Ghidul solicitantului aferent celui de-al treilea Apel deschis, pentru propuneri de proiecte normale, lansat în consultare publică până la data de 6 iunie 2017

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Interreg V-A România – Ungaria, lansează în consultare publică astăzi, 5 mai a.c., Ghidul solicitantului aferent celui de-al treilea Apel deschis, pentru propuneri de proiecte normale din cadrul Programului Interreg V-A România – Ungaria.

În acest context, părțile interesate sunt invitate să se implice în procesul de consultare a Ghidului, iar opiniile și contribuțiile sunt așteptate, până la data de 6 iunie 2017, pe adresele de e-mail: rohu@mdrap.ro și joint.secretariat@brecoradea.ro.

Documentele (Ghidul și anexele) sunt disponibile pe site-ul MDRAPFE - în secţiunea Programului Interreg V-A România – Ungaria (http://www.mdrap.ro/dezvoltare-regionala/-4970/-7572/-1369) şi pe site-ul oficial al Programului, aici.

În cadrul acestui Apel vor putea fi finanțate proiecte pe 3 axe prioritare, în domeniile: dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport ecologice, susținerea creșterii eficiente a ocupării forței de muncă precum şi investiţii în infrastructura medicală și socială.

Bugetul destinat finanțării proiectelor normale, aferente priorităților de investiţii lansate, este alocat după cum urmează:

  • 7/c - dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport ecologice și cu emisii reduse de carbon - 5.776.763,53 euro, din care 4.910.249,00 euro reprezintă finanțare nerambursabilă FEDR,
  • 8/b - susținerea creșterii eficiente a ocupării forței de muncă prin dezvoltarea potențialului endogen - 45.234.396,47 euro, din care 38.449.237,00 euro finanțare nerambursabilă FEDR,
  • 9/a - investiţii în infrastructura medicală și socială, care contribuie la dezvoltarea națională, regională și locală - 8.863.909,41 euro, din care 7.534.323,00 euro reprezintă contribuția nerambursabilă FEDR.

* * *

Aria eligibilă a Programului este constituită din județele Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare din România și Csongrád, Békés, Hajdú-Bihar și Szabolcs-Szatmár-Bereg din Ungaria.

Bugetul total al programului este de 231.861.763,00 euro, din care 189.138.672,00 euro reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională.

România îndeplinește rolul de Autoritate de Management (prin Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene), Autoritatea Națională fiind stabilită în cadrul Biroului Primului Ministru – Ungaria, iar Secretariatul Comun este organizat la Oradea, în cadrul BRECO. Auditul la nivelul Programului va fi realizat de către Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi din România, iar atribuțiile de certificare vor fi îndeplinite de către Autoritatea de Management.

COMUNICAT DE PRESĂ

Monitoring Systems

Newsletter

Subscribe to our Newsletter, in order to know the lattest news about the Programme.

DISCLAIMER: The content of this website does not necessarily represent the official position of the European Union.
Copyright © BRECO. All rights reserved.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram