Ghidul solicitantului pentru al doilea Apel deschis, pentru propuneri de proiecte normale, lansat în consultare publică

Ministerul Dezvoltării Regionale Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Interreg V-A România – Ungaria, lansează în consultare publică  astăzi, 01 martie a.c., Ghidul Solicitantului aferent celui de-al doilea Apel deschis, pentru propuneri de proiecte normale, din cadrul Programului.

În acest context, părțile interesate sunt invitate să se implice în procesul de consultare a Ghidului, iar opiniile și contribuțiile în vederea îmbunătățirii acestui document sunt așteptate, până la data de 30 martie 2017, pe adresele de e-mail: rohu@mdrap.ro și joint.secretariat@brecoradea.ro

Documentele (Ghidul și anexele) sunt disponibile pe site-ul MDRAPFE - în secţiunea Programului Interreg V-A România – Ungaria (http://www.mdrap.ro/dezvoltare-regionala/-4970/-7572/-1369) şi pe site-ul oficial al Programului, aici.

În cadrul acestui Apel vor putea fi finanțate proiecte pe 2 axe prioritare, în domeniile: investiții în sectorul apelor şi promovarea cooperării transfrontaliere între instituții și cetățeni.

Bugetul destinat finanțării proiectelor aferente priorităţii de investiţii 6/b - investiții în sectorul apelor este de 4.411.764,70 euro, din care 3.750.000,00 euro reprezintă finanțare nerambursabilă FEDR, iar pentru finanțarea proiectelor aferente priorității de investiții 11/b - cooperarea între cetățeni și instituții bugetul este de 4.013.378,82 euro, din care 3.411.372,00 euro reprezintă finanțare nerambursabilă FEDR.

România îndeplinește rolul de Autoritate de Management (prin Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene), Autoritatea Națională fiind stabilită în cadrul Biroului Primului Ministru – Ungaria, iar Secretariatul Comun este organizat la Oradea, în cadrul BRECO. Auditul la nivelul Programului va fi realizat de către Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi din România, iar atribuțiile de certificare vor fi îndeplinite de către Autoritatea de Management.

COMUNICAT DE PRESĂ

Monitoring Systems

Newsletter

Subscribe to our Newsletter, in order to know the lattest news about the Programme.

DISCLAIMER: The content of this website does not necessarily represent the official position of the European Union.
Copyright © BRECO. All rights reserved.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram