Primul Apel restrâns, pentru propuneri de proiecte strategice, lansat în 29 decembrie 2016

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice din România, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Interreg V-A România-Ungaria şi Autoritatea Naţională – Biroul Primului Ministru din Ungaria - anunţă lansarea, în cadrul programului, a primului Apel restrâns, pentru propuneri de proiecte strategice.

Care este bugetul alocat?

 Valoarea totală a fondurilor disponibile pentru acest Apel restrâns de propuneri de proiecte strategice este 13,925,083 EURO (FEDR), completată de cofinanţarea naţională a celor două state membre participante în program, România şi Ungaria.

Care sunt domeniile în care se pot depune proiecte?

 Prioritatea de investiții (Pi) lansată prin Apelul restrâns de propuneri de proiecte strategice este următoarea:

7/b – Îmbunătățirea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv nodurile multimodale (în cadrul Axei prioritare 2, Îmbunătățirea mobilității transfrontaliere durabile și eliminarea blocajelor).

Apelul restrâns pentru propuneri de proiecte este adresat proiectelor cu valoare strategică, care abordează cele mai importante nevoi ale regiunii de graniţă româno-maghiare, proiecte care sunt aliniate strategiilor naţionale, regionale, sau judeţene relevante şi care au capacitatea de a produce un impact sporit şi de a îmbunătăţi calitatea vieţii în zona de graniţă.

 Cine poate solicita finanţare?

 Criteriile de eligibilitate pentru aplicanţi, acțiuni și cheltuieli sunt stabilite in Ghidul Solicitantului.

Pot beneficia de proiecte finanţate prin program organizațiile publice (autoritățile naționale, regionale sau locale, organizațiile naționale responsabile pentru dezvoltarea infrastructurii de transport etc. Se poate aplica pentru finanțare doar în parteneriat transfrontalier.

Aria eligibilă a programului cuprinde județele Satu Mare, Bihor, Arad și Timiș în România şi Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Békés și Csongrád în Ungaria.

Care este rata de cofinanțare?

Ratele de cofinanțare sunt de până la 98 % din costurile totale eligibile pentru partenerii romani şi până la 95 % în unele cazuri, chiar 100 %, pentru solicitanţii maghiari, totalizând atât FEDR  cât şi co-finanţarea naţională.

Care este procedura de aplicare?

Aplicaţiile trebuie depuse online, prin intermediul sistemului eMS, începând cu data de 25 ianuarie 2017 ora 8:00, până în data de 24 aprilie 2017 ora 16:00 (EET).

Sistemul eMS poate fi accesat la link-ul http://ems-rohu.mdrap.ro/app/main?execution=e1s1 începând cu data de 25 ianuarie 2017.

Pentru descrierea detaliată a Apelului de propuneri de proiecte strategice, inclusiv regulile de eligibilitate şi depunere, precum şi pentru mai multe informaţii privind procesul de selecţie, vă rugăm să consultaţi Ghidul Solicitantului, aici.

În timpul fazei de aplicare, programul va oferi asistenţă solicitanţilor prin intermediul Secretariatului Comun (SC). Solicitanţii pot adresa SC întrebări cu privire la regulile acestui Apel de propuneri de proiecte cu cel târziu 21 de zile lucrătoare înaintea închiderii Apelului, la adresa de e-mail: joint.secretariat@brecoradea.ro. Răspunsurile finale la întrebări vor fi transmise (publicate) cu cel mult 11 zile lucrătoare înainte de data limită de depunere.

Sesiuni de informare vor fi organizate atât în România cât şi în Ungaria. Vom reveni cu detalii privind locul de desfăşurare al evenimentelor, în timp util, pe pagina web a programului (https://interreg-rohu.eu/ro/home).

VĂ DORIM SUCCES!

29 decembrie 2016

Monitoring Systems

Newsletter

Subscribe to our Newsletter, in order to know the lattest news about the Programme.

DISCLAIMER: The content of this website does not necessarily represent the official position of the European Union.
Copyright © BRECO. All rights reserved.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram