Lista primelor proiecte selectate este publicată

Programul Interreg V-A România – Ungaria anunță publicarea listei primelor 19 proiecte selectate în vederea contractării și supracontractării,  în urma primului Apel deschis, aplicații în valoare totală de peste 22 de milioane de EURO din FEDR.

Primul Apel deschis a fost lansat în data de 29.12.2016, pentru Pi 6/b – investiții în sectorul apelor, Pi 6/c – patrimoniu natural și cultural, precum și Pi 5/b – managementul dezastrelor și a fost închis la data de 30.06.2017.

Cererile de finanțare depuse au fost evaluate în conformitate cu metodologia de evaluare și selecție aprobată iar lista proiectelor selectate spre finanțare sau în vederea supra-contractării a fost aprobată de către Comitetul de Monitorizare (CM), în luna decembrie 2017, la Szeged, în Ungaria.

Cu ocazia ședinței CM de selecție, s-a decis acordarea întregii sume lansate prin Apel pentru proiecte în cadrul Pi 6/c – patrimoniu natural și cultural și  Pi 5/b – managementul dezastrelor. Totodată, CM a hotărât realocarea unor sume aferente Pi 6/b – investiții în sectorul apelor, la Pi 6/c – patrimoniu natural și cultural, fapt ce a permis suplimentarea alocării pentru Pi 6/c cu peste 4.8 milioane de EURO din FEDR.

Informații privind proiectele selectate spre finanțare, inclusiv referitoare la aplicațiile aflate pe listele de rezerve, pot fi accesate mai jos.

Menționăm, de asemenea, că aceste liste conțin proiecte ce ar putea face subiectul supra-contractării, cu condiția unui aviz favorabil din partea ministerelor competente din România și Ungaria.

Cu această condiție, pentru Pi 6/c - patrimoniu natural și cultural, suma totală alocată celor 11 proiecte selectate în vederea contractării și supracontractării este de 13.792.512,94 EURO, FEDR iar în cadrul Pi 5/b – managementul dezastrelor, sunt în discuție 8 proiecte, valoare acestora fiind de 8.927.418,50 EURO, FEDR.

Lista proiectelor selectate în vederea contractării și supracontractării, Pi 6/c

Lista proiectelor selectate în vederea contractării și supracontractării, Pi 5/b

Selecția primelor proiecte reprezintă un moment  important pentru Program.  Ne bucurăm că am ajuns în această etapă și le dorim succes beneficiarilor în implementarea proiectelor.

COMUNICAT DE PRESA

19.01.2018

Monitoring Systems

Newsletter

Subscribe to our Newsletter, in order to know the lattest news about the Programme.

DISCLAIMER: The content of this website does not necessarily represent the official position of the European Union.
Copyright © BRECO. All rights reserved.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram