În data de 11 decembrie 2018, a avut loc cea de-a 6-a reuniune a Comitetului de Monitorizare al Programului, la Satu Mare, în România. Principalul punct al Agendei a fost aprobarea proiectelor depuse în cadrul celui de-al 3-lea Apel deschis pentru propuneri de proiecte.

Cel de-al 3-lea Apel deschis a fost lansat pentru următoarele Priorități de investiție: 7/c – sisteme ecologice de transport,  8/b – susținerea creșterii eficiente a ocupării forței de muncă, precum și 9/a – investiţii în infrastructura medicală.

În total, în cadrul acestui Apel, au fost depuse 57 proiecte, valoarea FEDR a finanțării solicitate fiind de 92.010.079,08 EURO.

La Satu Mare, reprezentanții celor două state membre au aprobat pentru finanțare un număr total de 33 de proiecte noi. Dintre acestea, 3 proiecte se află sub rezerva unui aviz favorabil din partea ministerelor competente din ambele țări, pentru a putea fi supracontractate.

Vă invităm să urmăriți secțiunea dedicată proiectelor finanțate de pe pagina web a Programului, întrucât vom publica în curând mai multe informații despre proiectele recent aprobate.

O dată cu aprobarea acestor 33 de proiecte noi, Programul Interreg V-A România-Ungaria a angajat încă 55.983.189,90 EURO din FEDR (din care 50.893.809 EURO reprezintă alocarea pentru Apel, iar 5.089.380,90 EURO suma supracontractată).

13.12.2018

COMUNICAT DE PRESA