Autoritatea de Management a Programului a emis Instrucțiunea 6 / 18 martie 2019, cu privire la  operarea de modificări în cadrul proiectelor înainte de depunerea unei cereri de modificare.

Instrucțiunea se adresează tuturor beneficiarilor de finanțare și se referă la faptul că aceștia pot efectua modificări în cadrul proiectelor, pe propria răspundere, înainte de depunerea către Program a unui addendum / cerere de modificare, în condiții suspensive, conform cărora Autoritatea de Management aprobă addendum-ul / Secretariatul Comun confirmă notificarea.

Instrucțiunea AM nr. 6 / 18.03.2019 către beneficiari poate fi consultată aici.