Ghidul solicitantului aferent celui de-al treilea Apel restrâns, pentru proiecte strategice, lansat în consultare publică (runda a doua), până la data de 30 iunie 2017

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Interreg V-A România – Ungaria, lansează în consultare publică astăzi, 23 iunie a.c., Ghidul solicitantului aferent celui de-al treilea Apel restrâns pentru proiecte strategice din cadrul Programului Interreg V-A România – Ungaria.

În acest context, părțile interesate sunt invitate să se implice în procesul de consultare a Ghidului, iar opiniile și contribuțiile sunt așteptate, până la data de 30 iunie 2017, pe adresele de e-mail: rohu@mdrap.ro și joint.secretariat@brecoradea.ro.

Documentele (Ghidul și anexele) sunt disponibile pe site-ul MDRAPFE - în secţiunea Programului Interreg V-A România – Ungaria și pe site-ul oficial al Programului, aici.

În cadrul acestui Apel vor putea fi finanțate proiecte pe 3 axe prioritare, în domeniile protejării în comun și utilizării eficiente a valorilor comune și resurselor (cooperare în domeniul valorilor comune și resurselor), dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport ecologice și susținerea creșterii eficiente a ocupării forței de muncă.

Bugetul destinat finanțării proiectelor strategice, aferente priorităţilor de investiţii lansate, este alocat după cum urmează:

6/c - conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural -27.032.255,30 euro, din care 22.977.417,00 euro reprezintă finanțare nerambursabilă FEDR;

7/c - dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport ecologice și cu emisii reduse de carbon 9.836.374,12 euro, din care 8.360.918,00 euro reprezintă finanțare nerambursabilă FEDR;

8/b - susținerea creșterii eficiente a ocupării forței de muncă prin dezvoltarea potențialului endogen - 9.836.374,12 euro, din care 8.360.918,00 euro reprezintă finanțare nerambursabilă FEDR.

COMUNICAT DE PRESĂ  - 23.06.2017

Monitoring Systems

Newsletter

Subscribe to our Newsletter, in order to know the lattest news about the Programme.

DISCLAIMER: The content of this website does not necessarily represent the official position of the European Union.
Copyright © BRECO. All rights reserved.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram