Primul Apel deschis, pentru propuneri de proiecte normale, lansat în 29 decembrie 2016

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice din România, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Interreg V-A România-Ungaria şi Autoritatea Naţională – Biroul Primului Ministru din Ungaria – anunţă lansarea, în cadrul programului, a primului Apel deschis, pentru propuneri de proiecte normale.

Care este bugetul alocat?

Valoarea totală a fondurilor disponibile pentru acest Apel deschis de propuneri de proiecte este 22,615,835 EURO (FEDR), completată de cofinanţarea naţională a celor două state membre participante în program, România şi Ungaria.

Care sunt domeniile în care se pot depune proiecte?

Priorităţile de investiţii (Pi) lansate prin acest Apel de propuneri de proiecte sunt următoarele:

6/b -  Investiții în sectorul apelor pentru a îndeplini cerințele stabilite de acquis-ul Uniunii în domeniul mediului și pentru a răspunde la anumite nevoi identificate de statele membre pentru investiții care depășesc aceste cerințe (în cadrul Axei prioritare 1,  Protejarea în comun şi utilizarea eficientă a valorilor comune şi resurselor)

– 7,000,000 EURO din alocarea totală a Pi sunt puşi la dispoziţie prin acest Apel deschis

6/c - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural (în cadrul Axei prioritare 1,  Protejarea în comun şi utilizarea eficientă a valorilor comune şi resurselor)

7,500,000 EUR din alocarea totală a Pi sunt puşi la dispoziţie prin acest Apel deschis, pentru proiecte privind patrimoniul natural

5/b - Promovarea investițiilor pentru abordarea riscurilor specifice, asigurarea intervenției în cazul dezastrelor și dezvoltarea de sisteme de gestionare a dezastrelor ( în cadrul Axei prioritare 5,  Îmbunătățirea prevenirii riscurilor și gestionării dezastrelor)

–  8,115,835 EUR din întreaga alocare a Pi sunt puşi la dispoziţie prin acest Apel deschis

 Cine poate solicita finanţare?

Criteriile de eligibilitate pentru aplicanţi, acțiuni și cheltuieli sunt stabilite în Ghidul Solicitantului. Pot beneficia de proiecte finanțate prin program organizațiile publice (autoritățile naționale, regionale sau locale), organizațiile echivalente celor de drept public, organizațiile non-profit (de exemplu asociații), grupările europene de cooperare teritorială (GECT) şi altele. Se poate aplica pentru finanțare doar în parteneriat transfrontalier.

Aria eligibilă a programului cuprinde județele Satu Mare, Bihor, Arad și Timiș în România şi Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Békés şi Csongrád în Ungaria.

Care este rata de cofinanțare?

Ratele de cofinanțare sunt  de până la 98% din costurile totale eligibile pentru partenerii români şi până la 95% în unele cazuri, chiar 100%, pentru solicitanţii maghiari, totalizând atât FEDR cât şi cofinanţarea naţională.

Care este procedura de aplicare?

Aplicaţiile trebuie depuse online, prin intermediul sistemului eMS, începând cu data de 25 ianuarie 2017 ora 8:00, până în data de 24 aprilie 2017 ora 16:00 (EET).

Sistemul eMS poate fi accesat la link-ul http://ems-rohu.mdrap.ro/app/main?execution=e1s1 începând cu data de 25 ianuarie 2017.

Pentru descrierea detaliată a Apelului de propuneri de proiecte, inclusiv regulile de eligibilitate şi depunere, precum şi pentru mai multe informaţii privind procesul de selecţie, vă rugăm să consultaţi Ghidul Solicitantului, aici.

În timpul fazei de aplicare, programul va oferi asistenţă solicitanţilor prin intermediul Secretariatului Comun (SC). Solicitanţii pot adresa SC întrebări cu privire la regulile acestui Apel de propuneri de proiecte cu cel târziu 21 de zile lucrătoare înaintea închiderii Apelului, la adresa de e-mail: joint.secretariat@brecoradea.ro. Răspunsurile finale la întrebări vor fi transmise (publicate) cu cel mult 11 zile lucrătoare înainte de data limită de depunere.

Sesiuni de informare vor fi organizate atât în România cât şi în Ungaria. Vom reveni cu detalii privind locul de desfăşurare al evenimentelor, în timp util, pe pagina web a programului (https://interreg-rohu.eu/ro/home).

VĂ DORIM SUCCES!

 29 decembrie 2016     

Monitoring Systems

Newsletter

Subscribe to our Newsletter, in order to know the lattest news about the Programme.

DISCLAIMER: The content of this website does not necessarily represent the official position of the European Union.
Copyright © BRECO. All rights reserved.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram