Ghidul solicitantului aferent celui de-al treilea Apel restrâns, pentru proiecte strategice, lansat în consultare publică până la data de 6 iunie 2017

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Interreg V-A România – Ungaria, lansează în consultare publică astăzi, 5 mai a.c., Ghidul solicitantului aferent celui de-al treilea Apel restrâns pentru proiecte strategice din cadrul Programului Interreg V-A România – Ungaria.

În acest context, părțile interesate sunt invitate să se implice în procesul de consultare a Ghidului, iar opiniile și contribuțiile sunt așteptate, până la data de 6 iunie 2017, pe adresele de e-mail: rohu@mdrap.ro și joint.secretariat@brecoradea.ro .

Documentele (Ghidul și anexele) sunt disponibile pe site-ul MDRAPFE - în secţiunea Programului Interreg V-A România – Ungaria (http://www.mdrap.ro/dezvoltare-regionala/-4970/-7572/-1369), pe site-ul oficial al Programului, aici.

Bugetul destinat finanțării proiectelor strategice, aferente priorităţilor de investiţii lansate, este alocat după cum urmează:

  • 6/c - conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural -27.032.255,30 euro, din care 22.977.417,00 euro reprezintă finanțare nerambursabilă FEDR;
  • 7/c - dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport ecologice și cu emisii reduse de carbon9.836.374,12 euro, din care 8.360.918,00 euro reprezintă finanțare nerambursabilă FEDR;
  • 8/b - susținerea creșterii eficiente a ocupării forței de muncă prin dezvoltarea potențialului endogen -9.836.374,12 euro, din care 8.360.918,00 euro reprezintă finanțare nerambursabilă FEDR.

* * *

Aria eligibilă a Programului este constituită din județele Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare din România și Csongrád, Békés, Hajdú-Bihar și Szabolcs-Szatmár-Bereg din Ungaria.

Bugetul total al programului este de 231.861.763,00 euro, din care 189.138.672,00 euro reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională.

În perioada 2014-2020, vor putea fi finanțate proiecte strategice pe 4 axe prioritare, în domeniile protejării în comun și utilizării eficiente a valorilor comune și resurselor (cooperare în domeniul valorilor comune și resurselor), îmbunătățirii mobilității transfrontaliere durabile și eliminării blocajelor (cooperare în domeniul accesibilității), îmbunătățirii ocupării forței de muncă și promovării mobilității forței de muncă transfrontaliere (cooperare în domeniul ocupării forței de muncă) și îmbunătățirii serviciilor de îngrijire a sănătății (cooperare în domeniul sănătății și prevenției bolilor).

România îndeplinește rolul de Autoritate de Management (prin Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene), Autoritatea Națională fiind stabilită în cadrul Biroului Primului Ministru – Ungaria, iar Secretariatul Comun este organizat la Oradea, în cadrul BRECO. Auditul la nivelul Programului va fi realizat de către Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi din România, iar atribuțiile de certificare vor fi îndeplinite de către Autoritatea de Management.

COMUNICAT DE PRESĂ

Monitoring Systems

Newsletter

Subscribe to our Newsletter, in order to know the lattest news about the Programme.

DISCLAIMER: The content of this website does not necessarily represent the official position of the European Union.
Copyright © BRECO. All rights reserved.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram