Noi contracte de finanțare au fost semnate în cadrul Programului Interreg V-A România – Ungaria

Programul Interreg V-A România – Ungaria anunță semnarea de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice din România, în calitate de Autoritate de Management a Programului, a două noi contracte de finanțare, aferente primului Apel deschis, valoarea totală a proiectelor în cauză fiind de 4.182.158,15 Euro, din care 3.554.834,41 Euro din Fondul European de Dezvoltare Regională.

În cadrul acestor două proiecte, alocarea finanțării FEDR este de 2.945.286,24 Euro pentru beneficiarii români, respectiv 609.548,17 Euro pentru beneficiarii maghiari. 

Proiectele contractate vizează inițiative privind patrimoniul natural, cultural și istoric (Prioritatea de investiții 6/c). 

Pentru a vizualiza detalii privind noile proiecte contractate, clik  ROHU-29 si ROHU-53.

De asemenea, tot în contextul primului Apel deschis, au fost semnate, de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice din România, trei noi contracte de co-finanțare cu beneficiarii români. Contractele semnate au o valoare totală de 116,549.51 Euro, reprezentând co-finanțarea acordată de la bugetul de stat. 

Cei trei beneficiari români  care au încheiat contracte de cofinanțare sunt:

Nr. Cod proiect Beneficiar - nume instituție Județ
1 ROHU-29 Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea Bihor
2 ROHU-29 Asociația Pescarilor Sportivi Aqua Crisius Bihor
3 ROHU-29 Universitatea Oradea Bihor

Monitoring Systems

Newsletter

Subscribe to our Newsletter, in order to know the lattest news about the Programme.

DISCLAIMER: The content of this website does not necessarily represent the official position of the European Union.
Copyright © BRECO. All rights reserved.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram