În această săptămână, în perioada 11-12 septembrie 2018, a avut loc cea de-a 5-a întrunire a Comitetului de Monitorizare al programului, la Debrecen in Ungaria. Principalul punct al Agendei a fost aprobarea proiectelor depuse in cadrul celui de-al 2-lea Apel deschis de propuneri de proiecte.

Cel de-al 2-lea Apel deschis a fost lansat pentru următoarele Priorități de investiții:  6/b – investiții în sectorul apelor, 7/c –sisteme ecologice de transport, precum și 11/b – cooperare între cetățeni și instituții.

În total, în cadrul acestui Apel, au fost depuse 115 proiecte, valoarea FEDR a finanțării solicitate fiind de 31.156.159,51 EURO.

La Debrecen, reprezentanții statelor membre au aprobat pentru finanțare 32 de proiecte noi. În plus, sub rezerva unui aviz favorabil din partea ministerelor competente din ambele țări, 4 proiecte, din cadrul priorității de investiții 11/b, pot fi supracontractate.

Vă invitam să urmăriți secțiunea dedicată proiectelor finanțate de pe pagina web a programului deoarece, în curând, vom publica mai multe informații despre proiectele recent aprobate.

Odată cu aprobarea acestor 32 de proiecte noi,  Programul Interreg V-A România-Ungaria a angajat încă 9,301,955,97 milioane  EURO din FEDR.

COMUNICAT DE PRESĂ

14.09.2018