Ghidul solicitantului aferent celui de-al treilea Apel deschis, pentru propuneri de proiecte normale, lansat în consultare publică (runda a doua), până la data de 30 iunie 2017

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Interreg V-A România – Ungaria, lansează în consultare publică astăzi, 23 iunie a.c., Ghidul solicitantului aferent celui de-al treilea Apel deschis, pentru propuneri de proiecte normale din cadrul Programului Interreg V-A România – Ungaria.

În acest context, părțile interesate sunt invitate să se implice în procesul de consultare a Ghidului, iar opiniile și contribuțiile sunt așteptate, până la data de 30 iunie 2017, pe adresele de e-mail: rohu@mdrap.ro și joint.secretariat@brecoradea.ro.

Documentele (Ghidul și anexele) sunt disponibile pe site-ul MDRAPFE - în secţiunea Programului Interreg V-A România – Ungaria şi pe site-ul oficial al Programului, aici.

În cadrul acestui Apel vor putea fi finanțate proiecte pe 3 axe prioritare, în domeniile: dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport ecologice, susținerea creșterii eficiente a ocupării forței de muncă precum şi investiţii în infrastructura medicală și socială.

Bugetul destinat finanțării proiectelor normale, aferente priorităților de investiţii lansate, este alocat după cum urmează:

- 7/c - dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport ecologice și cu emisii reduse de carbon - 5.776.763,53 euro, din care 4.910.249,00 euro reprezintă finanțare nerambursabilă FEDR,

- 8/b - susținerea creșterii eficiente a ocupării forței de muncă prin dezvoltarea potențialului endogen - 45.234.396,47 euro, din care 38.449.237,00 euro finanțare nerambursabilă FEDR,

- 9/a - investiţii în infrastructura medicală și socială, care contribuie la dezvoltarea națională, regională și locală - 8.863.909,41 euro, din care 7.534.323,00 euro reprezintă contribuția nerambursabilă FEDR.

* * *

Aria eligibilă a Programului este constituită din județele Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare din România și Csongrád, Békés, Hajdú-Bihar și Szabolcs-Szatmár-Bereg din Ungaria.

Bugetul total al programului este de 231.861.763,00 euro, din care 189.138.672,00 euro reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională.

COMUNICAT DE PRESĂ - 23.06.2017

Monitoring Systems

Newsletter

Subscribe to our Newsletter, in order to know the lattest news about the Programme.

DISCLAIMER: The content of this website does not necessarily represent the official position of the European Union.
Copyright © BRECO. All rights reserved.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram