În atenția tuturor beneficiarilor de finanțare: Instrucțiunea AM nr. 1, în vigoare de la 27 iulie 2018, privind cererile de rambursare

În vederea atingerii țintei de dezangajare pentru anul 2018, Autoritatea de Management a emis Instrucțiunea nr.  1 / 27.07.2018, cu privire la cererile de rambursare din cadrul proiectelor finanțate prin Program.

Instrucțiunea se adresează tuturor beneficiarilor de finanțare și face referire la noi rapoarte interimare, care vor trebui transmise CPN, indiferent de sumele cuprinse in acestea, și care vor include cheltuielile efectuate de la data ultimului raport la nivel de partener transmis către FLC și până la data de 30 septembrie 2018, inclusiv.

Rapoartele interimare vor fi depuse spre validare la CPN până cel târziu la data de 5 octombrie 2018, pentru ca sumele incluse în acestea să poată fi luate în calcul la atingerea țintei de dezangajare.

Instrucțiunea AM nr. 1 / 27.07.2018 către beneficiari poate fi consultată aici.

Monitoring Systems

Newsletter

Subscribe to our Newsletter, in order to know the lattest news about the Programme.

DISCLAIMER: The content of this website does not necessarily represent the official position of the European Union.
Copyright © BRECO. All rights reserved.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram