Instrucțiunea AM 4 pentru toți beneficiarii, în vigoare de la 24 septembrie 2018

Autoritatea de Management a Programului a emis Instrucțiunea 4 / 24 septembrie 2018, privind cererile de rambursare a cheltuielilor la jumătatea perioadei de implementare a proiectelor.

Instrucțiunea se adresează tuturor beneficiarilor de finanțare din cadrul primului Apel deschis și se referă la faptul că, pentru jumătatea perioadei de implementare a proiectului, suma totală solicitată spre rambursare unităților de Control de Prim Nivel nu trebuie să fie mai mică decât suma estimată inițial în Anexa 4 la Contractul de finanțare - "Grafic de efectuare a cheltuielilor".

Instrucțiunea AM nr. 4 / 24.09.2018 către beneficiari poate fi consultată aici.

Monitoring Systems

Newsletter

Subscribe to our Newsletter, in order to know the lattest news about the Programme.

DISCLAIMER: The content of this website does not necessarily represent the official position of the European Union.
Copyright © BRECO. All rights reserved.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram