Ghidul solicitantului pentru al doilea Apel de propuneri pentru proiecte strategice, lansat în consultare publică

Ministerul Dezvoltării Regionale Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Interreg V-A România – Ungaria, lansează în consultare publică  astăzi, 01 februarie a.c., Ghidul Solicitantului aferent celui de-al doilea Apel de propuneri pentru proiecte strategice din cadrul programului.

În acest context, părțile interesate sunt invitate să se implice în procesul de consultare a ghidului, iar opiniile și contribuțiile în vederea îmbunătățirii acestui document sunt așteptate, până la data de 03 martie 2017, pe adresele de e-mail: rohu@mdrap.ro și  joint.secretariat@brecoradea.ro.

Documentele (Ghidul și anexele) sunt disponibile pe site-ul MDRAPFE - în secţiunea Programului Interreg V-A România – Ungaria (http://www.mdrap.ro/dezvoltare-regionala/-4970/-7572/-1369) şi pe site-ul oficial al programului, aici.

Bugetul total estimat al acestui Apel, destinat finanțării proiectelor strategice aferente priorităţii de investiţii 9/a - investiţii în infrastructura medicală - este de 53.175.592,00 euro, din care 45.199.253,00 euro reprezintă finanțare nerambursabilă FEDR. Menționăm că alocarea financiară pentru această prioritate de investiție depinde de decizia structurilor programului.

În perioada 2014-2020, vor putea fi finanțate proiecte strategice pe 4 axe prioritare, în domeniile protejării în comun și utilizării eficiente a valorilor comune și resurselor (cooperare în domeniul valorilor comune și resurselor), îmbunătățirii mobilității transfrontaliere durabile și eliminării blocajelor (cooperare în domeniul accesibilității), îmbunătățirii ocupării forței de muncă și promovării mobilității forței de muncă transfrontaliere (cooperare în domeniul ocupării forței de muncă) și îmbunătățirii serviciilor de îngrijire a sănătății (cooperare în domeniul sănătății și prevenției bolilor).

România îndeplinește in Program rolul de Autoritate de Management (prin Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene), Autoritatea Națională fiind stabilită în cadrul Biroului Primului Ministru – Ungaria, iar Secretariatul Comun este organizat la Oradea, în cadrul BRECO. Auditul la nivelul Programului va fi realizat de către Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi din România, iar atribuțiile de certificare vor fi îndeplinite de către Autoritatea de Management.

COMUNICAT DE PRESĂ (01.02.2017)

 

Monitoring Systems

Newsletter

Subscribe to our Newsletter, in order to know the lattest news about the Programme.

DISCLAIMER: The content of this website does not necessarily represent the official position of the European Union.
Copyright © BRECO. All rights reserved.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram