Ghidul solicitantului (draft), aferent primului Apel deschis, a fost lansat în consultare publică naţională

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Interreg V-A România – Ungaria, lansează în consultare publică naţională, în România, astăzi 21 septembrie a.c., Ghidul solicitantului (draft) aferent primului Apel deschis pentru propuneri de proiecte din cadrul Programului Interreg V-A România – Ungaria.

Părţile interesate sunt invitate să se implice în procesul de consultare a ghidului, iar opiniile şi contribuţiile sunt aşteptate până cel târziu la data de 20 octombrie 2016, pe adresele de e-mail: rohu@mdrap.ro şi joint.secretariat@brecoradea.ro.

Documentele (Ghidul şi anexele aferente) sunt disponibile pe site-ul MDRAP – în secţiunea dedicată Programului Interreg V-A România – Ungaria  şi de aici.

În cadrul acestui Apel vor putea fi finanţate proiecte, în cadrul a 3 axe prioritare ale Programului, în domeniile protejării în comun şi utilizării eficiente a valorilor comune şi resurselor (cooperare în domeniul valorilor comune şi resurselor), îmbunătăţirii prevenirii riscurilor şi gestionării dezastrelor (cooperare în domeniul prevenirii riscurilor şi gestionării dezastrelor) şi promovării cooperării transfrontaliere între instituţii şi cetăţeni (cooperarea instituţiilor şi comunităţilor).

Bugetul destinat finanţării proiectelor în cadrul primului Apel deschis este de 26.208.480,00 euro, din care 22.277.207,00 euro reprezintă finanţare nerambursabilă FEDR.

Aria eligibilă a Programului este constituită din judeţele Timiş, Arad, Bihor şi Satu Mare din România şi Csongrád, Békés, Hajdú-Bihar şi Szabolcs-Szatmár-Bereg din Ungaria.

Bugetul total al programului este de 231.861.763,00 euro, din care 189.138.672,00 euro reprezintă finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională.

România îndeplineşte rolul de Autoritate de Management (prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice), Autoritatea Naţională fiind stabilită în cadrul Biroului Primului Ministru – Ungaria, iar Secretariatul Comun este organizat la Oradea, în cadrul BRECO. Auditul la nivelul Programului va fi realizat de către Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi din România, iar atribuţiile de certificare vor fi îndeplinite de către Autoritatea de Management.

Monitoring Systems

Newsletter

Subscribe to our Newsletter, in order to know the lattest news about the Programme.

DISCLAIMER: The content of this website does not necessarily represent the official position of the European Union.
Copyright © BRECO. All rights reserved.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram