell benyújtani, 2017. január 25., 08:00 óra és 2017. április 24., 16:00 óra között (EET).

Az elektronikus eMS rendszer 2017  január 25-vel kezdődően, az alábbi linken érhető el: http://ems-rohu.mdrap.ro/app/main?execution=e1s1.

A felhíváshoz kapcsolódó tudnivalók és részletes információk az innen letölthető Pályázati útmutatóban találhatók.

A pályázati szakaszban, a Program segítséget nyújt a pályázóknak a Közös Technikai Titkárságon keresztül. A pályázók kérdéseket vethetnek fel a pályázati kiírás szabályai tekintetében a joint.secretariat@brecoradea.ro email címen, legkésőbb 21 munkanappal a benyújtási határidőt megelőzően. A válaszokat legkésőbb a pályázat benyújtási határidejét megelőző 11 munkanapon belül kell megküldeni (közzétenni).

Információs napok kerülnek megrendezésre a román-magyar határtérségben. A rendezvények helyszíneivel kapcsolatosan a Program honlapján (https://interreg-rohu.eu/en/home-en/) lehet érdeklődni.

SOK SIKERT KÍVÁNUNK ÖNÖKNEK!

2016. December 29

Monitoring Systems

Newsletter

Subscribe to our Newsletter, in order to know the lattest news about the Programme.

DISCLAIMER: The content of this website does not necessarily represent the official position of the European Union.
Copyright © BRECO. All rights reserved.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram