Seminarii de instruire dedicate beneficiarilor principali din proiectele finanțate în cadrul primului Apel deschis.

Secretariatul Comun, împreună cu Punctele de Informare și organismele de Control de Prim Nivel din România şi Ungaria, organizează o serie de seminarii de instruire, pe ambele părţi ale frontierei, dedicate beneficiarilor principali din proiectele finanțate în cadrul primului Apel deschis.

Aceste instruri vor avea loc după cum urmează:

  • ORADEA- 23 aprilie 2018, ora 11:00
  • DEBRECEN - 24 aprilie 2018, ora 11:00

Obiectivul evenimentelor este de a prezenta informații detaliate cu privire la rolul și responsabilitățile Beneficiarului principal în cadrul parteneriatului, drepturile și obligațiile care decurg din semnarea acordurilor de parteneriat și a contractelor de finanțare, inclusiv  în legătură cu activitățile de comunicare și diseminarea rezultatelor proiectului, precum și sfaturi practice legate de implementarea proiectelor și controlul de prim nivel. Totodată, instruirea are ca scop sprijinirea și consilierea beneficiarilor în vederea facilitării implementării cu succes a proiectelor.

Limba de lucru este româna pentru evenimentul organizat la Oradea, respectiv maghiara, pentru cel din Debrecen.

Monitoring Systems

Newsletter

Subscribe to our Newsletter, in order to know the lattest news about the Programme.

DISCLAIMER: The content of this website does not necessarily represent the official position of the European Union.
Copyright © BRECO. All rights reserved.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram