Documente lipsă care duc la respingerea aplicației în evaluare

Stimați solicitanți, vă asigurăm că structurile programului fac tot posibilul pentru a facilita accesul dumneavoastră la fondurile publice.

Dorim să vă atragem atenția că aplicația dumneavoastră trebuie să fie în conformitate cu criteriile de eligibilitate.

În acest sens, vă rugăm consultați secțiunile relevante din ghiduri, pentru a vedea care sunt documentele care, dacă nu sunt atașate, conduc la respingerea imediată a aplicației.

Aplicația va fi respinsă în cazul în care oricare dintre următoarele documente nu este atașat:

-          Declarația de parteneriat (pentru Apelul deschis) sau Acordul de parteneriat inițial al partenerilor de proiect (pentru Apelul restrâns)

-          Declarația solicitantului (principal) de proiect

-       Specimenul de semnătură în original, certificat de către un notar public, care să precizeze reprezentantul/reprezentanții legali, îndreptățiți să semneze în numele organizației/ instituției solicitante, pentru solicitanții maghiari;

-          Documentul  justificativ al metodei de reprezentare, conform legislației naționale, în cazul solicitanților români

-          Scrisoare de împuternicire, dacă este cazul, semnată și ștampilată de reprezentantul legal al instituției, în cazul solicitanților români, respectiv, certificată de un notar public, în cazul solicitanților maghiari.

Orice alt document necesar, în afara celor menționate mai sus, va fi cerut în completare, în cazul în care acesta lipsește.

Vă rugăm să aveți în vedere că, pentru proiectele depuse în cadrul Apelului restrâns, lipsa Scrisorii de conformitate (Compliance Letter) nu are ca rezultat respingerea imediată a aplicației.

Monitoring Systems

Newsletter

Subscribe to our Newsletter, in order to know the lattest news about the Programme.

DISCLAIMER: The content of this website does not necessarily represent the official position of the European Union.
Copyright © BRECO. All rights reserved.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram